27 / 03 / 19

Taidekasvatus rakentaa tulevaisuudentekijöitä

  • 0

Meillä on Suomessa varsin ainutlaatuinen taiteen perusopetuksen järjestelmä, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille eri taiteenlajien harrastamisen kattavasti ja monipuolisesti eri puolilla maatamme. Myös Etelä-Pohjanmaalla tarjontaa on useilta eri taiteenaloilta ja monipuolisin tarjonta keskittyy alueellisesti Seinäjoelle sekä sen ympäristökuntiin.

Parhaat mahdollisuudet opiskeluun alueellamme on musiikissa, mikä varmasi osittain johtuu taiteen perusopetuksen historiasta. Musiikkia on rahoitettu valtionosuudella jo vuodesta 1967 lähtien ja vasta vuonna 1992 voimaan tulleessa taiteen perusopetuksen laissa haluttiin nostaa muut taidelajit musiikin rinnalle. Toki varsinainen muutos rahoitukseen tuli vasta nykyisen lain myötä, joka on ollut voimassa vuodesta 1999, mikä on mahdollistanut tuntiperusteisen valtionosuuden myöntämisen muillekin taiteenlajeille.

Opetusta eri taideaineissa on annettu jo ennen taiteen perusopetuksen määritelmää, mutta muutos on tuonut toiminnalle yhteisen nimittäjän, yhteisen lain sekä ohjannut toimintaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmalla. Taiteen perusopetuksen liiton mukaan vuonna 2012 taiteen perusopetusta tarjosi noin 400 oppilaitosta Suomessa ja viikoittain 126 000 lasta ja nuorta osallistuu taiteen perusopetukseen. Prosentuaalisesti toiminta tavoittaa koko maassa kuitenkin vain noin 12 % 2–19-vuotiaista lapsista ja nuorista. Toiminnan saavutettavuuden lisäämiseksi on vielä paljon tekemistä.

Mitä muuta taiteen perusopetukselle kuuluu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt tämän vuoden alussa selvityksen, jossa tarkastellaan taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuusjärjestelmän mahdollisia uudistamistarpeita. Lisäksi annetaan mahdollisia toimenpide-ehdotuksia rahoituksen ennakoitavuuden, valtionosuusjärjestelmän rakenteellisen uudistamisen sekä saatavuuden edistämisen osalta. Selvitystä toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen osan määräaika on kuluvan maaliskuun lopussa. Lopullisessa selvityksessä tarkastellaan koko taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmää myös valtionavustusten osalta ja suositusten on määrä tulla julki kesäkuun lopussa.

Tällä hetkellä taiteen perusopetuksen rahoitus koostuu valtion ja kuntien rahoituksesta sekä kohtuullisista oppilasmaksuista. Taiteen perusopetuksen kustannukset ovat keskimäärin alle 0,5 % kuntien kokonaismenoista.

Kunnat järjestävät taiteen perusopetusta hyvin eri tavoin ja opetusta on tarjolla sekä kunnallisissa että yksityisissä taidelaitoksissa. Taiteen perusopetuksen kriteerit täyttävää opetusta on Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä mahdollisuus saada musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä, tanssissa, teatteritaiteessa ja sirkustaiteessa. Eri taideaineiden lisäksi taiteen perusopetusta tarjotaan sekä yleisessä että laajassa oppimäärässä, mikä kertoo tarjolla olevasta tuntimäärästä.

Sen lisäksi, että taiteen perusopetus on yksi Suomen taidekentän kivijaloista, se on paljon muutakin. Taideaineiden on todettu tuottavan sisäistä motivaatiota, onnistumisen tuntemuksia, taitoja, joilla pärjää elämässä, vahvistavan itsetuntoa, lisäävän luovuutta sekä näiden lisäksi tarjoavan tärkeää tasapainoa ja vaihtelua diginatiivien arkeen. Taiteen äärellä voidaan olla tekemässä, kokemassa ja keskustelemassa monenlaisia asioista, se voi olla jopa kannatteleva voima lapsuudesta aikuisuuteen vaikeiden kysymysten ja tunteiden äärellä.

Taiteen perusopetuksella on erityisen tärkeä paikka tulevaisuuden sivistyskunnassa ja mahdollisuus osallistua taiteen perusopetuksen tulisi olla jokaisen lapsen perusoikeus.

 ”Lapsesta saakka rakennettu suhde taiteeseen voi luoda tieteen sekä koulutuksen ohella perustan yhteiskunnan sivistykselle.”

Huhtikuu on taiteen perusopetuksen kuukausi

Taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteinen kuukausi järjestetään Etelä-Pohjanmaalla huhtikuussa seitsemättä kertaa ja sillä halutaan lisätä tietoutta taiteen perusopetuksesta. Ohjelmassa on tapahtumia, esityksiä, konsertteja, työpajoja sekä näyttelyitä. Ohjelman tuottavat taiteen perusopetuksen oppilaitokset eli musiikkiopistot, kuvataidekoulut, käsityökoulut, tanssikoulut ja taiteen perusopetusta järjestävät kansalaisopistot.

Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät tapahtumakalenterista www.epkalenteri.fi ja kaikki kuukauden tapahtumat löydät kategoriasta taiteen perusopetus. Nautitaan tarjonnasta!

Hanna Hangasluoma
kulttuurin kehittämissuunnittelija

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös