Selvitys: Duoraitiovaunu on uusi mahdollisuus paikallisliikenteessä

21.04.2020

Duoraitiojuna, jota kutsutaan myös duoraitiovaunuksi, mahdollistaa sujuvan joukkoliikenteen laajemmalla alueella kuin kaupunkien sisällä, esimerkiksi Vaasan ja Seinäjoen välillä ja radanvarren kunnista. Tämä käy ilmi selvityksestä, jossa kartoitetaan Vaasan radan (Seinäjoki–Vaasa), Pohjanmaan radan (Seinäjoki–Härmä) ja Suupohjan radan (Seinäjoki–Kaskinen) sopivuutta duoraitiotien rungoksi.

Duoraitiovaunu on Suomessa uusi liikennemuoto, joka yhdistää raitiotien ja rautatien. Duoraitioteitä on Euroopassa parikymmentä, ja niitä pitkin on järjestetty joukkoliikennettä noin sadan kilometrin etäisyydeltä. Duoraitiovaunu käyttää pääosin olemassa olevaa rataverkkoa, mutta uudet kaupunkirataosuudet toisivat yhteyden muun muassa Vaasan lentoasemalle. Duoraitiovaunut ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne kulkevat sähköllä. Akkujen tai kaasumoottorin avulla niillä voidaan ajaa myös sähköistämättömillä radoilla.

– Henkilöliikenne raiteilla vapautuu vuoden 2023 lopussa, joten vuodesta 2024 alkaen kunnilla ja maakunnilla on mahdollisuus järjestää alueellista liikennettä. Olemme nyt ottaneet selvää siitä, miten omat raiteemme sopisivat paikallisliikenteeseen, sanoo suunnittelujohtaja Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Jos Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla päätetään ottaa käyttöön duoraitiovaunut, voidaan liikennöinti aloittaa 4–6 vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Kaikkien kolmen radan infrastruktuurin kehittämisen kustannusarvio on noin 70 miljoonaa euroa. Arvion mukaan Vaasan radalla tehtäisiin lähes miljoona matkaa vuodessa, Pohjanmaan radalla 412 000 matkaa ja Suupohjan radalla jopa 590 000 matkaa. Selvityksessä on tarkasteltu liikennettä noin tunnin vuoroväleillä.

– Duoraitiovaunu mahdollistaisi Vaasan ja Seinäjoen välisen kasvukäytävän kehittymisen aivan uudella tavalla. Matkustajalle duoraitiovaunu on houkutteleva, sillä se on mukava ja täsmällinen. Paikallisliikenne raiteilla nostaa myös alueen imagoa. Koko radan varsi ja alue hyötyisi laadukkaasta joukkoliikenteestä raiteilla, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela Pohjanmaan liitosta.

Yhteys Vaasan satamaan, lentoasemalle ja tuhansiin työpaikkoihin

Duoraitiovaunu helpottaisi työmatkaliikennettä Seinäjoen ja Vaasan välillä sekä radanvarren kunnista molempiin suuntiin. Junalla olisi yhteys myös Vaasan satamaan ja lentoasemalle sekä suunnitellun akkutehtaan alueelle. Myös kaupungin sisäiset matkat olisivat mahdollisia. Radanvarren kunnissa rakentamisen painopiste siirtyisi lähemmäs rataa. Selvityksen mukaan kevyt raideliikenne nostaa maan ja kiinteistöjen arvoa radan varressa.

Työmatkailijoiden ja huvittelijoiden rata

Duoraitiovaunun käyttöönotto Pohjanmaan radalla helpottaisi ruuhkia valtatiellä 19 ja tekisi työmatkoja sujuvammaksi muun muassa Atrian tehtaalle Nurmossa. Pienillä kunnilla on mahdollisuus kehittää elinkeinoja ja palveluita asemien ympäristöissä. Matkailijat pääsisivät duoraitiojunalla Härmään Power Parkin huvipuistoon.

Suupohjan rata kulkee jo nyt kuntakeskusten kautta

Suupohjan radalla ei tällä hetkellä ole henkilöliikennettä, ja joukkoliikenteen kehittämiselle on kysyntää. Rata kulkee Seinäjoelta seitsemän kunnan halki aina Kaskisten satamaan saakka. Joukkoliikenne raiteilla helpottaisi pendelöintiä ja parantaisi työvoiman saatavuutta. Seinäjoella kolmeen suuntaan lähtevät duoraitiovaunut toisivat uusia mahdollisuuksia kaupungin sisäiseen liikenteeseen.

Toimijoiden yhteinen selvitys

Selvityksen tavoitteena on muun muassa kartoittaa, soveltuuko moderni, kevyellä kalustolla liikennöitävä raideliikennejärjestelmä Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Selvityksessä käydään läpi millaiset edellytykset duoraitiojunien käyttöön ottamiselle ovat sekä kartoitetaan kustannuksia ja lainsäädäntöä.

Selvityksen on tehnyt Proxion Oy, ja sen tilasivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Ilmajoki, Isokyrö, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Laihia, Lapua, Mustasaari, Närpiö, Seinäjoki, Teuva ja Vaasa.

 

Selvitys Duoraitiojunaliikenteen mahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa löytyy täältä.

 

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi

Suunnitteluinsinööri Jani Palomäki puh. 040 6883 187, jani.palomaki@etela-pohjanmaa.fi

 

Kuvat: Proxion oy

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös