Työmarkkinat

Tässä osiossa käsitellään Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoita koskevaa tietoa. Työvoiman tarjonta -otsikon alta löytyy tietoja työikäisistä, työvoimasta ja työttömistä. Työvoiman kysyntä -osassa käsitellään työllisiä ja työpaikkoja. Työmarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä löytyy Etelä-Pohjanmaa huomenna -otsikon alta.

Ajankohtaista tietoa työmarkkinoihin liittyen löytyy myös kuukausittain julkaistavista työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksista sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellisista työllisyyskatsauksista.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanteesta eri ammateissa löytyy lisätietoja Te-toimistojen ammattibarometrista (syyskuu 2018) sekä sen Etelä-Pohjanmaata koskevasta tiivistelmästä.

Työvoiman tarjonta

Työvoiman kysyntä

Työllisyysaste

Työttömyysaste

Työpaikkaomavaraisuus

Pendelöinti

Taloudellinen huoltosuhde

 

Julkaisu- ja tilastolähteitä

Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoja

Toimiala Online -tietopalvelu (TEM)

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

Eurostatin työmarkkinatilastoja

Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus

ForeAmmatti ennakoi työllisyysnäkymiä

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös