Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta

2.12.2019

Ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 talousarvion toimintamenot ovat 3 356 047 euroa ja toimintatulot ovat 3 198 960 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan − 156 087 euroa alijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2019 tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 800 135 euroa.

 

Etelä-Pohjanmaan liiton organisaatio uudistuu

Etelä-Pohjanmaan liitossa on tunnistettu tarve uudistaa organisaatiota ja toimintaa. Uudistuksen taustalla on näkymä siitä, että maakuntien liitot tulevat jatkamaan toimintaansa ainakin lähimmät näköpiirissä olevat vuodet. Lisäksi on vahvistunut näkemys siitä, että liiton tulisi uudistaa toimintatapojaan ja rakennettaan vastaamaan paremmin ympäristön tarpeita. Tavoitteena on myös hyödyntää nykyistä paremmin monialaisuutta sekä vahvistaa edunvalvontaa.

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä uudistuksen edellyttämät muutokset virka- ja toimirakenteeseen, palkkausjärjestelmään ja hallintosääntöön. Muutoksiin ei sisälly ulkoisia rekrytointeja, vaan ne toteutetaan sisäisin järjestelyin yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaupan, liikenteen ja keskustatoimintojen kaavan muutoksen

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan II-vaihekaavan muutoksen. Vähittäiskauppaa käsitteleviin maankäyttö- ja rakennuslain pykäliin tehdyt muutokset on vahvistettu huhtikuussa 2017, ja ne ovat astuneet voimaan 1.5.2017. Nämä muutokset aiheuttivat tarpeen tarkistaa II vaihemaakuntakaavaa kaupan ja keskustatoimintojen teemojen osalta.

Teemoja tarkistettiin vain lainsäädännön aiheuttamien muutostarpeiden osalta, eikä varsin tuoreen kaavaratkaisun perusteet muodostaneita selvityksiä päivitetty. Muutokset kohdistuivat kaavan yleiseen suunnittelumääräykseen, jossa määritellään seudullisesti merkittävän kaupan alarajat, sekä keskustatoimintojen alueiden ja keskustatoimintojen alakeskusten suunnittelumääräyksiin. Kaavamuutos ei koske keskustojen ulkopuolisia km-merkintöjä eikä liikenteen ja logistiikan merkintöjä.

Vaihekaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.6–6.9.2019 Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla sekä toimistolla. Lisäksi aiheesta järjestettiin yleisötilaisuus.

 

Korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustus

Maakuntavaltuusto päätti myöntää Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustuksen vuoden 2020 budjetista.

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuodesta 2011 alkaen pääomittanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiötä erittäin merkittävillä summilla, ja maakuntavaltuusto pitää tärkeänä, että korkeakoulusäätiön toimintaedellytykset turvataan myös ensi vuonna. Maakuntavaltuusto toivoi kuitenkin korkeakoulusäätiöltä selvitystä siitä, mihin myönnetyt varat on suunnattu.

 

Valtuustoaloite maakunnan omasta liputuspäivästä

Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmä teki aloitteen Etelä-Pohjanmaan oman liputuspäivän puolesta. Samalla olisit tarkoitus selvittää myös mahdollisuus ottaa käyttöön maakunnan oma lippu. Tapahtumalla juhlistettaisiin ja nostettaisiin alueen yhteishenkeä.

 

Kuntaliiton kunniamerkit

Kuntaliiton kunniamerkit luovutettiin maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä seuraaville Etelä-Pohjanmaan liiton työntekijöille: Tuija Ahola, Marko Rossinen, Sanna Puumala, Timo Lakso, Heli Rintala ja Kirsi Pajula.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös