Esitys: Etelä-Pohjanmaan maakuntalippu käyttöön nostamaan alueen yhteishenkeä

22.04.2020

Etelä-Pohjanmaan maakuntalipun käyttöä suositteleva esitys etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn kokoomuksen valtuustoryhmän joulukuussa tekemän esityksen myötä. Aloite muistuttaa olemassa olevan lipun käytön tärkeydestä koko maakuntaa koskevissa tilaisuuksissa.

Etelä-Pohjanmaalla on oma maakuntalippu, mutta sen käyttö eri tapahtumissa on tähän saakka ollut vaatimatonta. Etelä-Pohjanmaan maakuntalipun naulaus- ja vihkimistilaisuus toteutettiin maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 22.5.2000. Virallisesti hyväksyttyä ohjeistusta Etelä-Pohjanmaan maakuntalipun käytöstä ei ole, mutta lipun naulaustilaisuuden yhteydessä on todettu, että maakuntalippua voidaan käyttää liiton omissa tilaisuuksissa tai merkittävissä maakunnallisissa tilaisuuksissa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että Etelä-Pohjanmaalla ryhdyttäisiin viettämään maakunnan omaa liputuspäivää. Maakuntahallitus ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan omasta liputuspäivästä päätettäisiin vasta sen jälkeen, kun maakuntien rooli Suomen aluehallinnossa on kansallisesti linjattu. Tällä hetkellä Suomen 18 maakunnasta kahdella on oma liputuspäivänsä.

Maakuntahallitus esittää kesäkuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle, että se päättäisi ottaa Etelä-Pohjanmaan maakuntalipun käyttöön maakuntavaltuuston kokouksissa, maakuntajuhlissa sekä muissa merkittävissä maakunnallisissa tilaisuuksissa sekä suosittelisi sen käyttöä edellä kuvatulla tavalla.

 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös