Valtatie 3 -ryhmä: Ruokatie ja viennin valtaväylä tarvitsee investointeja

7.04.2020

Neljän maakunnan yhteinen Valtatie 3 -ryhmä on työstänyt ehdotuksen hallituksen kehysriiheen 7.4.2020. Ryhmä esittää tieinvestointien nopeaa käynnistämistä, jotta koronapandemian ratkettua Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky säilyy. Rakentaminen tuo työtä rakennusalalle, mikä helpottaa alan selviytymistä kriisin jälkeen.

Kuntajohtajat toteavat omassa lausunnossaan: Työllistäviä infrastruktuurihankkeita tulee käynnistää ja hankkeet saada pitkän aikavälin kehyksiin. Näin syntyy suoria työpaikkoja samalla kun talous ja kilpailukyky vahvistuvat. Perusväylänpitoon sovittu vähintään 300 miljoonan euron vuotuinen korotus tulee jatkossa sisällyttää kokonaisuudessaan julkisen talouden suunnitelmaan. Liikenneverkon kehittämishankkeiden rahoitusta tulee lisätä huomattavasti. Suunnittelurahoitusta on myönnettävä varhaisessa vaiheessa, jotta toimenpiteet saadaan hyvälle alulle.

Valtatie 3 yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa sekä linkittää Pohjanmaan, Etelä-Pohjamaan ja Pirkanmaan maaseudun, taajamat ja kasvukeskukset. Valtatien vaikutusalue ulottuu myös Pohjois-Satakunnan alueelle. Maamme elintarviketeollisuus on sijoittunut Länsi-Suomeen, erityisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle, mikä tekee kolmostiestä Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylän. Valtatie 3 on myös konepaja- ja energiateollisuuden runkoväylä Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta maailmalle. Valtatie 3 on Eurooppatie (E12 Helsinki − Moi i Rana) ja se on osa Euroopan TEN-T -verkostoa.

Yhteysvälin palvelutaso ei kuitenkaan vastaa näin tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia ja liikenneturvallisuus on muita Suomen valtateitä heikompi. Siksi investointeja on vaikeasta tilanteesta huolimatta toteutettava.

Useita valmiiksi suunniteltuja kohteita heti toteutettavaksi

Tähän ehdotukseen on koottu valtatie 3 Tampere−Vaasa-yhteysvälin suunnittelultaan valmiit kohteet. Valtatie 3 -ryhmä esittää, että näiden kohteiden toteuttaminen aloitetaan välittömästi ja yhteysvälin ensimmäinen investointikohde on:

 

Valtateiden vt3/v19 liittymän parantaminen (Kivistön risteys), Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 8 milj. € (josta osa Kurikan kaupungin osuutta)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma on valmis. Valitus hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ei estä rakentamisen aloitusta.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Toteutusvalmiita hankkeita ovat:

 

MansoniemiRiitiala, Ikaalinen

Kustannusarvio: noin 2,0 milj. € (tarkentuu)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2020

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen liittymä- ja yksityistiejärjestelyin. Runkoverkon erittäin riskialtis kohta.

 

AlaskyläParkano, Parkano

Kustannusarvio: 13,5 milj. €

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmis.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen. Geometrialtaan ei täytä runkoväylän palvelutasostandardeja.

 

Rajalanmäen ja Koskueen ohituskaistaosuudet, Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 11 (5+6) milj. €

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis, voimassaoloa on jatkettu vuoden 23 loppuun saakka.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Vt3/vt8 Pitkämäen liittymä, Vaasa

Kustannusarvio: osa Vaasan yhdystien kokonaisuutta, jonka arvio on 37,0 milj. € (josta kunnan osuus 40 %)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelmat valmiit. Asemakaava odottaa hyväksymistä. Kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen (liito-oravat), mikä takia toimenpidekielto voimassa.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen (moottoritien rampissa liikennemäärän ja korkean nopeuden takia suuri riski liikenneonnettomuuksille), sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Kurikassa 6.4.2020

 

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Pusa (pj.) Kurikan kaupunki (p. 044 020 9000)
Jani Palomäki (pääsihteeri) Etelä-Pohjanmaan liitto (p. 040 688 3187)

 

Valtatie 3 Tampere−Vaasa-välin kehittämisryhmä:

Antero Alenius, Hämeenkyrön kunta
Juha Rikala, Laihian kaupunki
Jouni Koskela,  Pirkanmaan liitto
Tero Voldi, Pohjanmaan liitto
Marika Luoma, Satakuntaliitto
Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös