Koulutuskysyntä

Päivitetty 30.11.2018

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2017 yhteensä noin 43 000 oppilasta tai opiskelijaa. Peruskouluissa opetusta sai 21 186 oppilasta. Peruskoulua käyvien oppilaiden määrä on maakunnan tasolla pysynyt viime vuodet hyvin vakaana. Kuntakohtaisella tasolla erottuu kuitenkin selviäkin muutoksia; esimerkiksi Isojoella peruskoulua kävi vuonna 2017 enää 187 oppilasta, kun vuonna 2011 oppilaita oli vielä 258.

Vuonna 2017 lukiokoulutuksessa opiskeli maakunnassa yhteensä 3 392 opiskelijaa, joista uusia oli 1 147. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä puolestaan oli 13 844. Tästä uusia opiskelijoita oli 5 441, mikä oli samalla korkein lukema 2010-luvulla. Ammattikorkeakoulutuksessa opiskelijoita oli 4 790, joista uusia oli 1 253. Edellisvuoteen verrattuna ammattikorkeakoulutuksen aloittaneita oli 9,9 prosenttia enemmän.

Aloittain tarkasteltuna maakunnassa oli vuonna 2017 ammattikorkeakoulu- ja ammattikouluopiskelijoita eniten tekniikan alalla (27,8 % ammattikorkeakouluopiskelijoista ja 26,6 % ammattikouluopiskelijoista). Seuraavaksi suosituimpia aloja olivat ammattikorkeakoulutuksen osalta terveys- ja hyvinvointiala (25,0 %) ja ammattikoulutuksen osalta kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala (22,6 %).

Tutkintoja suoritettiin vuonna 2017 lukiokoulutuksessa 1 052. Tutkintojen määrä nousi edellisvuoteen nähden hieman, mutta pitkällä aikavälillä niiden määrä on laskenut selvästi. Esimerkiksi vuoteen 2010 verrattuna lukiokoulutuksessa suoritettujen tutkintojen määrä on laskenut 15,4 prosentilla, ja vuoteen 2000 verrattuna peräti noin kolmanneksen (31,4 %).

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintoja suoritettiin 3 164. Tutkintojen määrä on muutamat viime vuodet pysynyt varsin vakaana, joskin 2010-luvun vaihteen huippulukemista on tultu selvästi alaspäin. Ammattikorkeakoulutuksessa suoritettuja tutkintoja kirjattiin puolestaan 923. Määrä on ollut pitkällä aikavälillä selvässä kasvussa, ja esimerkiksi vuoteen 2000 verrattuna se on miltei tuplaantunut.

Tutkinnot Etelä-Pohjanmaalla 2000-2017

Liitteet:
Koulutuskysyntä Etelä-Pohjanmaalla 2000-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös