Työvoiman tarjonta

Päivitetty 18.10.2017

Työikäinen väestö

Muuttoliike ja väestön vanheneminen vaikuttavat työikäisten määrään ja ikärakenteeseen ja edelleen työvoiman saatavuuteen alueella. Erityisesti muuttotappioalueiden tilanne on hankala, sillä poismuuttajat ovat useimmiten nuoria, jotka lähtevät opiskelemaan muualle ja eivät palaa kotikuntaansa.

Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) määrä suhteessa koko väestöön on ollut laskussa sekä valtakunnallisesti että Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2001–2008 osuus laski koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 0,1 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2010 lasku on kuitenkin jyrkentynyt, ollen vuosina 2010–2016 koko maassa 3,5 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 4,0 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2016 maakunnassa oli työikäisiä 114 198 eli 59,5 prosenttia koko väestöstä. Muutos edellisestä vuodesta on -1,1 % (1 322 työikäistä). Muihin maakuntiin verrattaessa työikäisten prosenttiosuus oli tätä pienempi ainoastaan Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Koko maassa työikäisten väestöosuus vuonna 2016 oli 62,9 prosenttia.

tyoikaisten-osuus-kokomaa-ep-01-16.jpg

tyoikaisten-maaran-muutos-01-16.jpg

Työvoima

15–74-vuotias väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan mukaan työvoimaan (sisältää työlliset ja työttömät) ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman määrän muutoksiin vaikuttavat esimerkiksi suhdannekehitys ja väestön ikääntyminen. Laskusuhdanteen aikana työvoimaan osallistuminen vähenee. Noususuhdanteessa työmahdollisuuksien parantuminen houkuttelee opiskelijoita ja muita työvoiman ulkopuolella olevia takaisin työmarkkinoille.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan maamme työvoiman suuruus oli vuoden 2015 lopulla 2 631 321 henkeä. Etelä-Pohjanmaalla työvoimaan kuului 87 052 henkeä.

tyovoima-00-15.jpg

Työttömät

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2016 työttömiä keskimäärin 9 247 henkeä kuukausittain. Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 975 ja nuoria (alle 25-vuotiaita) 1 505. Työkokeilussa oli 328 työtöntä kuukausittain. Kuukausittainen keskimääräinen työnhakijamäärä oli 18 517 ja avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 1 393. Vuonna 2016 suurin keskimääräinen työttömyysaste kunnista oli Soinissa (13,6 % työvoimasta) ja pienin Kuortaneella (8,2 %).

tyottomat-00-15.jpg

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2015 eniten Etelä-Pohjanmaan kunnissa työttömiä oli Soinissa (18,4 % työvoimasta) ja vähiten Evijärvellä (9,4 %). Eniten työvoiman ulkopuolella olevia oli Lappajärvellä (59,5 % väestöstä) ja vähiten Seinäjoella (50,7 %).

Liitteet:

Työikäinen väestö maakunnittain 2000–2016
Työikäinen väestö Etelä-Pohjanmaalla 2000–2016
Työvoima Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2000–2015
Työvoima Etelä-Pohjanmaalla suuralueittain ja kunnittain 2015
Työttömät Etelä-Pohjanmaalla 2016 (TEM)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös