Kansainvälisessä INTENCIVE-hankkeessa haetaan ratkaisuja väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla

25.10.2019

Viiden eri Euroopan alueen kansainvälinen yhteistyöhanke, INTENCIVE (Innovation and Technology Enhancing Customer Oriented Health Services), on aloittanut toimintansa Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa pyritään löytämään terveysteknologian avulla ratkaisuja, joilla pystytään vastaamaan väestön ikääntymisen sekä vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. Tarvitaan uusia, saavutettavia ja helppokäyttöisiä työkaluja, joilla pystytään tarjoamaan korkealaatuisia terveyspalveluita riippumatta asukkaiden iästä tai asuinpaikasta. Keskiössä halutaan pitää asiakaslähtöisyys, jolloin tarvitaan uudenlaista ajattelua ja suunnittelua, kun teknologiaa yhdistetään palveluprosesseihin.

Hankkeessa jaetaan hyviä käytäntöjä, joita arvioidaan tanskalaisella Bikva-mallilla, joka on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä. Tanskalaisen Bikva-mallin lähtökohtana on asiakkaiden näkemykset jotka välitetään eteenpäin eri tasoille. Asiakkaiden kokemukset toimivat näin muutosvoimana. Kukin alue laatii myös alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjataan toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Pohjanmaan liitto, joka toimii pääpartnerina eli koordinoi kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen aloituskokous järjestettiin 9.-10.10.2019 Seinäjoella jonka jälkeen aloitetaan kartoittamalla hankealueiden nykytila terveysteknologian saralla.

Etelä-Pohjanmaalla on viimeisten vuosien aikana testattu ja käyttöönotettu erilaisia terveysteknologian laitteita ja sovelluksia, joista osa on vakiintunut käyttöön. Esimerkkinä mm. telelääkäri vastaanottotoiminta. INTENCIVE-hanke kokoaa Etelä-Pohjanmaan alueelta 10 parasta käytäntöä, joita arvioidaan Bikva-mallilla. Myös muilta alueita kootaan hyviä käytäntöjä ja soveltuvimpia käytäntöjä tuodaan alueellemme testattavaksi. Näin ala edelleen kehittyy alueellamme.

Hanke on 3,5-vuotinen ja rahoitettu EU:n Interreg Europe -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 970 000 euroa, josta eteläpohjalaisten osuus noin 350 000 euroa. Projektissa ovat mukana myös hankepartnerit Unkarista, Maltalta, Ranskasta ja Espanjasta.

 

Lisätietoa hankkeesta englanniksi: www.interregeurope.eu/intencive

 

 

Yhteystiedot:

Sanna Inkeri, Etelä-Pohjanmaan liitto

Puh: +358 40 162 6150

Email: sanna.inkeri@etela-pohjanmaa.fi

Sami Perälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Puh: +358 40 830 0320

Email: sami.perala@seamk.fi

 

 Intencive-hankkeen logo

             

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös