CLAY

Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs

 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020
 • Pääpartneri: Umbrian alue, Italia
 • Partnerimaat: Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Romania ja Suomi
 • Kesto: 1. vaihe: 1.6.2018–31.5.2021, 2. vaihe: 1.6.2021–31.5.2023
 • Kokonaisbudjetti: 1,34 M€, josta 1,1 M€ rakennerahastorahoitusta
 • Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti: 212 000 euroa, josta kansallisen rahoituksen osuus 32 000 euroa
Valkoisia 3D-tulostettuja keramiikkaesineitä.
Keramiikan 3D-tulostaminen on alan uutta teknologiaa.

Hanke lyhyesti

CLAY-hankkeen aiheena on keramiikka ja keramiikan tuotannon kehittäminen. CLAY on EU:n kansainvälisestä Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa käsi- ja taideteollista keramiikan tuotantoa Euroopan eri alueilla. Hankkeen eri jäsenalueilta etsimme hyviä käytäntöjä, jotka tukevat keramiikan tuotantotapojen uudistamista, muotoilua, kansainvälistymistä, markkinointia ja myyntiä.

Etelä-Pohjanmaalla yritämme CLAY-hankkeen avulla vahvistaa keramiikka-alan toimintaedellytyksiä. Hankkeen avulla tavoittelemme uusia yhteistyön muotoja eri alojen välille ja kannustamme ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla voi parantaa esimerkiksi markkinointia.

Hankkeessa teemme alueiden välisiä vierailuja ja toteutamme verkkotapaamisia, joiden avulla vaihdamme tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä eri alueilta. Tämän pohjalta kukin hankkeen taho luo alueelleen toimintasuunnitelman, joka tähtää alueellisten politiikan välineiden kehittämiseen.

Hankkeen toteutuksessa tärkeässä roolissa on alueellinen sidosryhmä, jossa on jäseninä alan yrittäjiä ja muita toimijoita. Sidosryhmä tapaa joitakin kertoja vuodessa. Tapaamisissa ryhmän jäsenet keskustelevat muiden alueiden esimerkeistä ja pohtivat yhdessä, miten niitä voitaisiin soveltaa omalla alueella.

CLAY-hankkeen pääpartneri on Umbrian alue Keski-Italiasta, jossa keramiikalla on hyvin pitkät perinteet. Hankkeen muut kumppanit ovat:

 • Keramiikkakaupunkien yhteistyöryhmä (AEuCC), Espanja
 • Keramiikan ja lasin teknologinen keskus (CTCV), Portugali
 • Euroopan keramiikkakeskuksen kehittämisjärjestö, Ranska
 • Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio, Romania
 • Etelä-Pohjanmaan liitto, Suomi

CLAY-hankkeella on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen jäsenet keskittyvät hyvien käytäntöjen tunnistamiseen. Jokainen hankkeessa mukana oleva toimija laatii alueellisen toimintasuunnitelman, jonka avulla tuetaan paikallista keramiikka-alaa ja kehitetään aluepolitiikkaa. Hankkeen toinen vaihe kestää kaksi vuotta, jonka aikana hankekumppanit seuraavat toimintasuunnitelmiensa toteutusta.

Osana CLAY-hankkeen alueellisen toimintasuunnitelman toteuttamista Etelä-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laatinut Luovien alojen yritysten palvelupolun. Palvelupolku auttaa yrittäjiä hahmottamaan mitä yrityskehittämisen palveluja ja tukea heille on tarjolla omalla alueella yritystoiminnan eri vaiheissa, ja linkitysten avulla helpottaa yhteyden ottamista palvelujen tarjoajiin. Palvelupolun idea pohjautuu Creative Finlandin valtakunnallisiin Neuvontapalvelut ja Julkinen rahoitus -kuvauksiin.

CLAY-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,34 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti on noin 212 000 euroa, josta kansallisen rahoituksen osuus on noin 32 000 euroa.

Hankkeen verkkosivu Interreg Europe -ohjelman sivuilla (englanniksi).

Hankkeen Facebook-sivu (englanniksi)