Maakunnallinen Kuljetuspalvelut-ryhmä

Kuljetuspalveluyhteistyö eri kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, Kelan ja ELY -keskuksen välillä tiivistyy yhteisen työryhmän kautta

Maakuntahallitus päätti keväällä 2020 perustaa maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän tukemaan kuntia kuljetuspalveluiden kehittämistyössä ja hankinnassa sekä edistämään maakunnan kuljetuspalveluyhteistyötä. 

Etelä-Pohjanmaan liiton vetämä ryhmä edistää tiedonvaihtoa, informoi uusista kuljetuspalveluihin liittyvistä ohjeista ja käytänteistä sekä inspiroi alueen toimijoita kuljetuspalveluiden kehittämisessä. Tämän yhteistyön on tarkoitus tuoda etuja pitkällä tähtäimellä kaikille mukana oleville toimijoille sekä Etelä-Pohjanmaan asukkaille.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat mukana EU:n Itämeriohjelman rahoittamassa MAMBA-hankkeessa. Etelä-Pohjanmaalla pyrkimyksenä on ollut löytää yhteinen näkemys sote-palveluihin liittyvien kuljetusten järjestämisestä maakunnallisesti sekä toteuttaa ylikunnallinen matkojen järjestelypalvelu, niin sanottu Mobility Center -malli. Maakunnallisen työryhmän tehtävänä on ensi vaiheessa edistää tähän tavoitteeseen pääsyä.

Ryhmän toimikausi on 1.3.2020−31.12.2022 ja sen puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös