Ministeri Kosonen myönsi Etelä-Pohjanmaalle 195 000 euroa kulttuurin alueelliseen kehittämistehtävään

20.11.2019

Etelä-Pohjanmaa on saamassa rahoitusta kulttuuritoimintansa kehittämiseen. Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävistä ja rahoitettavista kokeiluista päätti tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Rahoituksella halutaan tukea kuntien kulttuuritoimintalain toteutumista. Kehittämistehtävät ovat uusia, ja niihin myönnettiin rahoitusta nyt ensimmäistä kertaa.

Kuntien tukena valtakunnallisesta kehittämisestä vastaa Espoon kaupunki. Alueellinen kehittäminen annettiin tehtäväksi Etelä-Pohjanmaan liitolle, Jyväskylän kaupungille, Kaakon taiteelle, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ja Kuopion kaupungille.

Etelä-Pohjanmaan liitto haki rahoitusta yhdessä Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Hanketta toteutetaan koko Etelä-Pohjanmaan alueella yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien kulttuuritoimintaa mentoroinnin avulla sekä kehittää monialaista kulttuuriosaamista koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

− Iloitsemme myönteisestä ja maakunnalle tärkeästä päätöksestä. Se on samalla osoitus arvostuksesta Etelä-Pohjanmaan liiton tekemää kulttuurityötä kohtaan. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on jatkossakin mahdollisuus kehittää kulttuuripalveluja sekä elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää, sanoo kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja. Eväsojan mukaan kaksivuotinen alueellisen kehittämistehtävän tulokset toimivat myös kulttuurin kehittämisen mallina muille Suomen maakunnille ja alueille.  

Etelä-Pohjanmaan liitto tulee vastaamaan kulttuurityöntekijöiden ammatillisuuden tukemisesta ja osaamisen vahvistamisesta.

− Maakunnan kulttuurityöntekijöistä monet työskentelevät useamman toimialan yhteisenä työntekijänä tai kunnan ainoana kulttuurityöntekijänä, ja ammatillisten verkostojen tuki saattaa olla liian vähäistä. Taide- ja kulttuuriverkosto tulee tarjoamaan kulttuurityöntekijöille tukea, osaamisen lisäämistä ja sparrausta, kulttuurin kehittämissuunnittelija Hanna Hangasluoma kertoo.

Seinäjoen kaupunki lähtee koordinoimaan kulttuurin ja taiteen välittäjätoimintaa. Toiminnan tavoitteena luoda malli, jonka kautta alueen taiteilijat työllistyvät paremmin ja asukkaat saavat nauttia monipuolisesti taiteesta ja kulttuurista.

− Etelä-Pohjanmaalla on vielä paljon tunnistamattomia työmahdollisuuksia sekä edellytyksiä taiteilijoiden toimeentuloon. Tarvitsemme välitystoimintaa, jotta tarpeet sekä tekijät saadaan kohtaamaan. Välittäjätoiminnan tuottama ammattimainen taide- ja kulttuuritoiminta lisää myös osallisuuden mahdollisuuksia tukemalla maakunnan omia vahvuuksia ja innostamalla eri yhteisöjä toimimaan, Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs toteaa.

Taide- ja kulttuuriverkoston tavoitteena on jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelujen ja Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoimana.

 

Lisätietoja:

  • Kehittämissuunnittelija Hanna Hangasluoma, puh. 040 7515 610
  • Kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, puh. 050 5378 071

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös