MATKAILU JA KULTTUURI

Päivitetty 18.10.2017

Matkailu ja majoitus

Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemustoimialan yrityskanta kasvoi 15,1 prosenttia vuosina 2005–2012. Kasvua tapahtui myös vuosina 2013–2016, mutta se hidastui huomattavasti (1,3 %). Majoitus- ja ravitsemustoimialan yrityksiä vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla oli 399, joka on 2,7 prosenttia maakunnan yrityksistä. Koko maassa toimialan yrityksiä oli 14 613 (3,9 % yrityksistä). Yrityskannan kasvusta huolimatta vuonna 2015 toimialan liikevaihto pienentyi 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen mukaan matkailualalla Etelä-Pohjanmaalla toimi vuonna 2014 noin 3,4 prosenttia työllisistä. Koko maassa osuus oli samaisena vuonna 5,5 prosenttia.

Vuonna 2016 yöpymisiä majoitusliikkeissä oli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 692 862, joista 94,0 prosenttia (651 620) oli kotimaan matkailijoiden ja 6,0 prosenttia (41 242) ulkomailta tulleiden. Ulkomaalaisten yöpymisten määrä oli kohonnut vuodesta 2015 jopa 44,3 prosenttia. Kasvusta suuri osa selittyi ulkomailta tulleilla tuulivoiman asentajilla. Muutos olikin maakunnista ylivoimaisesti suurin, kun esimerkiksi toiseksi eniten yöpymiset kohosivat Lapin maakunnassa 18,2 prosenttia. Kotimaisten yöpymisten määrä kohosi Etelä-Pohjanmaalla 1,5 prosenttia. Yhteensä yöpymiset olivat lisääntyneet 3,3 prosenttia, joka oli maakunnista seitsemänneksi korkein. Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen viipymisaika majoitusliikkeessä Etelä-Pohjanmaalla oli 1,8 vuorokautta.

Vastaavasti koko maassa yöpymisiä oli vuonna 2016 hieman yli 20 miljoonaa, joista 71,6 prosenttia oli kotimaisten matkailijoiden ja 28,4 prosenttia ulkomailta tulleiden yöpymisiä.

Tilastokeskuksen mukaan majoitusliikkeiden yöpymisten keskihinta on noussut niin koko maassa kuin Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2005–2016. Valtakunnallisesti keskihinnan kasvu oli 21,2 prosenttia ja maakunnassa 53,3 prosenttia. Vuonna 2016 yöpymisen keskihinta oli koko maassa 53,15 euroa (+4,0 % edellisestä vuodesta) ja Etelä-Pohjanmaalla 43,47 euroa (+6,7 % edellisestä vuodesta). Hinta on maakunnista viidenneksi pienin.

majoitus-kult-yrityskanta-05-16.jpg

Vuodet 2013–2016 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa johtuen laskentatavan muutoksesta.

Kulttuuri, viihde ja virkistys

Tässä yhteydessä kulttuuri tarkoittaa taiteet, viihde ja virkistys -toimialaa sekä kulttuuripalveluita. Tilastokeskus on laatinut listan luovien alojen toimialoista, mutta näistä ei löydy maakunta- tai kuntakohtaista tietoa.

Taiteet, viihde ja virkistys -toimialan yrityskannan kasvu oli vuosina 2005–2012 jopa 62,1 prosenttia. Seuraavina vuosina, 2013–2016, kasvu jatkui, ollen tällä aikavälillä 20,2 prosenttia. Vuonna 2016 oli Etelä-Pohjanmaalla toimialan yrityksiä yhteensä 292. Tämä oli 2,0 prosenttia maakunnan yrityksistä. Vastaava luku koko maassa oli hieman korkeampi, 2.8 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2015 noin 17,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laajan Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) mukaan vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla noin 14,1 prosenttia ilmoitti osallistuneensa aktiivisesti (vähintään 1-3 kertaa/kk) kulttuuriyhdistyksen toimintaan. Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus oli kuitenkin vain 0,6 prosenttia. Samaisen tutkimuksen mukaan 17,4 prosenttia eteläpohjalaisista katsoi, ettei kulttuuripalveluita ollut tarjolla riittävästi.

Museot ja kirjastot

Tilastokeskuksen vuoden 2016 tilastollisen vuosikirjan mukaan rakennusperintölain mukaisia suojeltuja rakennuksia oli Etelä-Pohjanmaalla 39 kappaletta. Näiden lisäksi kirkkolailla suojeltuja kirkollisia rakennuksia oli 25 kappaletta. Kiinteitä muinaisjäännöksiä vuorostaan arvioitiin olevan 1 024 kappaletta.

Museoviraston tilastoinnin mukaan Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa, Lapuan kaupungin museoissa ja Nelimarkka-museossa kävi vuonna 2016 yhteensä 31 705 vierailijaa. Tämä oli samaisen tilaston mukaan jopa 42,5 prosenttia vähemmän kävijöitä kuin vuonna 2015. (Museovirasto ei ole tilastoinut pienempiä museokohteita.) THL:n ATH-tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 museoissa ja näyttelyissä vähintään kerran kuukaudessa käyviä oli 2,7 prosenttia.

Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla oli pääkirjastoja 17 ja sivukirjastoja 14 sekä 12 kirjastoautoa. Muihin maakuntiin verrattuna Etelä-Pohjanmaalla oli kahdeksanneksi eniten pääkirjastoja. Kirjastoautoja taas oli neljänneksi eniten ja autoissa käsiteltyjen lainojen määrä oli viidenneksi suurin. THL:n tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 kirjastopalvelut riittämättömiksi koki noin 4,3 prosenttia.

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

Visit Finlandin tutkimuksia ja tilastoja

Matkailu ja Ravintolapalvelujen (MaRa) tutkimuksia ja tilastoja

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuriesite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus

Kirjastot

Museoviraston museotilasto

SeAMK: Luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma 2012–2016

Tilastokeskuksen luovien alojen määritelmä

Tilastollinen vuosikirja 2016 (pdf)

Liitteet:

Toimialojen tilastoja 2014-2016
Museot- ja kirjastotilastoja
THL:n tutkimuksen kootut

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös