Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Päivitetty 07.11.2018

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k-toiminnalla) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta. T&k-toiminta ja investoinnit luovat pohjaa alueiden tulevalle kilpailukyvylle ja menestykselle. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2017 olivat 46,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen nähden 10,7 prosenttia. T&k-menojen trendi on 2000-luvulla ollut nouseva, ja tähänastinen huippu saavutettiin vuonna 2012, jolloin summa oli 49,8 miljoonaa euroa. Vuotuiset vaihtelut ovat kuitenkin olleet merkittäviäkin; esimerkiksi vuosien 2010 ja 2011 välillä menot kasvoivat 39 prosenttia, kun taas vuosien 2012 ja 2013 välillä ne laskivat 16,3 prosenttia.

T&k-menot Etelä-Pohjanmaalla 2000-2017

Maakunnittain tarkasteltuna tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat alueellisesti keskittyneitä: vuonna 2017 Uudenmaan osuus menoista oli peräti noin puolet (49,7 %). Toiseksi suurin osuus menoista kirjattiin Pohjois-Pohjanmaalla (11,8 %) ja kolmanneksi suurin Pirkanmaalla (10,7 %). Etelä-Pohjanmaan osuus koko maan t&k-menoista oli vain 0,8 prosenttia. Mikäli maakuntien t&k-menoja suhteuttaa niiden väkilukuun, niin ”kokoaan suurempia” olivat vain Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa sekä Pohjanmaa.

T&k-menot maakunnittain 2017

Koko maan tasolla tarkasteltuna t&k-menojen trendi oli 2000-luvulla pitkään kasvava, kunnes vuonna 2012 menot kääntyivät laskuun, joka jatkui aina vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2017 t&k-menot lähtivät kuitenkin jälleen kasvuun, 4,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Taloussuhdanteissa tapahtuneet muutokset näkyvätkin selvästi etenkin yritysten halukkuudessa investoida tutkimus- ja kehittämistoimintaan; esimerkiksi vuosien 2011 ja 2016 välisenä ajanjaksona yrityssektorin menot supistuivat 22,7 prosenttia.  Yrityssektorin osuus koko maan t&k-menoista vuonna 2017 oli 65,3 prosenttia, korkeakoulusektorin 25,4 prosenttia ja julkisen sektorin (ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta) 9,4 prosenttia.

T&k-menot koko maassa 2000-2017

Julkaisu- ja tilastolinkkejä:
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -tilastoja, Tilastokeskus

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu

Eurostatin TKI-toiminnan tilastoja

TK-toiminnan tilastoja, OECD

Liitteet:
Tutkimus- ja kehittämistoiminta maakunnittain 2000-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös