Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt on aloitettu keväällä 2020

Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi on laadittu Etelä-Pohjanmaan nykyisen maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten ajanmukaisuuden selvittämiseksi.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajankohtaisuuden arviointi (pdf)

Arvioinnin tarkoituksena on luoda kokonaiskuva maakuntakaavan nykyisten merkintöjen uudistamistarpeesta ja toteutumisesta. Etelä-Pohjanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaavan lisäksi useita vaihemaakuntakaavoja ja niiden muutoksia. Voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli kaikki merkinnät yhteen kokoavalle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina tulevassa maakuntakaavan uudistamisessa.

Uuden maakuntakaavan laadinnasta päättää myöhemmin maakuntavaltuusto.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös