Sidonnaisuusrekisteri

Etelä-Pohjanmaan liiton kuntalain 84 pykälän mukainen sidonnaisuusrekisteri löytyy nyt sähköisessä muodossa osoitteessa www.etela-pohjanmaa.sidonnaisuusrekisteri.fi.

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kuntayhtymän päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakuntamme on pyytänyt ilmoitusvelvollisilta henkilöiltä sidonnaisuusilmoituksen.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Kuntayhtymän johtaja/maakuntajohtaja
  • Maakuntahallituksen ja lautakuntien esittelijät

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös