FINCH

Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation

 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020
 • Pääpartneri: Piemonten alue, Italia
 • Partnerimaat: Italia, Saksa, Puola, Romania, Kreikka ja Suomi
 • Kesto: 1. vaihe 1.6.2018–30.11.2020, 2. vaihe 1.12.2020–30.11.2022
 • Kokonaisbudjetti: 1,46 M€, josta 1,25 M€ rakennerahastorahoitusta
 • Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti: 198 000 euroa, kansallinen rahoitusosuus 30 000 euroa.
Muuriportin holvikäytävän läpi näkymä vanhalle kivikadulle.

Hanke lyhyesti

FINCH-hanke on EU:n kansainvälisen Interreg Europe -ohjelman kautta rahoitettu hanke, jonka aiheina ovat kulttuuriperintö ja rahoitus. Hanketoimijat pyrkivät kehittämään kulttuuriperinnön hyväksi käytettäviä rahoitusvälineitä ja vahvistamaan julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. FINCH-hankkeessa ajattelemme, että kulttuuriperintöön panostaminen on kannattavaa alueiden sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.

Kulttuuriperintö on usein vahvasti sidottu alueelliseen ja paikalliseen toimintaan. Siksi haluamme parantaa kulttuuriperinnön hyödyntämistä juuri näillä tasoilla. Kulttuuriperinnön vaaliminen voi olla myös liiketoiminnan kehittämistä, ja usein etenkin matkailun ala hyötyy kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön elävöittämiseen ja kehittämiseen kohdistettu panostus voi tuottaa moninkertaisesti arvoa alueen yhteisöille.

FINCH-hankkeessa etsimme hankkeeseen osallistuvilta alueilta hyviä käytäntöjä eli toimintamalleja, jotka tukevat kulttuuriperinnön hoitoa ja kestävää käyttöä. Teemme alueiden välisiä vierailuja ja toteutamme verkkotapaamisia, joiden avulla vaihdamme tietoa ja kokemuksia erilaisista hyvistä käytännöistä. Tämän pohjalta kukin taho luo alueellisen toimintasuunnitelman, joka tähtää alueellisten politiikan välineiden kehittämiseen. Hankkeen toteutuksessa tärkeässä roolissa on alueellinen sidosryhmä, jossa on jäseninä eri toimijoita ja asiantuntijoita. Sidosryhmä tapaa joitakin kertoja vuodessa. Tapaamisissa ryhmän jäsenet keskustelevat muiden alueiden esimerkeistä ja pohtivat yhdessä, miten niitä voitaisiin soveltaa omalla alueella.

FINCH-hanketta koordinoi Piemonten maakunta Italiasta. Hankkeen muut kumppanit ovat:

 • Torinon yliopisto, Italia
 • Saksi-Anhaltin alueen kehityspankki, Saksa
 • Lodzkien alue, Puola
 • Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio, Romania
 • Thessalian alue, Kreikka
 • Etelä-Pohjanmaan liitto, Suomi

FINCH-hankkeella on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen jäsenet keskittyvät hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja laativat alueelliset toimintasuunnitelmansa. Hankkeen toisessa vaiheessa hankekumppanit seuraavat toimintasuunnitelmien toteutusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,46 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti on noin 198 000 euroa, josta kansallinen rahoitusosuus on noin 30 000 euroa.

Toimintasuunnitelma – FINCH -hankkeen välietappi

Hankkeen ensimmäinen vaihe huipentui alueellisen toimintasuunnitelman valmistumiseen. Interreg Europe -ohjelman yhteissihteeristö hyväksyi Etelä-Pohjanmaan laatiman toimintasuunnitelman helmikuun 2021 alussa, hankkeen ensimmäisenä.

FINCH-toimintasuunnitelmassa Etelä-Pohjanmaalle keskitymme vahvistamaan alueen toimijoiden tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä rahoituskysymyksistä. Hyödynnämme FINCH-hankkeessa saatuja kokemuksia ja erityisesti hankkeen neuvoa-antavan kumppanin laatimaa selvitystä eri rahoitusvälineistä.

Toimintasuunnitelman suomenkieliseen versioon

Toimintasuunnitelman englanninkielisen version (Regional Action Plan, RAP) löydät FINCH-hankkeen omalta sivustolta “Library”-sivulta kohdasta “Action Plans”.

Toimintasuunnitelman englanninkieliseen versioon

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut yhteistyössä sidosryhmien kanssa rahoitusoppaan kulttuuriperintötoimijoille. Oppaan laatiminen on osa FINCH-hankkeen toimintasuunnitelmaa. Tutustu oppaaseen (pdf) »

Rahoitusvälineitä elinvoimaisen kulttuuriperinnön tueksi. FINCH-hankkeen rahoitusopas kulttuuriperintötoimijoille.

FINCH-hankkeessa tapahtunutta

Euroopan komission alainen Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (DG EAC) järjesti 25.–26. tammikuuta 2021 kaksipäiväisen verkkotyöpajan kulttuuriperintökohteiden täydentävästä rahoituksesta. FINCH-hankkeen osalta esiteltiin Kalevan navetta onnistuneena esimerkkinä monitahoisesta yhteistyösopimuksesta (Multiple Stakeholder Partnership).

Lue lisää tapahtumasta Ajankohtaista-sivulta
(27.1.2021)

FINCH-hanke verkossa

Hankkeen verkkosivu Interreg Europe -ohjelman sivuilla (englanniksi)

Hankkeen Facebook-sivu (englanniksi)