Päätöksenteko

Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 jäsenkuntansa muodostama kuntayhtymä, jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Etelä-Pohjanmaan liitto on yksi Suomen 19 maakunnan liitosta, joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Etelä-Pohjanmaan liiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on arvioida, miten maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet.

Maakuntahallitus vastaa Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan 13 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Etelä-Pohjanmaan liiton käytännön toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös