Väkiluku

Päivitetty 18.10.2018

Vuoden 2017 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 190 910 eli 3,5 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Maakunnan kunnista eniten asukkaita oli Seinäjoella (62 676) ja vähiten Karijoella (1 329). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia viisi.

Etelä-Pohjanmaan seutukunnista väkiluvultaan suurin oli Seinäjoen seutu (126 856). Muut seutukunnat olivat keskenään väkimäärältään samaa kokoluokkaa ja Seinäjoen seutua huomattavasti pienempiä.

 Etelä-Pohjanmaan kuntien väkiluvut

Väkiluvun muutos

Etelä-Pohjanmaan ennakollinen väkiluku heinäkuun 2019 lopussa oli 189 509 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku on siis vähentynyt 206 henkeä.Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan väkiluku pieneni 950 henkilöllä. Maakunnan väkiluku on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut hienoisessa laskusuunnassa, vähentyen tänä aikana yhteensä 1,5 prosentin verran (2 905 henkeä). Samalla aikavälillä maakunnan sisällä väkiluvut ovat kuitenkin muuttuneet enemmän ja enemmistö kunnista on kärsinyt väestötappiosta.

Vain kolme kuntaa on kyennyt kasvattamaan väkilukuaan vuosina 2008–2017: Seinäjoki 7 320:llä, Ilmajoki 750:llä ja Lapua 316:lla asukkaalla. Määrällisesti eniten väestö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Kurikassa (1.1.2018 aluejako), 2 220:lla asukkaalla. Suhteellisesti eniten väestö on kasvanut tänä aikana Seinäjoella (13,2 %) ja laskenut Isojoella (-19,3 %).

Viime vuosina myös Lapuan väkiluku on ollut laskusuunnassa, ja vuonna 2017 Seinäjoki (+624) ja Ilmajoki (+38) olivatkin ainoat väkilukuaan kasvattaneet kunnat Etelä-Pohjanmaalla.

Väkiluvun muutos Etelä-Pohjanmaalla

Liitteet:
Väestönmuutokset, heinäkuu 2019
Väestönmuutokset, kesäkuu 2019
Väestönmuutokset, toukokuu 2019
Väestönmuutokset, huhtikuu 2019
Väestönmuutokset, maaliskuu 2019
Väestönmuutokset, helmikuu 2019
Väkiluku 31.12.2017 ja väkiluvun muutokset 2008–2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös