Maakunnallinen rakennusinventointi

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut maakuntakaavan taustaselvitykseksi inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa.

Inventoinnin tarkoituksena oli päivittää ja täydentää aiemmin laadittuja maakunnallisia inventointeja sekä tuoda listalle uusia kohteita.

Maakunnallista suunnittelua varten laadittavat inventoinnit tuottavat tietoa maakunnan rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä sekä kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistä. Maakunnalliset inventoinnit tukevat kuntien suunnittelutyötä.

Tutustu tarkemmin Maakunnallinen rakennusinventointi -raporttiin täällä >>

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös