Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

24.08.2020

Maakuntaohjelmaprosessi käynnistyy

Maakuntahallitus päätti käynnistää Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2050, maakuntaohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen sekä älykkään erikoistumisen strategian valmistelun. Samassa yhteydessä hyväksyttiin Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakuntien liittoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä maakuntien liittoja pyydetään päivittämään älykkään erikoistumisen strategiansa EU:n ohjelmakautta 2021–2027 varten.

− Osana prosessia laaditaan myös pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2050. Maakuntasuunnitelman pohjana toimivat alkuvuonna 2020 toteutetun skenaarioprojektin tuottamat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Maakuntaohjelmassa huomioidaan pidemmän aikavälin tavoitteet kriisistä selviämiseksi ja jälleenrakennustoimet positiivisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen aikaansaamiseksi sekä muutosjoustavuuden vahvistamiseksi.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä muun muassa valtion viranomaisten, kuntien sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Valmisteluaineisto tulee olemaan jatkuvasti nähtävillä ja kommentoitavissa Etelä-Pohjanmaan liiton kotisivuilla sekä saatavilla paperiversiona Etelä-Pohjanmaan liitosta. Maakuntaohjelma laaditaan siten, että se hyväksytään maakuntavaltuuston vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

Länsi-Suomen liikennestrategia luonnosvaiheessa

Länsi-Suomen maakuntien, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan, yhteistyössä valmistelema liikennestrategia on edennyt luonnosvaiheeseen ja siitä kerätään parhaillaan palautetta. Strategian tarkoituksena on vahvistaa ylimaakunnallista yhteistyötä liikennejärjestelmän suunnittelussa ja edunvalvonnassa. Liikennestrategia valmistuu lokakuussa.

− Strategialuonnoksen kantaviksi teemoiksi ovat nousseet matka- ja kuljetusketjut laajasti ymmärrettyinä. Ne sisältävät liikenneväylät, informaation, liikenteen käyttövoimat, joukkoliikenteen ja kuljetuspalvelut sekä näiden hinnoittelun, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja sanoo.

Yhteinen tahtotila tulee sisältämään viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Strategiassa on tarkoitus tunnistaa myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

− Maakuntien liittojen oma toimivalta liikennekysymyksissä on rajallinen. Maakuntien liitot voivat kuitenkin nostaa asioita keskusteluun teettämällä yhdessä selvityksiä ja näin parantaa tietoisuutta sekä synnyttää keskustelua monia osapuolia koskevista teemoista. Lisäksi maakuntien liitot voivat kutsua osapuolia ratkomaan haasteita yhdessä ja käynnistää pilotointeja, jotka parhaimmillaan tuottavat monistettavia toimintamalleja, toteaa Saartenoja.

Strategialuonnosta on mahdollista kommentoida vielä elokuun 2020 loppuun asti Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh: 050 347 9845.

 

Kuusi liikuntapaikkahanketta ehdolle rahoitussuunnitelmaan 

Maakuntahallitus päätti ehdottaa Etelä-Pohjanmaalta liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan kuutta hanketta. Ehdotettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannusarviot ovat yhteensä 28 821 000 euroa.

Maakuntahallitus esittää, että vuosia 2021–2024 koskevaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan otettaisiin seuraavat liikuntapaikkojen perustamishankkeet:

2021
Jalasjärven uima- ja liikuntahalli, Kurikka
Kunto-Lutran peruskorjaus, Alavus
Ähtärin uimahalli, Ähtäri
Liikuntapaikkarakentaminen Lappajärven-malli, Lappajärvi

2022
Lapuan urheilutalon peruskorjaus, Lapua

2023
Uimahallin laajennus, Seinäjoki

Lisäksi ehdotetaan, että Jalasjärven uima- ja liikuntahallihanke toteutetaan, mikäli hankkeen toteuttaminen saa lainvoiman.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan liitolta lausuntoa liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä. Esitys koskee vuosien 2021–2024 rahoitussuunnitelmaa, ja sen hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitussuunnitelmaesitys koskee hankkeita, joiden arvioidut kustannukset ovat yli 700 000 euroa.

Lisätietoja: kunta-asiamies Marko Rossinen, puh. 040 356 3933, maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Edustajat Merenkurkun neuvoston EAYY-alueen perustamiskokoukseen ja hallitukseen

Maakuntahallitus päätti valita Etelä-Pohjanmaan liiton edustajiksi Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokoukseen nykyiset Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokousedustajat Lasse Anttilan (varalla Martti Pajulammi) ja Anu Katajamäen (varalla Eila Koskinen) sekä esittää Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustavalle kokoukselle, että EAYY:n hallituksen jäsenenä jatkaisi nykyisen toimikautensa loppuun Merenkurkun neuvosto ry:n hallituksen jäsen Asko Peltola ja hänen uutena varajäsenenään Antti Saartenoja.

Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 21.5.2018 päätöksen, jonka mukaan Merenkurkun neuvosto ry:stä muodostetaan Merenkurkun neuvosto EAYY (Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä). Perustamisprosessi on nyt loppusuoralla, ja asia on parhaillaan käsittelyssä sekä TEM:ssä että Ruotsin Näringsdepartementetissa. Merenkurkun neuvoston hallitus on päättänyt, että EAYY-alueen perustamiskokous pidetään Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokouksen yhteydessä 2.10.2020. 

Sekä Etelä-Pohjanmaan liitto että Seinäjoen kaupunki kuuluvat Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustaviin pääjäseniin. Jokaisen perustavan pääjäsenen tulee 15.9.2020 mennessä nimetä edustajat EAYY:n perustamiskokousta varten.

Lisätietoja: Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös