Maakunnan kehittäminen

Peltolakeus.

Etelä-Pohjanmaan liitto maakunnan kehittäjänä

Maakunnan menestys on kuntien, yritysten ja asukkaiden yhteinen asia. Tavoitteemme on kehittää maakunnan vetovoimaa ja sitä kautta luoda olosuhteita kilpailukykyiselle yrityselämälle, vireälle kulttuuritoiminnalle, viihtyisälle asumiselle ja toimiville palveluille.

Kuusista muodostuva koristerivi.

Toimintamme ydinajatuksena on toteuttaa laaja-alaista yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi.

Kuusista muodostuva koristerivi.

Asiantuntijamme työskentelevät muun muassa aluekehitykseen, aluesuunnitteluun, kansainvälistymiseen ja kulttuurin kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

  • Edistämme Etelä-Pohjanmaan menestykseen keskeisesti vaikuttavien asioiden toteutumista. Teemme edunvalvonnassa laajaa yhteistyötä ja tuotamme monipuolista aineistoa maakunnan kehittämisen tueksi. 
  • Valmistelemme yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa strategioita ja lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia. Ohjelmatyön perustamme laajaan tulevaisuustarkasteluun. Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. 
  • Osallistumme maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen strategisella alueidenkäytön suunnittelulla, maakuntakaavoituksella ja liikennejärjestelmätyöllä.  
  • Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, tiedotamme kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rahoitusohjelmista, neuvomme hakijoita ja toimimme kansainvälisten hankkeiden osarahoittajana tai kumppanina.  
  • Kehitämme maakunnan kulttuurielämää ja vahvistamme yhteistyön edellytyksiä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Lisäksi viestimme kulttuurin ajankohtaisista uutisista sekä rahoitusmahdollisuuksista.

Lue lisää:

Muissa organisaatioissa tehty koko maakuntaa koskeva kehittämistyö:

Matkailustrategia