Kolmen maakunnan yhteistoiminta-alue

Etelä-Pohjanmaa kuuluu yhteistoiminta-alueeseen (YTA), jonka jäseniä ovat Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot.

Yhteistoimintaan kuuluvat sellaiset koko yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä ja jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin.

Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa edunvalvonnan ja strategiatyön suunnitelmallisuutta sekä kehittää sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Yhteistoiminta-alueen asiat valmistellaan neuvottelukokouksissa, joihin kutsutaan kunkin liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistot. Varsinaiset päätökset tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös