27 / 05 / 20

Kasvua ruokaketjuun kansainvälisyydestä

  • 0

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan volyymin kasvattaminen on yksi keskeisimmistä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, kuin varmasti myös monen muun alueemme kehittämisorganisaation, strategian painopisteistä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden edistämisessä korostuvat vahvasti sellaiset kansainväliset verkostot ja kumppanit maakunnan ja Suomen ulkopuolelta, joilta voimme oppia ja joille voimme myös välittää omaa maakunnan osaamista. Oma merkityksensä on nyt myös COVID 19 -pandemian jälkeisessä ajassa, sillä kansalliset varat ovat osin sidoksissa vaikutusten jälkihoitoon ja kansainvälisen hankerahoituksen merkitys kasvaa kehittämistoimissa.

Kansainvälisen rahoituksen tavoittelemiseen vaaditaan kansainvälisiä kumppanuuksia, joiden rakentamiseen tulee varata aikaa. Kuten kaikki kumppanuudet elämässä, nekin perustuvat luottamukselle. Suhdetta toisiinsa syvennetään pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, toisia arvostaen ja toisiin panostaen. Koko ruokaketjuun liittyvä osaaminen on Etelä-Pohjanmaan alueellisessa älykkään erikoistumisen strategiassa keskeisessä asemassa, joten maakunta on ollut kansainvälisellä tasolla aktiivinen juuri ruokaketjuun liittyvien verkostojen rakentamisessa jo useiden vuosien ajan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on Etelä-Pohjanmaan liiton mandaatilla edistänyt maakunnan osallistumista ja yhteistyötä erityisesti Smart Specialisation Strategy (S3) Agrifood -platformissa.

Agrifood-platform on yksi kolmesta EU:n komission alaisesta platform-kokonaisuudesta (Energy, Industrial Modernisation sekä Agrifood). Kunkin platformin alla toimii temaattisia kumppanuuksia, joiden yhteistyö konkretisoituu yhteisiksi hankkeiksi. Agrifood-platformin alla toimii viisi ruokaketjuun liittyvää temaattista verkostoa, joihin Etelä-Pohjanmaa on valikoitunut yhdeksi toimijaksi huolellisen osaamisprofiilin kartoittamisen perusteella. Etelä-Pohjanmaa on aktiivinen kumppani tällä hetkellä neljässä näistä viidestä verkostosta, joita ovat High Tech Farming, Traceability & Big Data ja Consumer Involvement in Agrifood Innovation sekä Smart Sensors 4 Agri-food.

High Tech Farming -teemaverkosto on koonnut yhteen laajan verkoston alkutuotannon kehittäjiä. Traceability and Big Data -verkoston toiminta keskittyy erityisesti ruokaketjussa tarvittavien digitaalisten teknologioiden edistämiseen ja yhdistämiseen, ruokaketjun jäljitettävyyteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaan. Consumer Involvement in Agrifood Innovation -verkoston tekemisessä korostuu ruokaan ja koko ruokaketjuun liittyvien innovaatioiden edistäminen yhdessä kuluttajien ja loppukäyttäjien kanssa, kun taas Smart Sensors 4 Agri-food -verkosto liittää yhteen ruoka-alan toimijoita teknologisia ja digitaalisia tuotteita sekä palveluita kehittävien tahojen kanssa.

SeAMK Ruoka -yksikkö toimii koko maakunnan edustajana näissä Agrifood-platformin alaisissa temaattisissa verkostoissa. Verkostot ovat tuoneet maakuntaan useita kansainvälisiä hankkeita, ideoita kehittämistoimiin, inspiraatiota elinkeinoelämän ja TKI-toiminnan yhteistyöhön, ulkopuolisen arvostusta meille itsestään selviin asioihin sekä hiljaista tietoa komission rahoituksista ja tulevasta ohjelmakaudesta. Tavoitteena on myös saada kasvua ja vauhtia alueen yritysten kansainvälistymiseen.

Epävarmaa vielä toistaiseksi on, miten älykkään erikoistumisen platformit ja muut verkostot näkyvät EU-rahoituksessa tulevaisuudessa, mutta todennäköisesti rahoituksen kriteeristössä tullaan jollain tavalla painottamaan maakunnan jäsenyyttä S3-platformissa ja aktiivisuutta teemaverkostoissa. Verkostoitumista kansainvälisellä tasolla kannattaa siis jatkaa ja kehittää kumppanuuksia edelleen. Ne tarjoavat monenlaisia kontakteja, yhteistyökumppaneita ja hankepartnereita, valmiin kansainvälisen markkinointikanavan sekä kansainvälistä näkyvyyttä alueellemme Euroopan mittakaavassakin merkittävänä ruokamaakuntana.

 

Elina Koivisto 
Projektipäällikkö, SeAMK Ruoka -yksikkö

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös