Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen

Alueellinen kehittämistehtävä Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamisen kehittämisestä ja Seinäjoen kaupunki vastaa kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä.

Kulttuurityöntekijöiden osaamista kehitetään hankkeessa mentoroinnin avulla. Mentoroinnin teemoja ovat muun muassa: oman työn organisointi, oma motivaatio ja tavoitteet, tiedolliset sisällöt ja tiedon hankintaverkostoituminen sekä kansainvälisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen. Mentoroinnissa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä osallistujien toiveita kuunnellen ja tavoitteena on ennakkoluulottomasti päästä kokeilemaan myös taidelähtöisin menetelmin tehtävää mentorointia.

Lisäksi tavoitteena on löytää paikallinen malli taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnalle. Välittäjätoiminnalla pyritään muun muassa edistämään taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia, kehittämään toimijoiden liiketoimintaosaamista, kehittämään kulttuurin ja taiteen digitaalista myyntiä sekä asiakas- ja yleisötyön kehittämistä. Välittäjätoiminnan kannalta olennaista on tunnistaa alueen taide- ja kulttuuritoimijat sekä löytää alueellisesti tärkeimmät kehittämistarpeet.

Alueellisen kehittämistehtävän toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on jatkossakin mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää. Kehittämistehtävä toteuttaa OKM:n kulttuuripolitiikan tavoitteita (Luova työ ja tuotanto, osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin, kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

Hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. 

 

  • Kehittämistehtävä on kaksivuotinen, ja sitä toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021.
  • Budjetti: 237 632,00 € (OKM rahoitus 82%)
  • Alueellinen kehittämistehtävä liittyy uuden kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanoon (Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin). Avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista, erityisesti sen 6 §:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoa.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös