25 / 03 / 20

Toimistosta kotinurkkiin, epidemiaa ja etätyötä

  • 0

Etelä-Pohjanmaan liitossa siirryttiin kattavasti etätyöhön 18.3.2020. Syynä tähän oli koko maailmaa ravisteleva koronavirusepidemia, mutta olisiko päätös ollut tehtävissä myös normaaliolosuhteissa? Etätyötähän on markkinoitu nousevana työntekomuotona ja esimerkiksi ratkaisuna kaupungistumiseen liittyvän keskittymiskehityksen hillitsijänä jo useiden vuosikymmenten ajan. 

Työntekijöillä on jo vuosia ollut mahdollisuus tehdä etätyötä myös Etelä-Pohjanmaan liitossa. Kyse on ollut yksittäisistä päivistä esimerkiksi kerran viikossa. Nyt kun olemme viikonpäivät kokeilleet totaalista etätyötä, täytyy todeta, että kyseessä on täysin eri asia kuin yksittäisen etätyöpäivän tekeminen.

Muutoksen totaalisuutta korostaa tietenkin vallitseva poikkeustilanne, joka sävyttää myös työtehtävien sisältöä ja pakottaa kiinnittämään huomioita asioihin, joita normaalitilanteessa ei tarvitsisi huomioida niin aktiivisesti. Tärkeimpänä tällaisena asiana on tietysti henkilökunnan hyvinvointi ja terveys. Entä miten henkilöstö kokee tietynlaisen eristäytymisen työyhteisöstä? Millaiset vaikutukset tilanteella on työtehtäviin?

Näitä pohdintoja käydessä syntyy sellainen tunne, että ne työpaikan käytävillä ja ovensuussa käytävät viralliset ja vähemmän viralliset keskustelut ovatkin arvaamattoman tärkeitä, jopa voimaannuttavia. Sähköinen vuorovaikutus taas on intensiivistä ja kohdentuu tiiviimmin asian ytimeen. Siitä jää kuitenkin jokin inhimillinen elementti uupumaan, ja vaikka kyse onkin ensi sijassa työteosta, olemme siinäkin roolissa myös ihmisiä.

On selvää, että olemme vasta totuttelemassa tähän uuteen tilanteeseen ja liian pitkälle menevät johtopäätökset ovat turhia. Myös se on selvää, että mitä pitempään jatkamme totaalisessa etätyössä, sitä enemmän siitä tulee uusi normaali, emmekä enää muista, millaista oli aiemmin. Myös etätyötapamme ja työntekovälineemme kehittyvät nopeasti. Esimerkkinä toimintatavan muutoksista on liiton henkilöstöä varten sähköiselle alustalle perustettu virtuaalikahvihuone, joka toivottavasti antaa tilaa myös kahvipöytäkeskusteluille.

Työyhteisötasolla laajamittainen etätyöskentely näyttäisi synnyttävän isomman tarpeen luoda tietoista vuorovaikutusta vastuualueiden sisällä, johdon kesken ja myös koko liiton henkilöstön kesken. Tämä tarkoittaa säännöllisiä sähköisiä yhteispalavereja selkeästi useammin kuin normaalissa työyhteisötilanteessa.

Loppupäätelmänä tälle etätyökokemusten pohdinnalle toteaisin, että työtehtävien hoitaminen kokonaan etätyönä Etelä-Pohjanmaan liiton kaltaisessa organisaatiossa on täysin mahdollista. Totaalinen kokoontumiskielto ei kuitenkaan pitkän päälle olisi se paras toimintatapa, vaan jonkinlainen välimuoto perinteisen toimistotyöyhteisön ja etätyöyhteisön välillä toimisi myös inhimillisestä näkökulmasta paremmin. Jää nähtäväksi, miten tämä pakollinen poikkeustilanne jää näkymään meidän työyhteisössämme ja toimintatavoissa, kun epidemia hellittää.

 

Jari Iso-Koivisto
hallintojohtaja

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös