Sami Yli-Rahnasto, nro 61, kokoomus

1. Euroopan parlamentti voi tuntua etäiseltä ja arkielämän kannalta merkityksettömältä asialta. Miksi suomalaisten tulisi äänestää EU-vaaleissa ja miten parlamentin toiminta vaikuttaa suomalaisten elämään? Mitä hyötyä Suomelle on EU-jäsenyydestä?

”EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat jokaisen ihmisen arkielämään. Yllättävän iso eduskunnan tekemistä päätöksistä ja säätämistä laeista tulee suoraan EU:lta sovellettavaksi meidän omaan lainsääsäädäntöön. Tähän asti EU on pystynyt vakauttamaan Euroopan ja luonut myös taloudellista hyvinvointia.”

2. Minkälaisia asioita te Euroopan parlamentissa ajaisitte?

”Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseudulla asuvien puolesta haluan toimia. Suomalainen puhdas ruoka, metsien hyödyntäminen ja uusiutuvan energian tuottaminen edellyttävät tiukkaa edunvalvontaa Suomen etujen puolesta.”

3. Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan merkittäviä ongelmia ja uhkaavan jopa koko planeettamme tulevaisuutta. Mitä EU:n tulisi tehdä asialle? Miten valittava parlamentti voi siihen vaikuttaa?

”EU:n pitää löytää yhteiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat kaikki merkittävästi saavutettavaan lopputulokseen. Syyttelemällä, kieltämällä tai rajoittamalla elinkeinoja liikaa voidaan aiheuttaa vain vahinkoa. Itse odotan myönteistä keskustelua siitä, miten koko suomalainen maaseutu, sen pellot ja metsät valjastetaan ilmastomuutoksen hillintään.”

4. EU:n vastuulla on ohjata ja rahoittaa jäsenmaidensa alue- ja rakennepolitiikkaa. Tätä kutsutaan koheesiopolitiikaksi. Mitä teemoja EU:n koheesiopolitiikassa pitäisi painottaa? Mihin asioihin sen pitäisi keskittyä Suomen kaltaisissa jäsenmaissa ja miksi?

”Teiden, väylien ja tietoliikenneyhteyksien pitää olla kunnossa, jotta asuminen ja yrittäminen onnistuu koko Suomessa.”

5. Vuosina 2015 ja 2016 Euroopan unionin alueelle saapui ennennäkemättömän suuri määrä pakolaisia ja siirtolaisia muun muassa Syyrian sodan takia. Tämä käynnisti laajaa keskustelua sekä toimenpiteitä maahanmuuttopolitiikkaan liittyen Euroopan sisällä. Ovatko EU:n linjaukset maahanmuuttopolitiikasta toimivia nykyisillään? Mikäli ei, miten niitä tulisi kehittää?

”Ongelmana maahanmuuttopolitiikassa ja turvapaikanhakusysteemissä on, ettei EU ole pystynyt noudattamaan tekemiään sopimuksia asiasta, vaan vuonna 2015 Euroopassa vallitsi hetken aikaa kaaos. EU:n pitää yrittää vaikuttaa olosuhteisiin EU:n ulkopuolella, jotta paine muuttoon Eurooppaan vähenisi.”

6. Mitä kansainvälisyys ja eurooppalaisuus tarkoittaa teille itsellenne? Onko Euroopan Unionin kansainvälisyydessä parannettavaa? Tulisiko jäsenmaiden välistä yhteistyötä esimerkiksi kehittää ja jos kyllä, miten?

”Eurooppalaisuus on yksi EU:n perusarvoista. Pohjoisten jäsenmaiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.”

7. Maailmassa vallitsee tällä hetkellä kireä poliittinen ilmapiiri, jossa suurvallat pyrkivät vahvistamaan omaa asemaansa. Minkälainen rooli EU:lla on tässä maailmassa? Pitäisikö kansainvälistä yhteistyötä avata nykyistä enemmän EU:n ulkopuolisiin maihin? Jos kyllä, millä keinoin?

”Muut suurvallat käyttävät tällä hetkellä EU:n hajanaisuutta hyväkseen vahvistaakseen omaa asemaansa. Eurooppaan tarvitaan enemmän ja parempaa johtajuutta.”

8. Brexit on ravistellut Euroopan unionia ja osoittanut, ettei sen olemassaolo ole itsestäänselvyys. Minkälaisena näette EU:n tulevaisuuden brexitin jälkeisenä aikana?

”EU:ta hajottaville tekijöille pitää löytää vastavoima, joka pystyy osoittamaan jäsenmaiden kansalaisille, että yhteistyö kannattaa hajottamisen sijaan.”

9. EU osallistuu jäsenmaidensa kulttuurin kehittämiseen ja vaalimiseen. Minkälaisia keinoja EU:lla on kulttuuriin kehittämiseen? Miten kulttuuria tulisi kehittää esimerkiksi maakunnissa?

”Mielestäni kulttuuria ei voi kehittää sillä se on luova prosessi, jota ei saa liikaa hallita ja kontrolloida. Kulttuuri ilmentää kyllä kulloista aikaansa mutta tekee sen vapaasti ilman holhoamista.”

10. Minkälaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaansa EU:n tulisi tarjota nuorille kansalaisille?

”Nuorten pitää saada äänensä kuuluville. Heille pitää kertoa miksi EU on olemassa ja mitä se tekee.”

EU-vaalit pidetään sunnuntaina 26.5. Ennakkovaalit puolestaan 15.-21.5. Kertoisitteko yhdellä lauseella, miksi juuri teitä kannattaa äänestää?

”Olen aito oikea maanviljelijä, metsänomistaja ja kotieläintilallinen, jolla on multaa kynsien alla, jalat maassa ja maalaisjärki tallella.”

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös