Väestön ikärakenne

Päivitetty 11.10.2017

Vuoden 2016 lopulla Etelä-Pohjanmaalla asui 32 710 alle 15-vuotiasta, eli 17,1 prosenttia väestöstä kuului tähän ikäryhmään. Koko maata tarkastellessa alle 15-vuotiaiden osuus oli maakunnassa keskimääräistä suurempi. Esimerkiksi Etelä-Savossa vastaava luku oli 13,1 prosenttia ja koko maassa 16,3 prosenttia. 15–64-vuotiaita oli Etelä-Pohjanmaalla noin 114 200 henkeä eli noin 60 prosenttia väestöstä. Tämä osuus oli koko maata (62,9 %) alhaisempi ja maakunnista kolmanneksi pienin. 65 vuotta täyttäneitä Etelä-Pohjanmaalla oli 44 925 eli 23,4 prosenttia väestöstä. Koko maan vastaava luku oli 20,9 prosenttia.

Kunnittain tarkastellessa alle 15-vuotiaiden osuus oli suurin Ilmajoella (20,1 %) ja pienin Karijoella (11,9 %). Suurin osuus 15–64 -vuotiaita oli Seinäjoella (63,7 %) ja vähiten Teuvalla (54,2 %). 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli suurin Lappajärvellä (31,8 %) ja pienin Seinäjoella (18,4 %). Alla olevassa kuvaajassa on esitettynä maakunnan väestö kunnittain ikäryhmien mukaan 15–64-vuotiaiden perusteella ryhmiteltynä suurimmasta pienimpään.

vaesto-ikarakenne-2016.jpg

vaesto-ikaryhmien-muutos-06-16.jpg

Liitteet:
Etelä-Pohjanmaan väestö ikäryhmittäin 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös