Kieli ja kansalaisuus

Päivitetty 11.10.2017

Etelä-Pohjanmaa on suhteellisesti mitattuna kaikista maakunnista suomenkielisin. Vuoden 2016 lopulla suomea äidinkielenään puhui 97,7 prosenttia väestöstä. Vieraskielisiä eli muita kuin Suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvia oli väestöstä 2 prosenttia (3 879). Suurimmat vieraskieliset ryhmät maakunnassa olivat vironkieliset (19,9 % vieraskielisistä) ja venäjänkieliset (19,7 %). Myös koko maassa vuoden 2016 lopulla suurimmat vieraskielisten kieliryhmät olivat viron- ja venäjänkieliset. Kolmanneksi suurin vieras kieli oli arabia, jota kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla puhuu vain 2,2 prosenttia vieraskielisistä. Muita suuria kieliryhmiä maakunnassa olivat unkari (7,6 % vieraskielisistä), thai (5,5 %) sekä englanti (4,6 %).

Kaiken kaikkiaan kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski niin Etelä-Pohjanmaalla kuin myös koko maassa. Maakunnassa muutos vuodesta 2015 oli -0,4 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana muutos on ollut yhteensä -2,3 prosenttia. Vieraskielisten määrä vuorostaan on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut, ja esimerkiksi vuodesta 2015 kasvu oli 2,8 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2016 lopulla 3 180 ulkomaan kansalaista, eli 1,7 prosenttia koko maakunnan väestöstä oli ulkomaalaisia. Osuus oli kaikista maakunnista pienin, koko maan väestön osuuden ollessa 4,4 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten suurimmat ryhmät maakunnassa olivat virolaiset (23,7 % ulkomaalaisista) ja venäläiset (11,0 %). Muita suuria kansalaisryhmiä olivat esimerkiksi unkarilaiset (8,1 % ulkomaalaisista), thaimaalaiset (5,8 %) sekä ruotsalaiset (5,5 %). Eniten ulkomaalaisia oli Euroopan alueelta (74,3 % ulkomaalaisista), Aasiasta (17,9 %) sekä Afrikasta (4,0 %).

ulkomaalaisten-osuus-01-16.png

Liitteet:
Kansalaisuudet Etelä-Pohjanmaalla 2016
Ulkomaalaisperäinen väestö Etelä-Pohjanmaalla 2016
Kieliryhmät Etelä-Pohjanmaalla 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös