Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

18.05.2020

Valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamiselle useita mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamiselle olisi useita mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla siten, että ne tukisivat alueen keskeisimpiä osaamis- ja toimintokeskittymiä.

Etelä-Pohjanmaan liiton esityksen mukaan valtion toimipaikkojen vahvistamista ja alueellistamista koskevia mahdollisuuksia maakunnassa ovat muun muassa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toimintojen vahvistaminen, esimerkiksi Ruokaviraston tai Suomen Viljavan toimintaan liittyvät tehtävät, sekä elintarviketalouteen kytkeytyvä tutkimus- ja kehitystoiminta sekä analyysipalvelut. Mahdollisuuksia löytyy myös puutuoteteollisuuteen ja puurakentamiseen liittyvistä toiminnoista, joihin liittyen maakunnassa on jo paljon yrityksiä sekä alan osaamisverkosto.

Lisäksi esitetään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyvien valtion tehtävien vahvistamista esimerkiksi biotalouteen, kiertotalouteen, teknologiateollisuuteen ja yrityspalveluihin liittyen sekä sellaisissa toiminnoissa, jotka vahvistavat yritysten osaamista niiden digitaalisissa palveluissa ja kansainvälistymisessä.

Etelä-Pohjanmaan liitto muistuttaa, että Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2017 lopulla vain 1 680 valtion työpaikkaa. Väestöön suhteutettu valtion työpaikkamäärä oli Manner-Suomen maakunnista toiseksi pienin. Esimerkiksi Lapissa väkilukuun suhteutettu valtion työpaikkamäärä oli lähes kolminkertainen. Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2017 lopulla viisi kuntaa, joissa ei ollut ainuttakaan valtion työpaikkaa ja vain neljässä kunnassa valtion työpaikkamäärä ylitti 50 työpaikan rajan.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on pyytänyt maakuntien liittoja tekemään esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta tai vahvistamisesta maakuntansa alueella. Maakuntahallitus päätti sisällyttää edellä luetellut esitykset alueellistamisen koordinaatioryhmälle osoittamaansa lausuntoon.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123, kunta-asiamies Marko Rossinen, puh. 040 356 3933.

 

Etelä-Pohjanmaa pyrkii Central Baltic -ohjelmaan 

Maakuntahallitus päätti esittää Etelä-Pohjanmaan maakunnan liittämistä osaksi tulevaa Interreg Central Baltic -ohjelmaa. Tähän saakka Etelä-Pohjanmaa on kuulunut Me­renkurkun alueen kattavaan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteiseen Botnia-At­lantica -ohjelmaan. EU:n komissio on halunnut tulevalla ohjelmakaudella yksinkertaistaa Itäme­ren alueen Interreg -ohjelmarakennetta, minkä seurauksena Botnia-At­lantica -ohjelmalle ei ole luvassa jatkoa.

Central Baltic -ohjelmaan kuuluu tällä hetkellä yhteensä kahdeksan eteläisen ja länti­sen Suomen maakuntaa, muun muassa Satakunta ja Pirkanmaa, sekä Ahve­nanmaa, Viro, suurin osa Latviaa ja seitsemän Tukholman ympäristön aluetta Ruotsista. Ohjelma muodostaa sisällöltään ja maantieteeltään alueen, jonka suhteen Etelä-Pohjanmaalla näyttäisi olevan suhteellisen paljon yhteis­tä. Lisäksi maakunnan toimijoiden yhteydet Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntiin sekä Baltian maihin ja Ruotsiin ovat tiiviit ja monipuoliset.

Mahdollisesta Central Baltic -ohjelmaan siirtymisestä huolimatta Etelä-Pohjanmaalla halutaan vahvistaa Merenkurkun ylittävää yhteistyötä. Etelä-Pohjanmaa jatkaa edelleen jäsenenä Merenkurkun neuvostossa, jonka toiminnan kehittämistä pidetään niin ikään hyvin tärkeänä.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Maakunnan yhteistyöryhmä varautuu etäkokouksiin

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) työjärjestystä on päivitetty siten, että se mahdollistaa jatkossa sähköisten kokousten järjestämisen. Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoukset on maaliskuusta alkaen järjestetty etäyhteyksin, ja kokemukset toimintatavasta ovat hyvät. Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 2.6.2020.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202, aluekehi­tysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

Rahoitusta kahdelle EAKR-hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä kaksi hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta ja kohdentaa niille EAKR-rahoitusta. Rahoitettavaksi puollettiin seuraavia hankkeita:

  • Laadusta kilpailukykyä konenäöllä, hakija Seinäjoen Ammattikorkeakoulu oy
  • Food Living labs connecting, hakija Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopullinen rahoituspäätös tehdään Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kohdentamispäätöksen jälkeen Pirkanmaan liitossa.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös