Väkiluku

Päivitetty 4.11.2019

Vuoden 2018 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 189 715 eli noin 3,4 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Jos Etelä-Pohjanmaa olisi kaupunki, olisi se Suomen seitsemänneksi suurin heti Oulun ja Turun jälkeen. Maakunnan kunnista eniten asukkaita oli Seinäjoella (63 288) ja vähiten Karijoella (1 274). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia viisi.

Etelä-Pohjanmaan seutukunnista väkiluvultaan suurin oli Seinäjoen seutu (126 876). Muut seutukunnat olivat keskenään väkimäärältään samaa kokoluokkaa (noin 20 000), eli Seinäjoen seutua huomattavasti pienempiä.

Etelä-Pohjanmaan kuntien väkiluvut 31.12.2018

Väkiluvun muutos

Etelä-Pohjanmaan väkiluku pysyi suhteellisen samana vuosien 2000 ja 2012 välillä vähentyen tällä aikavälillä 484 henkilöllä. Vuosien 2012 ja 2018 välillä maakunnan väkiluku on vähentynyt 4343 henkilöllä. Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan väkiluku vähentyi 1195 henkilöllä, vuonna 2017 950 henkilöllä sekä vuonna 2016 726 henkilöllä. Väestö on siis viime vuosina maakunnassa vähentynyt kiihtyvällä tahdilla. Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan maakunnan väkiluku vuoden 2019 lopussa tulee olemaan 188 699 henkeä, mikä on 1016 vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 väestön muutos ei siis ennusteen mukaan enää ole kiihtyvää, mutta tahti on kuitenkin kova. Maakunnan sisällä väkiluvut ovat kuitenkin muuttuneet enemmän ja enemmistö kunnista on kärsinyt väestötappiosta.

Vain kolme kuntaa on kyennyt kasvattamaan väkilukuaan vuosina 2009–2018: Seinäjoki 6 264:llä, Ilmajoki 443:llä ja Lapua 101:lla asukkaalla. Määrällisesti eniten väestö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Kurikassa (1.1.2019 aluejako), 1 951:lla asukkaalla. Suhteellisesti eniten väestö on kasvanut tänä aikana Seinäjoella (11,0 %) ja laskenut Isojoella (-17,9 %).

Viime vuosina myös Lapuan väkiluku on ollut laskusuunnassa. Ilmajoen väkiluku on sen sijaan pysynyt lähes samana vuosien 2014 ja 2018 välillä. Seinäjoki (+612) olikin ainoa väkilukuaan kasvattanut kunta Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2018.

Maakunnan seutukuntien väestökehitystä tarkasteltaessa huomataan, että kolme pienempää seutukuntaa ovat menettäneet väestöä tasaisella tahdilla 2000-luvun ajan. Seinäjoen seutukunnan väkiluku sen sijaan lisääntynyt tasaisesti tällä vuosituhannella.

Etelä-Pohjanmaan väkiluvun muutokset kunnittain erimittaisina ajanjaksoina

Liitteet:
Väestön muutokset elokuu 2020
Väestön muutokset heinäkuu 2020
Väestön muutokset kesäkuu 2020
Väestön muutokset toukokuu 2020
Väestön muutokset maaliskuu 2020
Väkilukutilastot 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös