Miksi äänestää?

Euroopan parlamentti päättää monista asioista, jotka vaikuttavat ihmisten elämään niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa. Tällä sivulla esitellään teemoja, joiden parissa parlamentti tekee töitä nyt ja tulevaisuudessa. Sinä voit vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä niihin liittyen tehdään äänestämällä vuoden 2019 EU-vaaleissa. Euroopan tulevaisuus rakennetaan nyt.

 

Ilmasto

20 prosenttia EU:n budjetista käytetään ilmastotoimiin. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja sitä myöten turvata planeettamme tulevaisuus. Konstit ovat monet: esimerkiksi päästökauppajärjestelmä, uusien ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Äänestämällä vaikutat EU:n ilmastopolitiikan suuntaan.

Lisätietoja EU:n ilmastosäädöksistä ja -toimista löydät täältä.

Talous

EU:n vastuulla on ohjata ja tukea jäsenmaidensa talouden suuntaa. Kauppasopimukset sujuvoittavat maiden kaupankäyntiä ja yhteinen valuutta euro helpottaa kansalaisten ostosten tekemistä ja muuta rahaliikennettä kotimaan ulkopuolella. Euroopan parlamentissa tehtävät talouspäätökset vaikuttavat paljon Suomeen. Esimerkiksi täällä jaettavat maataloustuet perustuvat paljolti EU:n politiikkaan. Äänestämällä voit osaltasi päättää, minkälainen ehdokas on sopiva näitä päätöksiä tekemään.

Tietoa EU:n talous- ja kauppa-asioista löydät täältä.

Turvallisuus

Viime vuosien aikana Eurooppaan tehdyt terroristi-iskut ovat horjuttaneet monien turvallisuudentunnetta. Lisäksi uudenlaiset uhat, kuten nettikiusaaminen ja verkon välityksellä tapahtuva häirintä ja tietojen varastaminen, voivat aiheuttaa huolenaiheita. EU tekee töitä turvallisuuden takaamiseksi: muun muassa aselakeja on tiukennettu ja verkkotietojen käyttöön liittyviä rajoituksia otettu käyttöön. Ääni EU-vaaleissa on ääni turvallisuuden puolesta.

Voit lukea lisää siitä, miten EU edistää turvallisuutta tästä.

Demokratia

EU:n perustavoite on rauhan säilyttäminen jäsenvaltioidensa kesken. Tämä tavoite on toteutunut yli 60 vuoden ajan. Unionin toiminta pohjautuu perusarvoihin, kuten demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Jotta demokratia toimii periaatteidensa mukaisesti, on sen jäsenten valittava yhteisten asioiden hoitajia. EU-vaaleissa valittavat mepit ovat tällaisia yhteisten asioiden hoitajia.

Lue lisää EU:n demokratian periaatteista täältä.

Brexit

Brexit on osoittanut, ettei EU:n olemassaolo ole itsestäänselvyys. Eurooppalainen yhteistyö voi tuntua siltä, mutta esimerkiksi maiden välinen kaupankäynti, matkustus ja tiedonvaihto edellyttävät erilaisia sopimuksia. EU luo pelikentän tämänkaltaiselle yhteistyölle.

Kattavan tietopaketin brexitistä löydät täältä.

 

Kevään EU-vaaleissa valittava parlamentti päättää siis isoista asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteemme. Katso lisää syitä siitä, miksi äänestäminen on tällä kertaa erityisen tärkeää osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/because/fi/home

 

 Mikä Euroopan parlamentti?

Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suorilla vaaleilla valittava elin. Parlamentin tehtävä on edustaa kansalaisia EU-tasolla ja toimia sekä lainsäätäjänä että budjetti- ja valvontavallan käyttäjänä.

Vaikka usein puhutaankin ”Suomen mepeistä”, Euroopan parlamentissa jäsenet eivät järjestäydy edustamansa jäsenmaan vaan poliittisen ryhmänsä mukaisesti. Ryhmän perustaminen vaatii 25 europarlamentaarikkoa vähintään seitsemästä eri jäsenmaasta.

Vaaleissa yhdestä jäsenmaasta valitaan enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä parlamenttiin. Suomesta valitaan 14 europarlamentaarikkoa, mikä on yksi enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisesti unionista eroavan Yhdistyneen kuningaskunnan 73 parlamenttipaikasta 27 jaetaan muille jäsenmaille. Näin ollen Euroopan parlamenttiin valitaan yhteensä 705 europarlamentaarikkoa aiemman 751 sijasta. Toisin kuin eduskuntavaaleissa, EU-vaaleissa suomalaiset voivat äänestää ketä tahansa suomalaista ehdokasta, sillä koko maa on samaa vaalipiiriä.

 

Tällä kertaa äänestän

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös