Työllisyysaste

Päivitetty 18.10.2017

Työllisyysasteella tarkoitetaan virallisen määritelmän mukaan 15–64-vuotiaiden työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2015 työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla oli 69,0 prosenttia, mikä oli maakunnista kuudenneksi korkein taso. Koko maan työllisyysaste vuonna 2015 oli 67,8 prosenttia. Työllisyysaste on noussut vuodesta 2000, jolloin se Etelä-Pohjanmaalla oli 66,3 prosenttia ja koko maassa 67,2 prosenttia. Suurin muutos työllisyysasteessa tapahtui 2009, jolloin se tippui edellisen vuoden 70,2 prosentista 67,5 prosenttiin. Tästä eteenpäin työllisyysaste on kuitenkin pysynyt yli 69:n. Nämä luvut on laskettu työssäkäyntitilastosta saatavilla olevista tiedoista eli 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Tilastokeskus julkaisee tietoja työllisyysasteesta työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimatutkimuksessa. Tilastojen luvut eivät kuitenkaan ole eri laskutapojen vuoksi keskenään vertailukelpoisia. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2016 työllisyysaste (15–64-vuotiaat työlliset) oli Etelä-Pohjanmaalla 70,2 prosenttia ja koko maassa 68,7 prosenttia.

tyollisyysaste-ep-00-15.jpg

Liitteet:
Työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla 2000–2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös