Väkiluku

Päivitetty 11.10.2017

Vuoden 2016 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 191 860 eli 3,5 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Eniten asukkaita oli Seinäjoella (62 052) ja vähiten Karijoella (1 349). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia neljä.

Etelä-Pohjanmaan seutukunnista väestöllisesti suurin oli Seinäjoen seutu (126 894). Muut seutukunnat olivat keskenään väkimäärältään samaa kokoluokkaa ja Seinäjoen seutua huomattavasti pienempiä.

 vaesto-kunnittain-2016.jpg

Väkiluvun muutos

Etelä-Pohjanmaan ennakollinen väkiluku toukokuun 2018 lopussa oli 190 809 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku olisi siis vähentynyt 101 henkeä.Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan väkiluku pieneni 726 henkilöllä. Maakunnan väkiluku on pysynyt viimeiset kymmenen vuonna jokseenkin samana, vähentyen tänä aikana yhteensä vain 0,9 prosentin verran (1 725 henkeä). Samalla aikavälillä maakunnan sisällä väkiluvut ovat kuitenkin muuttuneet enemmän ja enemmistön kunnista on kärsinyt muuttotappiosta.

Vain kolmessa kunnassa väkiluku on kasvanut vuosina 2007–2016: Ilmajoki 635:lla, Lapua 475:lla ja Seinäjoki 7 436:llä asukkaalla. Määrällisesti eniten väestö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Kurikassa (1.1.2017 aluejako). Suhteellisesti eniten väestö on kasvanut tänä aikana Seinäjoella (13,6 %) ja laskenut Isojoella (-18,2 %).

Vuonna 2016 myös Lapuan väkiluku pieneni, jolloin Seinäjoki ja Ilmajoki olivat ainoat väkilukuaan samaisena vuonna kasvattaneet kunnat Etelä-Pohjanmaalla.

vakiluvun-muutos-ep-07-16-uusi.png

Liitteet:
Väestönmuutokset, toukokuu 2018
Väestönmuutokset, tammikuu 2018
Väestönmuutokset, joulukuu 2017
Väkiluku 31.12.2016 ja väkiluvun muutokset 2007–2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös