Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta

20.12.2019

Uusi CAP-kausi käyntiin vuonna 2022

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy, CAP) uusi kausi 2021–2027 lähestyy. Tällä hetkellä on kuitenkin jo varmaa, että uuden CAP-kauden toimeenpano pääsee alkamaan aikaisintaan vuoden 2022 alussa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2021 tulee siirtymävuosi, jota varten jäsenmaat voivat pidentää halutessaan vanhaa ohjelmakautta. Sen aikana käyttöön otetaan kuitenkin uuden kauden varat ja osarahoitusprosentit. Lisäksi samojen toimien pitää jatkua uudella CAP-kaudella, mikä tarkoittaa sitä, että sisältöjen tulisi olla vuoden 2020 aikana jo pitkälle valmisteltuina.

Alueellisen ja paikallisen valmistelun osalta jatko-ohjeistusta odotetaan vuoden 2020 alussa. Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden valmistelu lähtee näillä näkymin käyntiin kevättalven aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön aluekierrokseen ”Älykkäät maaseudut” liittyvä tilaisuus pidetään Etelä-Pohjanmaalla keskiviikkona 22.4.2020.

 

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman luonnos kommentoitavana

Suomeen tulee yksi rakennerahasto-ohjelma, jonka strategiset painopisteet ovat Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen, vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen, jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa, työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Ohjelmatyöhön liittyvillä sidosryhmillä on nyt mahdollisuus antaa epävirallista palautetta valmistelussa olevan Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman luonnoksesta. Asiakirjasta on mahdollista antaa palautetta 9.1.2020 saakka osoitteessa: https://bit.ly/2rclr8N.

Palautetta pyydetään kappaleista 1 ja 2, jotka käsittelevät ohjelman strategiaa ja erityistavoitteita. TEM pyytää huomioimaan, että ohjelma-asiakirja luonnoksen kappaleita 3–8 ei ole vielä työstetty. Samoin keskeneräisiä ja täydennettäviä osuuksia ovat Itä- ja Pohjois-Suomen erityisrahoituksen käyttöä koskevat osuudet, kestävän kaupunkikehittämisen kuvaus ja sukupuolten välisen tasa-arvon vaikutusten arviointi sekä ympäristöarviointi.

Sähköisen kyselyn on laatinut Satakuntaliitto, joka kokoaa kyselyn kautta Länsi-Suomen maakunnilta saatavan palautteen yhteen. Se toimitetaan koko Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelua koordinoivalle Uudenmaan liitolle, joka toimittaa kommentit edelleen TEM:iin. Kyselyn vastauksia ei tulla käyttämään yksilöidysti eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kommenttien kokoamiseen Suomen rakennerahasto-ohjelmaluonnoksesta.

Ohjelma-asiakirjaluonnos tulee varsinaiselle lausuntokierrokselle keväällä 2020. Maakuntien välistä rahanjakoa valmistellaan kevään aikana.

 

Puolto kahden ESR-hankkeen rahoitukselle

MYR päätti puoltaa rahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta kahta hanketta Etelä-Pohjanmaan rahoituskehyksestä. Hankkeiden rahoittaja on ELY-keskus. 

Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimijaista palvelua - SUJUU

Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimijaista palvelua - SUJUU- hanke on jatkoa keväällä 2020 päättyvälle OSMO-hankkeelle, jossa on kehitetty sosiaalista kuntoutusta koko maakunnan alueella sekä maakunnalliset että alueelliset tavoitteet huomioiden. Nyt käsittelyssä olleessa hankkeessa tarkennetaan edelleen sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä, menetelmiä ja käytäntöjä tavoitteena oikea-aikainen ja sujuva asiakasprosessi monialaisessa verkostossa.

Rahoituksen hakija on Seinäjoen kaupunki. Hanketta toteutetaan 1.4.2020− 31.10.2022 välisen ajan. Sen kustannusarvio on 909 969 euroa, josta ESR-rahoituksen ja valtionrahoituksen osuus on 682 477 euroa.

Hanketta esitetään rahoitettavaksi ehdolla, että kustannusarviota tarkistetaan, varmistetaan kuntien rahoitus, toimenpiteiden hyöty sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille varmistetaan sekä varmistetaan, että hankkeessa ei tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyydenhoidon normaalia kehittämistyötä. 

VETO - vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n VETO - vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta -hankkeen tavoitteena on työkuntoisuuden, eli toiminta- ja työkykyisyyden edistäminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti osatyökykyiset työttömät ja työttömyysuhanalaisena olevat.

Tavoitteena on luoda erilaisia kehittämistoimia yhdistäen vaikuttava elintapaohjaus työvalmennukseen. Pilottitoiminnalla tuetaan yksilöitä oman työkuntonsa kehittämisessä ja samalla luodaan sidosryhmäverkosto mahdollistamaan hankkeessa tehdyn työn jatkuminen. Hankkeen jälkeen Etelä-Pohjanmaan alueella on yhdestä kahteen henkilöä tekemässä liikunta- ja elintapaneuvontaa osatyökykyisille ja muille työttömille yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Hanketta toteutetaan 1.1.2020− 31.12.2022 välillä. Sen kustannusarvio on 823 516 euroa, josta ESR-rahoituksen ja valtionrahoituksen osuus on 658 814 euroa.

Hanketta esitetään rahoitettavaksi ehdolla, että osallistujien määritelmää ja määrää tarkennetaan, ennakon suuruus tarkistetaan sekä varmistetaan kuntien rahoitus.

 

Tiedote 18.12.2019 järjesjestetystä kokouksesta.

 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös