MATKAILU JA KULTTUURI

Päivitetty 22.11.2018

Matkailu ja majoitus

Tilastokeskuksen mukaan matkailu- ja ravitsemusalan toimipaikkoja oli Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2016 yhteensä 408. Toimipaikkojen määrä nousi edellisvuodesta neljällä, ja kaikista maakunnan yritystoimipaikoista niiden suhteellinen osuus oli 2,3 prosenttia (koko maassa 3,9 %). Henkilöstöä alan toimipaikoissa työskenteli yhteensä 1 421, mikä vastasi 3,1 prosenttia eri alojen toimipaikkojen yhteenlasketusta henkilöstöstä (koko maassa 4,5 %). Alan henkilöstön määrä maakunnassa kasvoi edellisvuodesta 5,7 prosenttia. Yhteenlaskettua liikevaihtoa alan toimipaikoissa kertyi noin 142 miljoonaa euroa, mikä puolestaan vastasi 1,5 prosenttia kaikkien toimialojen yritystoimipaikkojen liikevaihdosta (koko maassa 1,8 %). Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla sijainneista työpaikoista 2,7 prosenttia oli matkailu- ja ravitsemusalalla (koko maassa 3,7 %).

Vuonna 2017 yöpymisiä majoitusliikkeissä oli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 666 913, joista 94,8 prosenttia (632 291) oli kotimaan matkailijoiden ja 5,2 prosenttia (34 622) ulkomailta tulleiden yöpymisiä. Yhteensä yöpymisten määrä laski edellisvuodesta 3,7 prosenttia; kotimaisten yöpymisten määrä laski 3,0 prosenttia ja ulkomaalaisten yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia. Vuonna 2016 tilastoitu poikkeuksellisen suuri ulkomaisten yöpymisten määrä johtui suurelta osin maakunnassa toteutetuista tuulivoimaprojekteista ja niiden ulkomaisesta työvoimasta. Suhteellisesti katsoen yöpymisten määrä laski maakuntia vertailtaessa Etelä-Pohjanmaata enemmän vain Keski-Pohjanmaalla (-7,3 %). Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen viipymisaika majoitusliikkeessä Etelä-Pohjanmaalla oli 1,8 vuorokautta. Ulkomaiset matkailijat viipyivät kuitenkin keskimäärin pitempään (2,8 vrk).

Matkailijoiden yöpymiset Etelä-Pohjanmaalla 2010-2017

Koko maan matkailulle vuosi 2017 oli erittäin positiivinen; valtakunnallisesti yöpymisten määrä kasvoi peräti 7,7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yöpymisiä kirjattiin yhteensä liki 22 miljoonaa, joista kotimaisia oli 69,2 prosenttia ja ulkomaisia 30,8 prosenttia. Voidaankin todeta, että koko maan tasolla matkailijamassa on huomattavasti kansainvälisempää, kuin mitä se on Etelä-Pohjanmaalla.

Tilastokeskuksen mukaan majoitusliikkeiden yöpymisten keskihinta on noussut niin koko maassa (15,8 %) kuin Etelä-Pohjanmaalla (34,0 %) viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valtakunnallisesti yöpymisen keskihinta vuonna 2017 oli 54,7 euroa (+2,9 % edellisvuodesta), kun Etelä-Pohjanmaalla se oli 42,3 euroa (-2,7 % edellisvuodesta). Yöpymisen keskihinta oli Etelä-Pohjanmaalla maakunnista kolmanneksi matalin. Maakunnista korkein keskihinta mitattiin Uudellamaalla (69,4 €) ja matalin Kainuussa (27,9 €).

Kulttuuri, viihde ja virkistys

Tässä yhteydessä kulttuuri tarkoittaa taiteet, viihde ja virkistys -toimialaa sekä kulttuuripalveluita. Tilastokeskus on laatinut listan luovien alojen toimialoista, mutta näistä ei löydy maakunta- tai kuntakohtaista tietoa.

Tilastokeskuksen mukaan taiteet, viihde ja virkistys -toimialan yritystoimipaikkoja oli Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2016 yhteensä 194, mikä oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikista yritystoimipaikoista alan toimipaikkojen osuus oli 1,1 prosenttia (koko maassa 1,9 %). Henkilöstöä alalla oli 482, mikä vastasi 1,0 prosenttia koko maakunnan toimipaikkojen yhteenlasketusta henkilöstöstä (koko maassa 1,1 %). Toimialan liikevaihto on kehittynyt viime vuodet suotuisasti, niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassakin. Vuonna 2016 alan toimipaikkojen liikevaihto maakunnassa oli yhteensä noin 49 miljoonaa euroa, mikä vastasi 0,5 prosenttia kaikkien toimipaikkojen yhteenlasketusta liikevaihdosta (koko maassa 1,3 %). Etelä-Pohjanmaalla toimialan liikevaihto on kasvanut useamman vuoden perätysten, ja esimerkiksi aikavälillä 2013-2016 se kasvoi 51,4 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laajan Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) mukaan vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla noin 14,1 prosenttia ilmoitti osallistuneensa aktiivisesti (vähintään 1-3 kertaa/kk) kulttuuriyhdistyksen toimintaan. Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus oli kuitenkin vain 0,6 prosenttia. Samaisen tutkimuksen mukaan 17,4 prosenttia eteläpohjalaisista katsoi, ettei kulttuuripalveluita ollut tarjolla riittävästi.

Museot ja kirjastot

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaalla oli 69 rakennusperintölain mukaisesti suojeltua kohdetta. Määrä kasvoi edellisvuoteen nähden huomattavasti, peräti 30:llä kohteella. Kiinteitä muinaisjäännöksiä vuorostaan arvioitiin olevan 1 053.

Museoviraston tilastoinnin mukaan Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa, Lapuan kaupungin museoissa ja Nelimarkka-museossa vieraili vuonna 2017 yhteensä 35 847 kävijää. Tämä oli samaisen tilaston mukaan 13,1 prosenttia enemmän kävijöitä kuin vuonna 2016, joskin sitä aiempina vuosina tilastoidut kävijämäärät ovat olleet huomattavasti suurempiakin. Pienempiä museokohteita Museovirasto ei tilastoi. THL:n tekemän Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) mukaan Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 museoissa ja taidenäyttelyissä vähintään kerran kuukaudessa käyviä oli 2,5 prosenttia väestöstä, mikä oli maakuntien välisessä vertailussa toiseksi matalin lukema.

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 17 pääkirjastoa, 13 sivukirjastoa sekä 12 kirjastoautoa. Sivukirjastojen määrä laski edellisvuodesta yhdellä. Muihin maakuntiin verrattuna Etelä-Pohjanmaalla oli seitsemänneksi eniten pääkirjastoja. Kirjastoautoja taas oli kolmanneksi eniten ja autoissa käsiteltyjen lainojen määrä oli viidenneksi suurin. THL:n ATH -tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 kirjastopalvelut riittämättömiksi koki noin 4,1 prosenttia väestöstä, mikä oli maakuntien välisessä vertailussa pienin mitattu lukema.

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

Visit Finlandin tutkimuksia ja tilastoja

Matkailu ja Ravintolapalvelujen (MaRa) tutkimuksia ja tilastoja

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuriesite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus

Kirjastot

Museoviraston museotilasto

SeAMK: Luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma 2012–2016

Liitteet:

Majoitustilastoja 2017
Museo- ja kirjastotilastoja 2010-2017
THL:n tutkimuksen kootut

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös