Yritykset ja yritysten lukumäärän muutos toimialoittain

Päivitetty 19.10.2017

Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2016 lopulla eniten yrityksiä tukku- ja vähittäiskaupan, rakentamisen, maa-, metsä- ja kalatalouden sekä teollisuuden toimialoilla. Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toimialoilla ei ollut yhtään yritystä maakunnassa vuonna 2016. Koko maassa yrityksiä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä rakentamisen toimialoilla.

Teollisuuden osalta yrityksiä oli maakunnassa eniten metallituotteiden valmistuksen ja puutuoteteollisuuden toimialoilla. Koko maassa teollisuuden yrityksiä oli eniten metallituotteiden valmistuksen, koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen sekä puutuoteteollisuuden toimialoilla.

yritykset-toimialoittain-ep (1).jpg

Vuosina 2005–2012 yritysten lukumäärä kasvoi eniten rakentamisessa, maa-, metsä- ja kalataloudessa, kiinteistöalan toiminnassa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialan lukumäärän muutokseen tosin vaikuttaa se, että vuodesta 2007 lähtien osa maatiloista on tilastoitu yrityksiksi, jos niiden maataloustulo ylittää tietyn määrän.

Vuoden 2012 jälkeiset tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta.

Liitteet:
Yritykset Etelä-Pohjanmaalla toimialoittain 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös