Nopea laajakaista ja Kaista kaikille

TUKEA HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTARAKENTAMISEEN ETELÄ-POHJANMAALLA

Nopea laajakaista -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa.

EU:n yhteisenä tavoitteena on saada nopea, vähintään 100 megabitin yhteys kaikkiin kotitalouksiin vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä tavoite täyttyy noin puolessa Suomen kotitalouksista. Kattava nopea laajakaista monipuolistaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvattaa kaikkien asukkaiden hyvinvointia esimerkiksi parempina palveluina.

Alunperin hankkeen tavoitteena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosentilla käyttäjistä on saatavilla 100 Mb laajakaistayhteys enintään 2 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asuinpaikasta tai yrityksen toimipisteestä. Vuoden 2017 lakimuutosten jälkeen tukea on mahdollista myöntää kaikille niille alueille, joilla ei jo ole nopean laajakaistan tarjonnan mahdollistavaa verkkoa. Tuki ulotettiin myös lähemmäs käyttäjää eli ainoastaan viimeinen 100 m tilaajalta on tuen ulkopuolella. Käyttäjiksi lasketaan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

NOPEUS TAATAAN VALOKUIDULLA

Yli 100 Mb:n nopeusvaatimus ja paras mahdollinen käyttövarmuus voidaan toteuttaa vain valokuitutekniikalla. Valokuitukaapelilla päästään yhteysnopeuksiin, joka on huomattavasti nopeampi kuin mihin muut nykyisistä tai suunnitelluista yhteysjärjestelmistä pystyvät. Valokuitukaapeli on teknisenä ratkaisuna useita vuosikymmeniä kestävä eikä vaadi erityistä huoltoa.

Nopeiden yhteyksien turvaaminen myös haja-asutusalueella tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet harjoittaa ammattia ja liiketoimintaa asuinpaikasta riippumatta myös taajamien ulkopuolella. Hankkeen merkitys korostuu entisestään, kun nykyiset puhelinverkkoyhteydet (esim. ADSL) muuttuvat langattomiksi operaattorien luopuessa kuparikaapeliverkosta. Tämä tuo lisää käyttäjiä langattomiin verkkoihin, jotka ruuhkautuvat, kun kaista joudutaan jakamaan useampien käyttäjien kesken.

Hankkeen rahoitus jakaantuu valtion, kunnan ja operaattorin kesken. Kuntien maksuosuus on joko 33 %, 22 %, tai 8 % hyväksyttävistä kustannuksista riippuen siitä, mihin maksuluokkaan kunta on luokiteltu. Operaattorin rahoitusosuus on aina vähintään 34 % ja valtionavustus kattaa loppuosan.

Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tuen haku

Maakuntaliitot valitsevat yhteyksien rakentamiseen tarvittavan julkisen tuen saajan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hallinnoi Kaista kaikille -yhteishanketta, jossa koordinoidaan ja valmistellaan kahdeksan maakunnan laajakaistahankkeet: Lappi, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo.

Lisätietoja laajakaista-asioista voi lukea www.laajakaistainfo.fi-sivulta tai Viestintäviraston sivuilta

ETELÄ-POHJANMAAN KUNTAKOHTAISET TUEN HAKUASIAKIRJAT

Kuntakohtaiset hakuasiakirjat löytyvät kunkin kunnan alta.

Mikäli kilpailutusasiakirjojen kunnan markkina-analyysi ei lataudu oikein, sen voi ladata täältä >>

ISOJOKI

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

KARIJOKI

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

KAUHAJOKI

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

KURIKKA

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

LAPPAJÄRVI

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

LAPUA
Tukihaku aukeaan myöhemmin kesäkuussa.

TEUVA

1_Valtiontuen julistaminen haettavaksi
Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta ja kartta
Osa 3 Maakuntaliiton selvitys viestintäverkon kehittämistarpeista
Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Viestintäviraston markkina-analyysi tukikelpoisen alueen rajauksesta hankealueella

VIMPELI
Tukihaku aukeaan myöhemmin kesäkuussa.


Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava 3.8.2018 klo 15.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi ja jani.palomaki@etela-pohjanmaa.fi.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan laajakaistahankkeet
maakuntainsinööri Jani Palomäki
puh. 040 688 3187
jani.palomaki@etela-pohjanmaa.fi

Kaista kaikille -hanke:
projektipäällikkö Esa Huurreoksa
puh. 050 382 4980
esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös