Koulutustaso

Päivitetty 07.11.2018

Koulutustasoa kuvataan usein vertailemalla väestöstä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita, keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Tilastokeskuksen mukaan tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan minkä tahansa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita (korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan). Keskiasteen tutkinnolla tarkoitetaan esimerkiksi ylioppilas- tai ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoihin on laskettu mukaan alimman korkea-asteen, alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot. Väestön suorittamaa koulutusta voidaan luokitella esimerkiksi koulutustason ja suoritetun tutkinnon mukaan. Lisää koulutusasteista voit lukea täältä.

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso on maan keskiarvoa alhaisempi, joskin se on noussut viimeisen 10 vuoden aikana tasaisesti nuorempien ikäluokkien kouluttautuessa. Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 70 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 72 prosenttia.

Maakunnan asukkaista suhteellisesti useampi on suorittanut keskiasteen tutkinnon kuin Suomen väestöstä keskimäärin (Etelä-Pohjanmaalla 44 prosenttia ja koko maassa 40 prosenttia). Ero väestöosuuksissa oli suhteellisesti suurin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla, joka oli Etelä-Pohjanmaalla 25 prosenttia ja koko maassa 31 prosenttia. Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oli Etelä-Pohjanmaalla 30 prosenttia ja valtakunnallisesti 28 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.

Tutkintoja suorittaneiden osuus suhteessa 15 vuotta täyttäneisiin oli kunnittain tarkasteltuna korkein Seinäjoella (77 %), Ilmajoella (72 %) ja Lapualla (71 %). Muissa kunnissa jäätiin maakunnan keskiarvon alapuolelle. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus puolestaan oli korkein Karijoella (48 %) ja Teuvassa (48 %), ja matalin Kuortaneella (41 %) ja Soinissa (41 %). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita suhteessa väestöön oli eniten Seinäjoella (32 %) ja Lapualla (28 %), ja vähiten Karijoella (12 %). Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien väestöosuus oli korkein Isojoella (43 %) ja matalin Seinäjoella (23 %).

Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2017

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso nousee koko ajan. Alla olevaan taulukkoon on kuvattu maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkinnon suorittaneiden, keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden suhteelliset osuudet, jotka ovat kaikki kasvaneet tasaisesti vuosien 2008-2017 välisenä aikana.

Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla 2008-2017

Liitteet
Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla 2007-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös