27 / 05 / 20

Kasvua ruokaketjuun kansainvälisyydestä

 • 0

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan volyymin kasvattaminen on yksi keskeisimmistä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, kuin varmasti myös monen muun alueemme kehittämisorganisaation, strategian painopisteistä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden edistämisessä korostuvat vahvasti sellaiset kansainväliset verkostot ja kumppanit maakunnan ja Suomen ulkopuolelta, joilta voimme oppia ja joille voimme myös välittää omaa maakunnan osaamista. Oma merkityksensä on nyt myös COVID 19 -pandemian jälkeisessä ajassa, sillä kansalliset varat ovat osin sidoksissa vaikutusten jälkihoitoon ja kansainvälisen hankerahoituksen merkitys kasvaa kehittämistoimissa.

Kansainvälisen rahoituksen tavoittelemiseen vaaditaan kansainvälisiä kumppanuuksia, joiden rakentamiseen tulee varata aikaa. Kuten kaikki kumppanuudet elämässä, nekin perustuvat luottamukselle. Suhdetta toisiinsa syvennetään pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, toisia arvostaen ja toisiin panostaen. Koko ruokaketjuun liittyvä osaaminen on Etelä-Pohjanmaan alueellisessa älykkään erikoistumisen strategiassa keskeisessä asemassa, joten maakunta on ollut kansainvälisellä tasolla aktiivinen juuri ruokaketjuun liittyvien verkostojen rakentamisessa jo useiden vuosien ajan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on Etelä-Pohjanmaan liiton mandaatilla edistänyt maakunnan osallistumista ja yhteistyötä erityisesti Smart Specialisation Strategy (S3) Agrifood -platformissa.

Agrifood-platform on yksi kolmesta EU:n komission alaisesta platform-kokonaisuudesta (Energy, Industrial Modernisation sekä Agrifood). Kunkin platformin alla toimii temaattisia kumppanuuksia, joiden yhteistyö konkretisoituu yhteisiksi hankkeiksi. Agrifood-platformin alla toimii viisi ruokaketjuun liittyvää temaattista verkostoa, joihin Etelä-Pohjanmaa on valikoitunut yhdeksi toimijaksi huolellisen osaamisprofiilin kartoittamisen perusteella. Etelä-Pohjanmaa on aktiivinen kumppani tällä hetkellä neljässä näistä viidestä verkostosta, joita ovat High Tech Farming, Traceability & Big Data ja Consumer Involvement in Agrifood Innovation sekä Smart Sensors 4 Agri-food.

High Tech Farming -teemaverkosto on koonnut yhteen laajan verkoston alkutuotannon kehittäjiä. Traceability and Big Data -verkoston toiminta keskittyy erityisesti ruokaketjussa tarvittavien digitaalisten teknologioiden edistämiseen ja yhdistämiseen, ruokaketjun jäljitettävyyteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaan. Consumer Involvement in Agrifood Innovation -verkoston tekemisessä korostuu ruokaan ja koko ruokaketjuun liittyvien innovaatioiden edistäminen yhdessä kuluttajien ja loppukäyttäjien kanssa, kun taas Smart Sensors 4 Agri-food -verkosto liittää yhteen ruoka-alan toimijoita teknologisia ja digitaalisia tuotteita sekä palveluita kehittävien tahojen kanssa.

SeAMK Ruoka -yksikkö toimii koko maakunnan edustajana näissä Agrifood-platformin alaisissa temaattisissa verkostoissa. Verkostot ovat tuoneet maakuntaan useita kansainvälisiä hankkeita, ideoita kehittämistoimiin, inspiraatiota elinkeinoelämän ja TKI-toiminnan yhteistyöhön, ulkopuolisen arvostusta meille itsestään selviin asioihin sekä hiljaista tietoa komission rahoituksista ja tulevasta ohjelmakaudesta. Tavoitteena on myös saada kasvua ja vauhtia alueen yritysten kansainvälistymiseen.

Epävarmaa vielä toistaiseksi on, miten älykkään erikoistumisen platformit ja muut verkostot näkyvät EU-rahoituksessa tulevaisuudessa, mutta todennäköisesti rahoituksen kriteeristössä tullaan jollain tavalla painottamaan maakunnan jäsenyyttä S3-platformissa ja aktiivisuutta teemaverkostoissa. Verkostoitumista kansainvälisellä tasolla kannattaa siis jatkaa ja kehittää kumppanuuksia edelleen. Ne tarjoavat monenlaisia kontakteja, yhteistyökumppaneita ja hankepartnereita, valmiin kansainvälisen markkinointikanavan sekä kansainvälistä näkyvyyttä alueellemme Euroopan mittakaavassakin merkittävänä ruokamaakuntana.

 

Elina Koivisto 
Projektipäällikkö, SeAMK Ruoka -yksikkö

0 kommenttia
25 / 05 / 20

Koronakevään kultakimpaleita

 • 0

Epätietoisuus ja toimettomaksi jääminen ovat pelottavia asioita, jotka koronakriisin korvilla tulivat monesti eri toimialoilta käsi kädessä tilaa ottamaan. Noista kahdesta asiasta ensimmäiselle meistä kukaan ei tällaisena aikana voi mitään, toiselle voi. Toimeen tarttuminen silloin, kun tilanne on epävarmimmillaan, vaatii heittäytymistä ja heittäytymiseen kuuluu olennaisena osana se, ettei määränpää vielä ponnistushetkellä horisontissa siinnä. Siitä huolimatta sen tekeminen kaikessa pelottavuudessaankin on parempi kuin se, että antaisi toimettomuuden lamaannuttaa itsensä täysin.

Kurikassa fyysisten kontaktien minimointi ja asukkaiden näennäinen kaikkoaminen tavoittamattomiin toimi kannustimena ottaa monia uusia ja rohkeita askelia eri aloilla. Myös kulttuuritoimessa haluttiin ajallisten resurssien lisäännyttyä yrittää kääntää koko tilanne niin, että siinä nähtävissä oleva potentiaali tunnistettaisiin ja siitä saatavissa oleva hyöty valjastettaisiin voimavaraksi. Myös yhteistyö ja yksilöiden omien vahvuusalueiden anti muodostuivat avainasioiksi. Näin luonnehtisin meillä tänä koronakeväänä alkunsa saanutta KurikkaLive-konseptia, jossa koko vapaa-aikatoimi yhdessä kirjaston kanssa keräsi tiiviin mutta osaavan tiimin tuottamaan erinäisiä vapaa-ajanpalveluita kaikille asiasta kiinnostuneille. Streamasimme näitä lähetyksiä suoraan katsojan kotisohvalle kolmesti viikossa lähes kahden kuukauden ajan, jolloin kirjaston ovet olivat suljettuina.

Lähetyspäivinä sisältö koostui erilaisista vakio-osioista, joita hoitivat kuntalaisille tutut kasvot kerrasta toiseen. Chat-ruutu mahdollisti vuorovaikutuksen katsojien kanssa ja eri vapaa-ajan osa-alueiden anti keräsi eri kohderyhmiä seuraamaan lähetyksiä aina viikonpäivästä toiseen. Lähetysten kautta pystyttiin toteuttamaan esimerkiksi etäohjatut jumppatuokiot sekä koko perheen välituntiliikuntahetket kolmesti viikossa, satutuokiot kahdesti viikossa, eri alojen vaikuttajien ja ammattilaisten haastattelut kolmesti viikossa sekä musiikin, huumorin ja erikoisosioiden anti säännöllisen satunnaisesti. Niin kirjasto kuin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimikin antoivat kasvonsa näille lähetyksille. Erityisesti sosiaalisten kontaktien väheneminen tai jopa kokonaan puuttumaan jääminen esimerkiksi kirjaston ovien sulkeutumisen myötä sai meidät tekemään myös vapaamuotoisempia vakio-osuuksia lähinnä aamukahvittelun ja vapaan keskustelun merkeissä.

Sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissamme erittäin merkittävä seikka, joten koimme vapaa-ajan palvelujen olevan oikea väylä myös sen ylläpitämiseen. Vuorovaikutusmahdollisuus chatin kautta oli monelle merkittävä ominaisuus lähetyksissämme. Myös erilaiset vinkkiosuudet siihen, kuinka kuluttaa aikaa kotona tällaisena poikkeusaikana, kuuluivat asiaan. Muutosten mahdollisuudet nopeasta toteuttamisaikataulusta johtuen olivat olemassa läpi tämän ajan. Kaikki Livelähetykset ja videoklipit tallentuivat Kurikan kaupunginkirjaston YouTube-kanavalle. Tilastoissa lähetyksemme saivat 11 087 katselukertaa, 1200 katselutuntia ja tänä aikana kanava sai 150 uutta tilaajaa.

Lähetysten ajamiseen vaadittiin streamauksen ammattimaista hallintaa, jota löytyi omasta takaa kulttuuritoimen ja kirjaston puolesta. Näin äänipöydän ja koneiden takana oli ohjaksissa alusta asti niiden vaatimaa osaamista.

Digiloikka on siis viimein otettu suurella harppauksella ja rohkealla heittäytymisellä. Vaikka itse vakiotyötiimi olikin tiivis, niin itsensä laittoi tämän myötä likoon moni muukin ennakkoluulottomasti lähetyksiin osallistunut ihminen. Koronakevät tarjosi mahdollisuuden panostaa tähän hetkellisesti niin perusteellisesti, että valmiudet vastaavaan tekemiseen ovat vahvana olemassa ja hyödynnettävissä. Nyt kirjaston avattua ovensa on sen sivuhuoneeseen rakenteilla pysyvä studio Green Screen -huoneen ja ohjaamon kera. Sitä on tarkoitus hyödyntää koko Kurikan yhteiseen hyvään ja lähetyksiä on määrä jatkaa tulevaisuudessa, kun studio saadaan valmiiksi. Streamaus tulee siis olemaan pysyvä osa Kurikan vapaa-aikatoimen ja kirjaston toimintaa. Lähetyksiä tullaan ajamaan säännöllisesti myös silloin, kun tekijöiden työnkuvat rajoitusten mahdollisen purkamisen myötä ovat normalisoituneet.

Vaikka tässä hetkessä eletään epätietoisuudessa ja tulevaisuus on varmuudella epävarmaa, voi tilanteeseen vastata sillä, minkä voi itse vielä valita; toimeliaisuudella. Kartoittamalla senhetkiset resurssit ja näkemällä ne uudessa valossa. Luomalla uudenlaisia palveluita uusiin tarpeisiin ja suhtautumalla epäonnistumisiin oppimisen näkökulmasta. Olemalla rohkea ja tarttumalla toimeen. Tämä kaikki kuitenkin vaatii sen heittäytymisen, jonka laskeutumisalusta on ponnistushetkellä vielä tuntematon.

Tiina Kurhela
Kulttuuripäällikkö, Kurikka

0 kommenttia
20 / 05 / 20

Ilmastotyö on taitolaji

 • 0

Koronakriisin aiheuttaman taloudellisen ahdingon akuutein pelastuskohde on palvelualojen pienet yritykset. Heti perässä seuraavien talouden muiden elvytystoimenpiteiden joukosta löytyvät kuitenkin ilmasto ja päästövähennystavoitteiden teemat. Ennen koronaa ilmastoasiat ja hiilineutraaliustavoitteet olivat poliittisen keskustelun ytimessä. Suomi tavoittelee nykyisen hallitusohjelman mukaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, EU vuoteen 2050 mennessä, ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi olivat vahvasti keskustelussa eri forumeilla.

Ilmasto on yksi harvoista voittajista koronakriisissä. Päästöt ovat paikoin vähentyneet radikaalisti, ja ilmasto silminnähden voi paremmin. Ihmekös se, kun teollisuutta on jouduttu ajamaan alas ja liikenne vähentynyt lähes olemattomiin. Ilmaston kannalta myönteisistä vaikutuksista huolimatta lyhytaikaisella päästöjen leikkaantumisella ei uskota olevan merkitystä pitkässä juoksussa. Muutos täytyy saada pysyväksi - eli palataan agendaan, joka tehtiin ennen koronaa. Suomi siis tavoittelee yhä vakaasti asettamiaan ilmastotavoitteita ja nyt koronakriisistä selvitäksemme talouden elvyttäviä toimia suunnataan ilmaston kannalta kestäviin toimiin. Nämä toimet olisivat edessä joka tapauksessa, joten nyt sijoitetaan yhteisiä varoja tähän tärkeään työhön nopeutetulla aikataululla.

Ilmastotavoitteet ovat vahvasti läsnä myös Etelä-Pohjanmaalla. Ovat ne toki aiemminkin olleet läsnä, mutta jalansija on nyt vankempi. Näillä seuduin ilmastotyölle näyttää olevan erityinen tarve, ainakin jos vertailee kasvihuonekaasupäästöjen määrää per asukas. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaiseman laskentamallin mukaan Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 8 % vuodesta 2005. Hyvä suunta, mutta kasvihuonekaasupäästöt ovat silti Suomen suurimmat per asukas. Samaan aikaan muilla alueilla on päästy selkeästi suurempiin vähennyksiin. Yhtä selittävää tekijää tähän ei ole. Alueelle ominainen turpeenpoltto energiatuotannossa on yksi keskeinen tekijä. Turvetuotannosta ei kuitenkaan tällä kertaa enempää.

Ilmastotekoja odotetaan laajasti joka rintamalta. Jotta toiminta muuttuu konkreettisesti ilmaston kannalta kestäväksi, kannustimet on oltava riittävän suuria. Tiedämme, että suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat energiatuotanto, liikenne ja maatalous. Näiden teemojen sisällä on lukuisia osatekijöitä, joiden päästöistä on saatavilla tarkkaa tietoa. Hyvä niin, jotta tiedämme mitä kehittää.

Aluesuunnittelijan silmin katsottuna Etelä-Pohjanmaalla on edessään tärkeitä ratkaisuja. Käynnistymässä on maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys sekä kokonaismaakuntakaavan uudistaminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakuntakaava ovat myös ilmaston kannalta keskeisiä työkaluja strategisessa, pitkän aikavälin ohjauksessa. Ilmastonmuutoksen hillinnän rooli vahvistuu entisestään, ja ilmastoteema läpäisee suunnittelua. Käynnistymässä on lisäksi ilmastoon keskittyvä strategiatyö kolmen pohjalaismaakunnan alueella ja turvetuotannon vähentämistä koskevan suunnitelman laatiminen. EU:n Green Dealin vaikutukset tulevat ulottumaan maakunnan jakamaan kehittämisrahoitukseen.

On taitolaji löytää alueelle parhaimmat keinot päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkialle ei sovellu samat keinot. Etelä-Pohjanmaalla on eri lähtökohdat kuin monilla muilla alueilla, ja ne on huomioitava kehittämistyössä. On hienoa ja tärkeää, että voimme itse vaikuttaa keinoihin. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Näitä töitä innolla odottaen.

 

SYKE:n kasvihuonekaasupäästöjen laskentamalliin on mahdollista tarkemmin tutustua osoitteessa https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

 

Mari Pohjola
suunnittelupäällikkö

0 kommenttia
13 / 05 / 20

Kaikki on mahdollista, jos on tahtoa

 • 0

Kuluva kevät on todistanut tämän vanhan sanonnan todeksi tavalla, jota kukaan ei olisi muutama kuukausi sitten voinut kuvitellakaan.

Toki täytyy myöntää, että kun puhutaan koronakriisin vaikutuksista, on siinä kyse muustakin kuin tahdosta. Toimenpiteiden taustalla vaikuttanut pakkotilanne on ajanut koko maailman tekemään päätöksiä, joita edes Greta Thunberg ei olisi saanut aikaiseksi. Mutta yhtä kaikki, pakottavassa tilanteessa yhteiskunnat ovat toimineet samalla tavalla ja piittaamatta globaalin talouden paineista, mikä on ennen kuulumatonta.

Miksi me tarvitsemme jotain näin voimakasta uhkaa, jotta pystymme muuttamaan tapojamme? Mitä se kertoo meistä? Ainakin sen, että yhteiskunnat, ehkä myös ihmiset, jämähtävät helposti olemassa olevaan. Tämä siitä huolimatta, että puutteet, viat ja ongelmat olisivat siinä silmien edessä. On helppo ”kehittää” tuttua ja turvallista, vaikka siitä ei hyvää saakaan. On helppo tehdä kuten ennenkin, vaikka parempiakin tapoja olisi kaikkien mielestä tarjolla.

Muutoksen esteenä ovat usein taloudelliset tekijät tai valta-aseman turvaaminen − tai sitten muutostarvetta ei yksinkertaisesti huomata. Kyse on yleensä toissijaisista tekijöistä, jotka estävät varsinaisen toiminnan kehittämisen ja käytäntöjen muuttamisen.

Mitäpä jos pyrkisimme aivan normaalissakin yhteiskunnallisessa tilanteessa tietoisesti sysäämään syrjään nämä kieroutuneita rakenteita ylläpitävät käsitykset? Ajattelisimme asioita puhtaalta pöydältä unohtaen esimerkiksi voimassa olevan perustuslain, kuntarakenteen, sote-palvelujen järjestämistavan, työttömyysturvan, arvonlisäveron ja pienemmässä mittakaavassa vaikkapa tavan hoitaa kauppa-asioita, tavan matkustaa, tavan käyttäytyä liikenteessä ja tavan tervehtiä naapuria. Katsoisimme peiliin pohtien, voidaanko tämä asia tehdä toisin siten, että siitä on merkittävästi hyötyä koko kansakunnalle tai lähiyhteisölle.

Edellä kuvattu on uudistumisen helppo vaihe, mutta sen jälkeen pitäisi tehdä päätöksiä. Pitäisi edetä vaikka perustuslakia muuttamalla ja työttömyyden olemusta pohtimalla tai omia yksilöllisiä toimintatapoja tarkkailemalla unohtaen olemassa olevan taakka. Siinä tarvitaan tahtoa ja halua sekä ennen kaikkea uskallusta luopua valta-asemista tai taloudellisista hyödyistä ja ilman pakottavaa pandemiaa.

Kulunut kevät on osoittanut, että meille kansakuntana kaikki on mahdollista, jos vain tahtoa löytyy.

 

Jari Iso-Koivisto
hallintojohtaja

0 kommenttia
06 / 05 / 20

Kulttuurikenttä kaipaa kipeästi tukea

 • 0

Suuri osa alueen taiteilijoista, esiintyjistä sekä ääni- ja valoteknikoista saavat elantonsa keikkatöistä. Nyt ymmärrettävästi näitä töitä ei ole tarjolla ja tilanne taide- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa on todella haastava. Koronaepidemia ei siis ainoastaan sulkenut kulttuurilaitoksia ja peruuttanut festivaaleja sekä konsertteja, vaan vaikutti lukuisten luovien alojen ammattilaisten toimeentuloon välittömästi peruen sovitut keikat määrittelemättömän pitkäksi ajaksi.

Vaikka taide- ja kulttuuritoimijoiden tilanne on haastava, esiin on silti samanaikaisesti putkahtanut useita uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria. Kansainvälistäkin mediahuomiota saanut tanskalaisen Mads Langerin täysimittainen drive-in-konsertti on yksi näistä kekseliäistä keinoista tavoittaa yleisöjä. Mielenkiintoinen taidenäyttely tarjoiltiin myös teksti-tv:n sivuilla, kun TART2020-digifestivaalin koostamassa kattauksessa nähtiin kansainvälisten nykytaiteilijoiden luomaa teksti-tv-pikselitaidetta ylen teksti-tv:n sivuilla. Lisäksi konsertteja on saatavilla monipuolisesti kotisohvalla nautittavaksi ja Googlen Arts&Culture-sovellus tarjoaa muun muassa mahdollisuuden tutustua museoiden näyttelyihin eri puolilla maailmaa.

Tällä hetkellä näiden virtuaalisten ja uusien tapojen lisäksi on paljon perinteisiäkin keinoja nauttia taiteesta ja kulttuurista. Elokuvat, musiikki ja kirjat eivät ole hävinneet tästä maailmasta, ja sähköisten kirjastojen sekä suoratoistopalveluiden kautta on tarjontaa oletettavasti enemmän kuin kukaan meistä ehtii vapaa-aikanaan kuluttaa. 

Kulttuurinnälkäinen yleisö tulee selviämään tästä tilanteesta, vaikka virtuaaliset elämykset eivät aina välttämättä ylläkään autenttiseen nautintoon. Kulttuuritoimijat luovivat myös parhaansa mukaan vaikean tilanteen lävitse, mutta luovuuden lisäksi tarvitaan muitakin resursseja tilanteesta selviämiseen. Etelä-Pohjanmaan liitto halusi olla tukemassa alueen ammattimaisia kulttuuritoimijoita avaamalla Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston apurahahaun toimijoille, joiden toimintaan koronaepidemian vaikutukset olivat välittömästi kohdistuneet.

Haulle oli todistetusti tarvetta, sillä hakemuksia saapui kaikkiaan 97 kappaletta. Näistä 42:lle toimijalle pystytään jakamaan kulttuurilautakunnan päätöksellä 80 000 euron yhteispotista apurahoja, jotka suuruudeltaan vaihtelevat 900 eurosta 4000 euroon. Näiden apurahojen turvin toimijat voivat muun muassa kehittää uusia toimintamuotoja turvaamaan toiminnan jatkumoa. Hakemusten suuren määrän takia valitettavasti myös hyviä hakemuksia jäi myönteisten apurahapäätösten ulkopuolelle.

Onneksi kulttuuritoimijoiden muuttunutta työtilannetta helpottamaan on avautunut muitakin rahoituksia. Taiteen edistämiskeskuksen toinen korona-apurahahaku on suunnattu laajemmin luovien alojen ammattilaisille, ja opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustukset ovat jaossa muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.  

Toivon mukaan tarjolla olevista tukitoimista alueemme kaikille kulttuuritoimijoille löytyy keinoja ja tukea selviytyä pahimman yli, jotta taiteesta ja kulttuurista saadaan nauttia monipuolisesti jatkossakin. Myös jokainen meistä voi olla tukemassa toimijoita ostamalla niitä tuotteita ja palveluita, jotka ovat saatavilla, tai hankkimalla lahjakortin tulevaisuudessa hyödynnettäväksi. Ja kun taide- ja kulttuuritoimijat yllättävät uudenlaisilla sisällöllään sekä palveluillaan, otetaan ne ennakkoluulottomasti käyttöön.

 

Taiteen edistämiskeskuksen Korona-apurahoitus on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. Hakijoina voivat olla mm. muusikot, näyttelijät, tanssijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, kirjailijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat, lavakoomikot ja kuvittajat.  Apurahat ovat haettavissa 15.5.2020 saakka.

Taiteen edistämiskeskuksen apurahat ja avustukset »

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustukset suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille. Avustukset ovat haettavissa 14.5.2020 saakka.

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustusten haut avautuvat »

 

Hanna Hangasluoma
kulttuuripäällikkö

0 kommenttia
29 / 04 / 20

Pientä valoa koronatunnelin päähän

 • 0

Korona kurittaa erityisesti yrityksiä, jotka toimivat ravitsemus-, palvelu- ja matkailualoilla, erikoiskaupassa sekä luovilla aloilla. Sulkutoimien takia monen toiminta on käytännössä pysähdyksissä. Tieto suurempien kesätapahtumien peruuntumisesta vaikeuttaa tilannetta entisestään koko kesäsesongin ajan ja tuntuu kipeästi myös Etelä-Pohjanmaalla.

Poikkeuksiakin toki on; grillauskaasuostoksilla todistin omin silmin ruuhkaa paikallisen rautakaupan parkkipaikalla. Kuulemma asiakkaita riittää, kun remontointiin ja sisustamiseen on yllättäen muilta menoilta vapautunutta aikaa ja omia karanteenikoloja halutaan muokata viihtyisämmiksi. Samoin täystyöllistettyjä ovat monet ohjelmistoyritykset, kun kaikki kynnelle kykenevät pyrkivät nyt perustamaan verkkokauppoja. 

Ruokaketju pyörii, mutta osin poikkeavalla valikoimalla. Ravintoloiden ja suurtalouksien toimitukset ovat minimissään, mutta kotona valmistettavan ruuan osuus on kasvanut. Valmistavassa teollisuudessa tilanteet vaihtelevat, ja vaikutukset saattavat näkyä vasta viiveellä.

Turhauttavaa ja surullista tilanteessa on se, että moni menestyvä ja kehittyvä yritys saattaa mennä nurin ilman omaa syytään. Tähän ei ole Etelä-Pohjanmaalla varaa, koska pienten yritysten merkitys työllistäjänä ja koko talouden kannalta on niin suuri.

Yritysten ohella kunnat ovat joutuneet tiukan paikan eteen. Niiden on pitänyt nopeasti organisoida omaa toimintaansa sekä tuottaa palveluitaan uudella tavalla ja uusissa kanavissa. Terveydenhuolto on eturintamassa pandemiatilanteessa. Etäopetus piti panna pystyyn lennossa. Kuntien taloudessa on jo valmiiksi tiukkaa, ja siihen tilanteeseen kriisi tuo kauaskantoisia seurauksia. Huoli yrityksistä on suuri myös kunnissa.

Erilaisia ratkaisuja yritysten auttamiseen tässä tilanteessa on yritetty löytää ja samalla huomattu, ettei normaalioloissa toimimaan viritetty koneisto ja lainsäädäntö aina mahdollista sellaisia tukitoimia, joilla ratkaistaisiin yritysten akuutteja ongelmia, kuten maksettaisiin kiinteitä kustannuksia.

Tukea ja apua on silti saatavilla, mutta pienen yrityksen näkökulmasta tukiviidakko on melkoinen. Julkisuudessa ryöpsähtänyt, osin asiaton keskustelu voi myös pelottaa. Osaamista ja vähän ennakkoluulojen hälventämistä siis tarvitaan, jotta avun pariin osataan hakeutua ja löytää juuri se omalle yritykselle tarkoitettu ja sopiva väline. Myös tietoa on saatavilla, mutta se pitää kyetä suodattamaan, jotta löytää olennaisen viestin.

Etelä-Pohjanmaan liitto on pyrkinyt tekemään sen, mitä tehtävissä on koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi. Siksi kansallinen rahoituspotti eli AKKE-rahoitus kohdennettiin kokonaan kuntien haettavaksi ja käytettäväksi lisäresurssina yritysten rinnalla kulkemiseen.

Rahoituksen turvin ammattilaiset voivat kiteyttää muun muassa edellä mainittua tietotulvaa, neuvoa yrityksiä ja ohjata oikean avun piiriin. Sen avulla voidaan myös vahvistaa yritysten osaamista, jotta mahdollisuudet kriisistä selviämiseen olisivat paremmat. Eikä vähätellä voi myöskään henkisen tuen ja vertaistuen merkitystä. Tärkeää on, ettei yritys ja ihminen sen takana jää tässä tilanteessa yksin.

 

Sanna Puumala
kehittämisasiantuntija

0 kommenttia
21 / 04 / 20

Poikkeustilassakin toiminta jatkuu

Koronavirus on pistänyt koko maailman mullinmallin alkuvuoden aikana. Pandemian vaikutuksia voimme vielä vain arvailla, mutta seuraukset heijastuvat pitkäksi aikaa niin taloudessa kuin eri organisaatioiden toiminnassa.

Myös Etelä-Pohjanmaan liitto siirtyi runsas kuukausi sitten etätöihin. Meillä olivat onneksi kaikki valmiudet siihen jo olemassa: ohjelmat olivat tuttuja, kokemuksia oltiin saatu vuosien ajan, eikä henkisiäkään esteitä ollut. Päivässä toimistomme tyhjeni, ja nyt liiton toimintoja hoidetaan eri puolilta maakuntaa ja kauempaakin.

Yhtäkkiseltään muutos oli iso, mutta kaikki on sujunut erinomaisesti. Etäkokoontumisista on tullut rutiinia, ja jokainen meistä on oppinut paljon näinä viikkoina. Myös maakuntahallitus on ehtinyt pitää jo kaksi etäkokousta. Nekin ovat menneet mallikkaasti.

Liitossa on pistetty hihat heilumaan koronakriisin vaikutusten lievittämiseksi. Kuukausi sitten saimme päätöksen kansallisista aluekehitysrahoista, joita saa suunnata myös epidemian aiheuttaman ahdinkoon. Suoraa yritystukea liitto ei kuitenkaan voi jakaa.

Jo puolet näistä rahoista on jaettu kuntien elinkeinotoiminnan tueksi niin, että he voivat tarjota apuaan vaikeuksissa oleville yrittäjille. Vaikka tämä vauhti ei ehkä vaikuta kovalta, se on edellyttänyt valtionapupykälien tarkkaa tavaamista, ohjeiden ja lomakkeiden tekemistä sekä eri toimielinten päätöksiä.

Lisäksi liitto päätti jakaa kulttuuritoimijoille apurahoja kehittämisrahastostaan. Siihen on tullut jo kymmenittäin hakemuksia. Tavoitteena on tehdä niistäkin päätökset vappuun mennessä.

Myös viimeisen EAKR-haun aikataulua nopeutetaan koronakriisin takia. Erityisesti odotamme hankkeita, joilla avitetaan koronaepidemian vaikutuksista toipumista ja alueemme toimijoiden muutosjoustavuuden vahvistamista.

Elämme todellakin erikoista aikaa. Nyt on tärkeää, että me kaikki kannamme sen osan vastuusta, mihin kykenemme. Noudatetaan rajoituksia, hillitään epidemian leviämistä ja tuetaan alueemme toimijoita ja asukkaita käytettävissä olevin keinoin. Etelä-Pohjanmaan liitto on näissä talkoissa mukana niin tomerasti kuin mahdollista.

Etelä-Pohjanmaa on kohdannut vuosisatojen aikana monenlaisia kriisejä. Luotan maakuntamme nousevan tästäkin poikkeustilasta entistä elinvoimaisempana. Yhdessä eteenpäin!

 

Asko Peltola
maakuntajohtaja

 

 

16 / 04 / 20

Ajatuksia ympäristöstä ja ilmastosta EU:n tulevalla ohjelmakaudella

 • 0

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus järjesti EU Etelä-Pohjanmaalla -tilaisuuden Alajärvellä 5.3.2020. Tapahtumassa esiteltiin Euroopan unionin toimintaa ja vaikuttavuutta maakunnassa, ja sen teemana oli erityisesti ympäristö ja ilmasto. Tilaisuuteen pääpuhujaksi saapui Euroopan komission ilmasto-pääosaston johtava hallintovirkamies Ismo Ulvila, ja esillä oli myös teemaan liittyviä EU-rahoitteisia hankkeita alueelta.

Tilaisuudessa järjestettiin myös paneelikeskustelu, johon pääsin osallistumaan. Paneelikeskusteluun osallistuivat myös Ismo Ulvila, Heli Seppelvirta (Etelä-Pohjanmaan liitto), Mervi Niemi-Huhdanpää (Leader Aisapari) ja Katariina Arpala (Leader Aisaparin nuorisojaosto). Kerron tässä blogikirjoituksessa niitä ajatuksia, joita nostin esille paneelikeskustelussa hanketoimijan näkökulmasta ja jotka ovat tulleet esille Seinäjoen ammattikorkeakoulun hanketyössä. Lisämausteena esitän ajatuksia koronakriisistä, joka ei ollut vielä Alajärven tapahtumassa akuutti ongelma.

Etelä-Pohjanmaalla mahdollisuuksia edelläkävijäksi

Meillä on edelleen tarve nopeille ilmastotoimille. Uskon, että ympäristö ja ilmasto -teema korostuu tulevalla ohjelmakaudella, vaikka koronaepidemia on nostanut synkkiä pilviä talousnäkymien ylle. Mielestäni tukea tulisi ohjata ympäristöystävällisille aloille, vaikka Alajärven tilaisuudessa korona ei ollut vielä suuri uhka. Ympäristölle uhka muodostuu siitä, että korona voi pienentää esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan suunnattavia varoja.

Korona on aiheuttanut jo nyt poliittista keskustelua. Esimerkiksi oppositio on vaatinut Suomen hallitukselta hallitusohjelmansa päivittämistä. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi Suomen hiilineutraaliustavoitteita kohtaan. Kritiikin seurauksena Suomi voi joutua siirtämään hiilineutraaliustavoitteensa vuodesta 2035 lähemmäksi EU:n asettamaa tavoitetta eli vuotta 2050.

Tulevalta ohjelmakaudelta odotan kuitenkin tukirakenteita, jotka edistävät kansallisiin päästötavoitteisiin ja hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemistä. Maailma tuntuu muuttuvan todella nopeasti ja tarvitsemme joustavia tukirakenteita. Toivottavasti tukea voidaan painottaa ohjelmakauden toiminnassa niihin kohtiin, jotka ovat alueellisesti suurimpia päästölähteitä. Tarvitsemme tukimuotoja, joilla voidaan pureutua erityisesti alueellisiin ongelmiin.

Työskentelen tällä hetkellä SeAMK Ruoka –yksikössä, ja maatalous on tämän maakunnan näkökulmasta hyvin oleellinen osa elinkeinorakennetta. Uudella ohjelmakaudella olisi hyvä suunnata tukea muun muassa kestävään ja huoltovarmaan ruokaketjuun niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko Suomessakin. Kaikki tiedämme, että ruoantuotanto ja ruokaketjun päästöt ovat samalla yksi merkittävimmistä päästölähteistä. Esimerkiksi lihansyönti ja maitotuotteiden kulutus aiheuttavat suhteessa enemmän päästöjä kuin kasviperäisten ruokien kulutus. Maataloutemme perustuu vahvasti juuri lihan- ja maidontuotantoon, mihin saattaa olla tulossa rajauksia. Lisäksi vuodesta 2018 on tullut mukaan myös LULUCF-asetus, joka edellyttää maankäyttösektorin päästöjen sisällyttämistä kansallisiin päästölaskuihin tulevalla ohjelmakaudella. Tämä on aikamoinen akilleen kantapää nimenomaan Etelä-Pohjanmaalle. Maakunnassamme on paljon turvemaita, jotka tuottavat maankäyttösektorin näkökulmasta isot päästöt. Turvemailla on paljon esimerkiksi metsätaloutta, maataloutta ja turvetuotantoa, mikä tulee ottaa huomioon päästölaskuissa.

Meidän pitäisikin suunnata rahoitusta niihin toimenpiteisiin, jotka auttavat vähentämään Etelä-Pohjanmaalle ominaisia päästöjä. Elinkeinojen harjoittamisen näkökulmasta olisi erittäin suotavaa, että kulkisimme näissä asioissa etunenässä. Kehityksen aallonharjalta näkee huomattavasti pidemmälle ja osaa varautua muutokseen paremmin kuin aallonpohjalta. Myös huoltovarmuuskysymykset nousevat esille. Ilmasto- ja ympäristöasioissa edellä kulkeminen auttaa sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen huomattavasti helpommin kuin se, että asetumme poteroihimme puolustamaan vanhoja toimintatapojamme.

Energiaturpeella on erittäin suuri merkitys Etelä-Pohjanmaalla. Olemme SeAMKin johdolla vahvistamassa tutkimusyhteistyötä esimerkiksi energiaturpeen alasajon varalta. Haemme rahoitusta hankkeelle, jossa tutkitaan turvetuotannosta vapautuvien suopohjien ilmastopäästöjä yhdessä Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Metsäkeskuksen kanssa. Mukana on partnereita myös Ruotsista. Tässä hankeideassa on mukana Helsingin yliopiston INAR-huippututkimusryhmä, joka tutkii ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutusta. Tutkimusverkostojen kautta voidaan vahvistaa osaamista.

Tästä tutkimusryhmästä erityisesti akateemikko Markku Kulmala on maailmanlaajuisesti siteeratuimpia ilmastotutkijoita. Hankkeessa meillä olisi ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä hänen kanssaan. Lisäksi Kulmalalla on halu sijoittaa Etelä-Pohjanmaalle lähes puolen miljoonan euron arvoinen tutkimusmittalaitteisto, jolla tutkitaan turvetuotannosta vapautuvien alueiden hiilensidontaa ja hiukkaspäästöjä. Rahoitus mittalaitteistolle on valmiina, mutta tarvitsemme rahoitusta tutkimusalueen etsimistä ja valmistelua varten.

Ensin asetetaan tavoite

Mitä erityistä Etelä-Pohjanmaalla pitäisi sitten tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Mielestäni maakunta voisi toimia alkutuotannon edelläkävijänä, joka pitää kestävästi ja resurssiviisaasti huolta ilmastosta. Tällaista kestävyyttä lisäävät toimet tukevat samalla myös huoltovarmuutta. Ilmastonmuutos on mitä suuremmissa määrin myös huoltovarmuuskysymys. Etelä-Pohjanmaa voi toimia ruoantuotannon ja turvemaiden päästöjen hillitsemisen kansallisena ja kansainvälisenä edelläkävijänä. Lisäksi tarvitaan myös toimia asumisen ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mikä on kaikkialla tärkeää.

Päästövähennysten ensimmäinen askel on tietoisesti tehty päätös. Tästä on kannustavia kokemuksia esimerkiksi ammattikorkeakouluista. Olemme hankkeiden kautta olleet tukemassa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen toimintaa niin, että he perustivat oman Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän vuoden 2020 alussa. Tänä keväänä ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on sidottu ensimmäistä kertaa osittain siihen, miten hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan. Ammattikorkeakoulujen tulisi olla hiilineutraaleja vuonna 2030. Esimerkiksi SeAMKissa kestävän kehityksen työryhmä pohtii erilaisia toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan, ja toimin itsekin työryhmässä.

Koronakriisin aikana päästöt tulevat luonnollisella tavalla alas, kun ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan ja kulutus laskee. Poikkeustilanteessa huomaamme, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja vähemmän tärkeitä. Monet ihmiselämän kannalta tärkeimmät asiat eivät ole välttämättä suuripäästöisiä, ja usein päästöt kulkevat rinnakkain kulutuksen kanssa. Kun kulutus vähenee, myös päästöt ja taloudelliset menot pienenevät. Henkilökohtaisella tasolla päästövähennyksiä voi tehdä kolmella eri tavalla: 

 1. kulutuksen määrällisellä vähentämisellä
 2. tehokkuuden parantamisella
 3. kulutusmuodon muutoksella.

Oma mottoni näissä asioissa onkin kulutuksen kohtuullistaminen, järkivalinnat ja toimintatapojen muutos. Vaihdoimme suoran sähkölämmityksen maalämpöön vuonna 2016 ja asensimme aurinkosähköpaneelit katolle viime kesänä. Lisäksi olemme ostaneet sähköä, joka on tuotettu vähintään hiilineutraalisti. Työmatkat olen tietoisesti tehnyt vähän kuluttavalla diesel-autolla. Tulevaisuudessa siirtynemme sähköautoiluun. Olen tietoisesti pyrkinyt lisäämään etätyöskentelyä pitkän työmatkani takia jo ennen koronakriisiä. Maatilallamme siirryimme monivuotisen rehunurmen tuotantoon vuonna 2016. Tämä vähentää oleellisesti maatalouden polttoainemenoja ja –päästöjä, mutta lisää samalla myös maaperän hiilensidontaa, kun kasvusto on monivuotinen.

Omat valinnat liittyvät arjen pieniin ja merkityksellisiin tekoihin. Kaikilla näillä toimilla saa säästöjä jatkuviin menoihin ja niillä voi tukea oman talouden vakautta myös poikkeustilanteissa. Muutos tapahtuukin vain tavoitteiden asettamisen kautta.

 

Kari Laasasenaho
Asiantuntija, FT, SeAMK Ruoka

 

Toimituskunta: Etelä-Pohjanmaan liiton viestintä

 

 

0 kommenttia
07 / 04 / 20

Piinaviikon pitkä blogi: Kun kansainvälisestä yhteistyöstä tuli etäyhteistyötä

 • 0

Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tehtäväalueen henkilöstö siirtyi yhdellä rysäyksellä koronaviruksen myötä kansainväliseen etäyhteistyöhön – ja kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Pohdimme kollegojen kanssa, mitä kolmen viikon jälkeen mietimme uudesta työkäytännöstä, ja kovin yksimielisiä olemme siitä, että etävälineiden käyttöä tulee lisätä. Onnistumisen edellytyksenä on toki se, että pohjalla on tutustuminen ja luottamussuhteen muodostaminen ensin henkilökohtaisessa tapaamisessa ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Vaikka me pohdimme etäyhteistyötä kansainvälisessä kontekstissa, samat huomiot pätevät paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseenkin toimintaan. Ihmisten vuorovaikutuksen peruslähtökohdat ovat kaikkialla samanlaiset. 

Euroopan unionin rahoittamissa kansainvälisissä hankkeissa samoin kuin niissä verkostoissa, joissa liitto on toimijana mukana, on hyvin vahva kasvokkaistapaamisten kulttuuri. Nyt on kuitenkin nopeasti huomattu, että kokouksia, työpajoja, haastatteluja ja seminaareja voidaan erittäin onnistuneesti järjestää myös verkossa. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään vain kommunikaatiovälinettä vaihtamalla, vaan etäyhteyksiä käytettäessä pitää valmistautua kunnolla, suunnitella miten toimitaan, ohjeistaa osallistujat ajoissa ja selkeästi. Liian hyvää ollakseen totta?

Tunne ihmisesi

Yhteistyön jatkamisen helppouden edellytyksenä on ollut se, että on jo aiemmin pidetty kokouksia, käyty tutustumismatkoilla ja järjestetty seminaareja paikan päälle matkustaen. Ihmiset ovat toisilleen tuttuja, ja jahka tekniikka ja etävälineet on saatu haltuun, on työtä jatkettu ja yhdessä mietitty, miten seuraava tehtävä listalla hoidetaan. Jos työryhmän johtaja tai koordinaattori on ollut aktiivinen ja ryhmää tukeva ja kannustava aiemminkin, niin hän on sitä todennäköisesti myös muuttuneessa tilanteessa. Jos ryhmässä on ollut hyvä yhteistyön ja keskustelemisen kulttuuri, se ei etätyössä katoa minnekään.

Ihmisten ja organisaatioiden välillä on toki eroja sekä osaamisessa, että halukkuudessa ja kokemuksessa käyttää etätyövälineitä. Jos henkilön toimintatapaan tai organisaation toimintakulttuuriin ei etätyö ole juuri kuulunut, koneita, laitteita ja sovelluksia ei liiemmin ole ollut saatavilla tai niitä ei ole käytetty, on alkuun pääseminen hankalampaa eikä työtapojen muutos ehkä niin innostakaan. Osaaminen ja käytössä oleva teknologia muodostavat reunaehdot, jotka ryhmien johtajien, verkkotapahtumien järjestäjien ja kaikkien osallistujien on hyvä tiedostaa niin omalta kuin yhteistyökumppaneittenkin osalta. Harvempi meistä haluaa suoraan tunnustaa, että ei osaa tai käytössä ei ole sopivia työkaluja, mutta laadukas tekeminen on mahdollista vasta, kun erot otetaan huomioon ja oppimiseen ja onnistumiseen annetaan mahdollisuus.

Tunne välineesi

Etäyhteistyön tekninen onnistuminen ja mielekkyys riippuvat laitteista, sovelluksista, toimintoasetuksista ja nettiyhteyden laadusta. Jos tekniikan mahdollisuuksien kanssa on perehtymistä kotimaisissa yhteyksissä, niin vielä vähän enemmän pitää osata ennakkoon valmistella, varmistella ja ohjeistaa, kun kokoustaa kansainvälisesti. Miten kokoukseen liitytään? Montako yhtäaikaista osallistujaa sovellus kestää kaatumatta? Toimiiko se, jos kaikilla on videoyhteys avoinna? Minkälaisia materiaaleja on tarpeen jakaa ja miten? Voi toki lähteä iloisesti soitellen sotaan ja antaa kokemuksen opettaa, mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Mitä koronan jälkeen?

Jos pandemiassa on hyviä puolia, niin olosuhteiden pakosta tapahtunut etätyövälineiden käyttöönottopakko on ehkä sellainen. Tätä nopeasti karttuvaa osaamista on helppoa hyödyntää jatkossakin, jos niin vain halutaan ja ymmärretään tehdä.

Euroopan unionilla on uudelle ohjelmakaudelle kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, digitalisaatio ja siihen liittyvä osaaminen linkitetään kaikkeen mahdolliseen toimintaan ja kokonaisrahoituksesta väännetään kättä vielä pitkälle vuoteen 2020, koska niukkuutta jaetaan. Etäyhteistyön laajentaminen ja vahvistaminen liittyy kaikkeen tähän, ja sen pitää siis olla myös vahvasti unionin oman toiminnan fokuksessa, liittyy se sitten parlamentin, komission, direktoraattien tai muiden poliitikkojen, virkamiesten ja lobbareiden työhön tai eri kanavista rahoitettavaan hanketyppiseen toimintaan. Euroopan unionilla on mahdollisuus olla edelläkävijä ja muuttaa sanat teoiksi.

Kasvokkaisilla tapaamisilla on arvonsa, ja niiden arvoa ja merkitystä pitääkin korostaa: niistä pitää tulla tuloksekkaista ja vaikuttavia erityistilaisuuksia, kun arkisempi puurtaminen hoidetaan etäkokousten kautta.

Kasvokkaisen ja etäyhteistyön yhdistäminen on otettava huomioon jo yhteistyötä suunniteltaessa. Jatkossa jo hankehakemuksessa voidaan edellyttää perusteluja kasvokkaisten tapaamisten järjestämiselle. Hankebudjeteissa voidaan myös osoittaa resursseja laite- ja sovellushankintoihin – mieluusti sellaisiin, jotka ovat jo hankekumppaneille tuttuja tai helppo ottaa käyttöön. Lisäksi hankkeiden johtajat voivat saada valmentavaa koulutusta ryhmänohjaamisen taidoissa. Kasvokkaiset tapaamiset ovat siis jatkossakin tärkeitä. 

Kokemuspohjainen vinkkilista onnistuneen kansainvälisen - tai minkä tahansa etäkokouksen -  järjestämiseen:

 • varmista sovelluksen kantokyky: mahdollinen osallistujamäärä, videolla vai ilman
 • ohjeista kirjautuminen ja testaus; mahdollisuus testikirjautumiseen ja sovelluksen käytön kokeilemiseen
 • sovi roolitus kokouksessa: puheenjohtaja, joka seuraa chatia, esitysten jakamisen tapa: yhden henkilön kautta vai jokainen vuorollaan. Muista ennakkotestaus!
 • realistinen aikataulutus, esitysten ja keskustelujen sopiva pituus, riittävät tauot tai lyhyet äänestykset ja tehtävät esitysten välissä
 • suunnittele ja organisoi mahdollisten pienryhmien etätyöskentely osana kokouspäivää tai seminaaria
 • varmista, että kokouksen mahdollinen tallennus sopii osallistujille
 • orientoi ja aktivoi, jaa ohjelma ja materiaalit ennakkoon perehdyttäväksi
 • kannusta tekemään monipuolisia esityksiä (teksti, kuvat, videot, pohdintakysymykset), aktivoimaan vuorovaikutteisuutta ja haastamaan kuulijoita. Esittäjien osaaminen, karisma ja rutiininhallinta korostuvat kasvokkaisviestintääkin enemmän, koska vuorovaikutus on välittynyttä eikä suoraa.
 • jos haluat keskustelua, aktivoi ja järjestä siihen mahdollisuuksia!
 • kommentit ja kysymykset esitysten aikana chattiin TAI hyvä vinkki: kysymysmerkki chatissa tarkoittaa, että henkilöllä on kysymys esityksen päätyttyä. Moderaattori jakaa puheenvuorot chatista järjestyksessä

 

Pia Kattelus
kansainvälisten asioiden päällikkö

0 kommenttia
01 / 04 / 20

Quo vadis, liikennejärjestelmäsuunnittelu

 • 0

Liikennejärjestelmäsuunnittelun itsenäinen historia Suomessa alkaa autoistumisen yleistymisen rinnalla 1960-luvulla. Sitä ennen liikennejärjestelmäsuunnittelu oli osa maankäytön suunnittelua. Omalle suunnittelusektorille oli ollut hyvin vähän tarvetta aikana, jolloin suurin osa liikkumisesta tapahtui kävellen, pyörällä, hevosilla tai vesireittejä ja rautateitä pitkin.  

Henkilöautoista tuli 1950- ja 1960-luvuilla nopeasti oletusarvoinen kulkutapa. Joukkoliikenne ja kävely nähtiin pakkona ja pyöräilykin väheni. Liikennesuunnittelun keskeisin arvo oli aikasäästö, ja henkilöautoistuminen oli liikennesuunnittelun peruslähtökohta. Tämän aikakauden hurjimpia liikennesuunnitelmia ei onneksi esimerkiksi Helsingissä toteutettu. 

Suunnittelunäkökulmat ovat jonkin verran vuosien saatossa muuttuneet: 1970-luvulla lisääntyneen liikenteen vuoksi painotettiin liikenneturvallisuutta, edelleen lisääntyneen liikenteen ympäristövaikutukset otettiin 80-luvulla jo paremmin huomioon, osin lamasta seuranneen kehittämisrahojen niukkuuden seurauksena 90-luvulla kaikkia liikennemuotoja yhdistävä liikennesuunnittelu alkoi kehittyä ja 2000-luvulla käyttäjälähtöisyys ja palvelutasoajattelu ovat nousseet pinnalle.  

Toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on jatkossakin mahdollisuus kehittää kulttuuripalveluja sekä elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää. Näkökulmien muutoksesta huolimatta liikennejärjestelmäsuunnittelu on perustunut ja perustuu osittain edelleen niille samoille periaatteille, jotka 1950- ja 1960-lukujen autoistumishuumassa luotiin.  

Suunnittelussa korostuu edelleen tieteellis-rationaalinen lähestymistapa. Hyvänä esimerkkinä voi ottaa tiesuunnittelun, joka edustaa edelleen hyvin puhdasta teknistä lähestymistapaa. Prosessit, lainsäädäntö ja organisaatioiden toiminta on hiottu niin tarkaksi, että tiesuunnittelua voisi kutsua rahalla toimivaksi koneeksi. Kun sille syöttää riittävästi rahaa, putkahtaa koneesta aikanaan pilkuntarkka suunnitelma ja valmis tie. Toisin on esimerkiksi matkalippujen yhteiskäytön tai matkojen yhdistelyn kanssa. Huolimatta siitä, että niille ei ole lainsäädännöllistä tai teknistä estettä, kumpaakaan ei ole saatu vuosien saatossa toimimaan. 

Perinteiseen ajatteluun on pitkään kuulunut myös se, että toimenpiteitä on toteutettu tiettyjä matemaattisia hyötyjäkuten aikasäästöä, ja kustannuksia vertaamalla. Suunnittelussa on korostettu sitä, että tehtyjä ratkaisuja eivät ohjaa suunnittelijoiden ja päättäjien arvot vaan laskelmat, mittaukset ja tiede. Liikennesuunnittelu on nykypäivänä kuitenkin merkittävästi monimutkaistunut, kun suunnittelija joutuu ja saa pohtia muun muassa erilaisten liikennemuotojen keskinäistä suhdetta, liikenteen suhdetta maankäyttöön ja nyt viimeisimpänä ilmastonmuutoksen tuomia, perinteisille tavoitteille monin paikoin täysin vastakkaisia tavoitteita. Arvovalinnat vaikuttavat ratkaisuihin. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnissä. Ensimmäinen luonnos 12-vuotiseksi ohjelmaksi pitäisi valmistua kesäksi. Aihetta on pyöritelty eduskunnan parlamentaarisessa työryhmässä, ministeriössä, Traficomissa, Väylässä, ELYissä, maakuntaliitoissa, erilaisissa valmistelun yhteistyöryhmissä sekä erilaisilla kokoonpanoilla kokoontuneissa seminaareissa. Perinteisen edunvalvontapuheen rinnalla on käyty myös arvokeskustelua. Maaliskuussa 2020 parlamentaarinen ohjausryhmä määritteli liikennejärjestelmälle kolme tavoitetta:  

 • Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla 
 • Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin 
 • Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee. 

Näiden tavoitteiden tulisi ohjata liikennejärjestelmäsuunnittelua vähintään seuraavan 12 vuoden ajan. Odotuksen ja jännityksen sävyttämissä käytäväpuheissa on pian vuoden pyörinyt suurimpana kysymys: millainen siitä suunnitelmasta lopulta tulee? Tuleeko lista tie- ja ratahankkeista, jotka niputetaan tavoitteiden alle, vai kenties jotain uudenlaista? Odotamme mielenkiinnolla. 

 

Jani Palomäki
suunnitteluinsinööri

0 kommenttia
« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös