Kulttuurihyvinvoinnin palvelutuotanto Etelä-Pohjanmaalla (AIKO)

Taiteella ja kulttuurilla hyvinvointia Etelä-Pohjanmaalle
Info- ja keskustelutilaisuus Seinäjoen Jaaksi-salissa 26.6.2018 klo 9.30-12.00

  

Taide- ja kulttuuripalveluja on mahdollista hyödyntää monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tulevassa maakunnallisessa sotessa kulttuurihyvinvoinnin palvelutuottajana toimiville kohdistuu kuitenkin erilaisia vaatimuksia. Lisäksi kulttuuripalvelujen toteuttamiseen osana maakunnallisia sote- ja hyte-palveluja liittyy myös yhä monia avoimia kysymyksiä.

Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämän kokeiluhankkeen tavoitteena on käynnistää kehitysprosessi, joka kokoaa yhteen ja organisoi terveyttä ja hyvinvointia edistävän taiteen ja kulttuurin palveluiden tuottamisesta kiinnostuneita toimijoita. Samalla kulttuurihyvinvoinnin palvelutuotantoa kehitetään tarvittavin osin sote –palvelutuottajien vaatimusten mukaiseksi. Kehittämistoiminnan tukena toimii hankkeen kokoama monialainen kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöverkosto.

Hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen tueksi kootaan yhdessä kuntien kanssa maakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin. Kulttuurihyvinvoinnin palvelujen myyntiä ja markkinointia kehitetään yhdessä tuottajien, järjestöjen ja yhteistyöverkoston kanssa.

Kokeiluhanke selvittää digitalisaatioon liittyviä mahdollisuuksia kulttuurihyvinvoinnin palvelujen toteuttamisessa ja jakelussa. Hankkeen järjestämässä koulutuksessa ja palvelujen kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun ammattilaisia.

AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) –rahoitteisen hankkeen perimmäisenä tehtävänä on turvata Etelä-Pohjanmaan sote-palvelujen asiakkaiden sekä toimintakyvyltään heikentyneiden asukkaiden tarvitsemat kulttuurihyvinvoinnin palvelut ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen.

   
  
Kulttuurihyvinvoinnin palvelutuotanto Etelä-Pohjanmaalla. AIKO -hanke 1.4.2018 - 31.3.2019
Lisätietoja: Projektipäällikkö Esa Vienamo, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 0400 883317, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös