Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Länsi-Suomen Allianssiin (West Finland Alliance) kuuluvat Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Satakuntaliitto. WFA:n päätöksenteko tapahtuu kolmella tasolla:

Maapäivät on Länsi-Suomen yhteisfoorumi, joka tekee suosituksia linjakysymyksistä ja yhteistyöhön sitouttamisesta. Maapäivät muodostuu em. liittojen maakuntahallituksista sekä maakuntavaltuustojen puheenjohtajistosta. Maapäivät järjestää vuorovuosin kukin maakunnan liitto. Maapäivien puheenjohtajina toimivat järjestävän maakunnan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajat.

WFA:n puheenjohtajiston kokous johtaa poliittista valmistelua ja tekee suosituksia maakuntahallituksille. WFA:n puheenjohtajistoon kuuluu kustakin liitosta kaksi jäsentä, jotka valitaan liittojen puheenjohtajistosta, sekä kunkin liiton maakuntajohtaja. Puheenjohtajistoon kuuluvilla on henkilökohtaiset varajäsenet, jotka myös valitaan liittojen puheenjohtajistosta.

Etelä-Pohjanmaan liitosta kokouksiin on valittu v. 2017-2020 varsinaisiksi jäseniksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kai Pöntinen (varaj. Aarne Heikkilä) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila (varaj. Anneli Manninen) sekä maakuntajohtaja. 

WFA:n maakuntajohtajakokous johtaa yhteistoiminnan käytännön työskentelyä ja tekee päätöksiä toimivaltansa puitteissa. Maakuntajohtajakokouksen puheenjohtajana toimii vuorotellen kukin maakuntajohtaja kuuden kuukauden jaksoissa.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteinen aluetoimisto Brysselissä. WFEO toimii maakuntien edunvalvontatoimistona, joka palvelee myös maakuntien tavoitteita toteutettavien muiden organisaatioiden, kuten elinkeinoelämän toimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja kuntien, intressejä.

Tavoitteena on edistää länsisuomalaisten toimijoiden aktiivisuutta Euroopan tasolla sekä pyrkiä avustamaan ja tukemaan alueellisia toimijoita hyödyntämään EU-rahoitusta oman toimintansa kehittämiseen. WFEO:ssa seurataan aktiivisesti EU:n päätöksentekoa, rahoitusta ja keskustelua Länsi-Suomen näkökulmasta.

Toimintamme painopistealueita ovat:
- edunvalvonta
- EU-tiedotus
- partnerihaut
- rahoitusohjelmien seuranta, hakemusten tukeminen ja neuvonta
- asiakkaiden toimeksiannot
- lainsäädännölliset asiat
- vierailujen järjestäminen

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

Yhteystiedot:

Anne-Maria Mäkelä
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels, Belgium

puh. +32 (0)2 286 90 80
sähköposti: european.office@westfinland.be

Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston kotisivut http://www.wfeo.fi

 

http://www.wfeo.fi

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös