Suomen tärkeä poikittaisyhteys valtatie 18 kuntoon

9.04.2019

Valtatie 18 -seurantaryhmä tapasi 29.3. Alavudella. Laaja-alaisen ryhmän on tarkoitus edistää vt 18:n kunnossapitoa ja kehittämistä. Tapaamisessa päivitettiin osapuolten tiedot tien tilanteesta ja suunnitelmista.

Ryhmä totesi, että vuonna 2018 annettu asetus pääväylistä ja niiden kunnossapidosta ei huomioinut riittävästi Suomen tärkeitä poikittaisyhteyksiä. Tampereen pohjoispuolella ei voida puhua maakuntia yhdistävästä verkosta, vaan lähinnä pohjois−eteläsuuntaisista ”oksista”. Huolimatta siitä, että valtatie 18:aa ei asetuksessa otettu mukaan Suomen pääväyliin, ohjausryhmä ei näe valtatien kehittämiselle esteitä. Valtatien liikennemäärät ovat kasvaneet etenkin Vaasa−Seinäjoki-välillä, mutta kasvua on tapahtunut myös Seinäjoen ja Jyväskylän välisellä tieosuudella. Kasvanut liikennemäärä edellyttää investointeja koko tievälillä.

Seurantaryhmä päätti, että vuonna 2020 valmistuvaan ensimmäiseen valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tulee saada mukaan valtatie 18:n kehittäminen. Asiaan pyritään vaikuttamaan yhteisellä viestillä ja aktiivisella yhteistyöllä. Seurantaryhmä ryhtyy suunnittelemaan valtatie 18-seminaaria.

Alavuden kaupunginjohtajan ja valtatie 18:n seurantaryhmän pitkäaikaisen puheenjohtajan Pekka Ala-Mäenpään jäädessä eläkkeelle ryhmä valitsi sille uuden puheenjohtajan. Vetovastuun ottaa Ähtärin kaupunki ja puheenjohtajaksi ryhmään on lupautunut kansanedustaja Mikko Savola.

 

Käynnissä olevia ja tarvittavia hankkeita:

Valtatien Vaasan päässä on aloitettu Laihia−Helsingby-välin parantamisen yleissuunnittelu. Laihian vt3/vt18 liikennejärjestelyt ovat loppusuoralla. Laihian ja Seinäjoen välillä on tehty alustavia suunnitelmia vuonna 2017. Ylistarossa Pelmaan risteyksen tiesuunnitelma on valmiina.

Heikoimmassa asemassa on Seinäjoen ja Multian välinen osuus tiestä. Nykyisellä tielinjalla Multialla on tehty elinkeinoelämän kipeästi kaipaamia parannustöitä, mutta Multia−Myllymäki-välin oikaisun tiesuunnittelu ei ole edennyt toivotusti. Uutta tielinjaa varten on laadittu aluevaraussuunnitelma ja tielinja on valmiina sekä Multian että Ähtärin yleiskaavoissa, mutta yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa ei ole tehty. Valtatielle 18 tulisi osoittaa välittömästi rahaa jo suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen sekä uusien suunnitelmien laatimiseen.

 

FAKTA:

Valtatie 18 kulkee itä−länsisuunnassa, välillä Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä. Vaasan päässä se yhtyy valtatie 3:een ja Petäjävesi−Jyväskylä-väli on yhteinen valtatie 23:n kanssa. Pituutta sillä on noin 270 km.

Tie on muodostettu muuttamalla entisiä kanta-, seutu- ja yhdysteitä valtatieksi, josta syystä tie on monin paikoin valtatieksi erittäin kapea, mutkainen ja mäkinen. Valtatie 18 ei täytä valtateille asetettuja laatuvaatimuksia.

Vt 18 on merkitty kaikkien maakuntien liittojen kaavoissa parannuksia vaativaksi valtatieksi. Vt 18 -seurantaryhmään kuuluvat valtatien varren kuntien ja kaupunkien edustajat, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien liitot sekä Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. Asiantuntijoiksi kokouksiin ryhmä on kutsunut Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten edustajat.

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös