Jokaiseen maakuntakeskukseen tarvitaan kaupunkikehittämisen väline

1.10.2019

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupunki kiinnittävät huomiota vallitsevaan kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja vaativat valtiolta nykyistä laajemman aluepolitiikan kokonaisuuden hahmottamista. Nyt Seinäjoen tyyppiset – yliopistottomat, mutta kehittämispotentiaaliltaan suuret – maakuntakeskukset uhkaavat jäädä väliinputoajan asemaan.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupunki korostavat Etelä- ja Länsi-Suomen keskikokoisten maakuntakeskusten näkökulmaa. Nämä kaupungit, muiden muassa Seinäjoki, eivät ole kuluvalla EU-ohjelmakaudella päässeet mukaan rakennerahasto-ohjelman kohtalaisen merkittävään kestävän kaupunkikehittämisen rahoitukseen. Kansallisissa toimissa osa näistä kaupungeista on jäänyt myös kasvusopimusten ja MAL-menettelyjen ulkopuolelle.

Nyt kaupunkijoukkoa erilaisissa kaupunkipoliittisissa toimintatavoissa laajennetaan, mutta alustavien tietojen mukaan Seinäjoki ei ole suunniteltujen menettelytapojen piirissä. Seinäjoen kaupunki on siis yksi niistä kaupungeista, joilla ei ole mitään kansallista kaupunkikehittämisen välinettä ja maakunnan rakennerahastorahoitus on maan pienimpiä. Itä- ja Pohjois-Suomessa tilanne ei ole yhtä vaikea, koska näillä alueilla on ollut käytettävissä merkittävästi enemmän alueellista rakennerahastorahoitusta.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupunki korostavat, että jokaisessa maakuntakeskuksessa tulee olla kaupunkikehittämisen väline.

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen kaupungin yhteinen kannanotto kaupunkikehittämisestä »

 

  • Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, Seinäjoki (p. 040 774 8331)
  • Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaan liitto (p. 040 529 4638)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös