Yrittäjät ja osuuskuntatoiminta

Päivitetty 28.11.2018

Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan työllisistä yrittäjiksi lukeutui 11 323 henkilöä. Tämä oli 1,2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yrittäjien määrän osalta trendi onkin viime vuodet ollut maakunnassa laskeva; esimerkiksi vuoteen 2010 verrattuna yrittäjien määrä on laskenut 9,9 prosentilla. Lasku selittyy suurelta osin maa-, metsä- ja kalatalouden toimialan yrittäjien määrän nopealla vähenemisellä. Aikavälillä 2010-2016 em. toimialan yrittäjien määrä maakunnassa on laskenut 21,2 prosentilla. Vuonna 2016 eniten yrittäjiä Etelä-Pohjanmaalla oli maa-, metsä- ja kalatalouden (37,3 % yrittäjistä), rakentamisen (11,5 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupan (10,6 %) toimialoilla. Koko maassa yrittäjiä oli yhteensä 236 580, joka oli puolestaan 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Etelä-Pohjanmaalla yrittäjien osuus alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) vuonna 2016 oli 15,1 prosenttia ja koko maassa 10,4 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan lukema oli maakunnittaisessa vertailussa koko maan korkein. Maakunnan kunnista eniten yrittäjiä alueella työssäkäyvistä oli Karijoella (35,7 %), Isojoella (27,9 %) ja Soinissa (27,1 %).

Yrittäjien osuus alueella työssäkäyvistä 2016

Osuuskuntia Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2017 yhteensä 119, ja niiden määrän osalta trendi on 2000-luvulla ollut nousujohteinen; vuodesta 2000 osuuskuntien määrä oli kasvanut maakunnassa 41,7 prosenttia. Valtakunnallisesti vuonna 2017 osuuskuntia oli 2 917, ja vuoteen 2000 verrattuna niiden määrä oli kasvanut peräti 59,2 prosenttia.

Julkaisu- ja tilastolinkkejä:

Pellervo-seura
Startup-yritysten Vainu-palvelu
Suomen yrittäjät

Liitteet:
Yrittäjät Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2010-2016
Yrittäjät toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla 2010-2016
Osuuskunnat Etelä-Pohjanmaalla 2000-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös