Yritysten lukumäärä

Päivitetty 19.10.2017

Yritysten lukumäärä Etelä-Pohjanmaalla on ollut tarkastelujaksolla 2005–2016 kasvussa. Vuoden 2016 lopussa maakunnassa toimi 14 868 yritystä. Vuonna 2005 yrityksiä oli 12 129. Vuodesta 2012 lähtien aloittaneita yrityksiä on ollut vuosittain alle tuhat ja koko tarkastelujakson alhaisin lukema oli vuonna 2015, jolloin aloitti vain 737 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärän muutokset ovat olleet vähäisempää, ne ovat tarkastelujaksolla puolestaan vaihdelleet noin 700:n ja 900:n välillä.

*Yritysten lukumäärätiedot vuodesta 2013 lähtien eivät ole aikaisempien vuosien tietoihin täysin vertailukelpoisia johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuodesta 2013 lähtien tarkemmat muodostamisperiaatteet ovat nostaneet lopettaneiden yritysten määrää tilastoissa.

aloit-lopet-yritykset-05-16.jpg

Yritysten lukumäärän nettomuutos

Yritysten lukumäärän nettomuutos (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten erotus) on tarkastelujakson aikana vaihdellut välillä -35 - +383. Yritysten vuosittainen määrä on kasvanut vuotta 2015 lukuun ottamatta. Yrityskantaan suhteutettuna muutos on ollut noin nollasta kolmeen prosenttiin.

yrityskanta-nettomuutos-05-16.jpg

Liitteet:
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Etelä-Pohjanmaalla 2005-2016
Yrityskanta kunnittain 2005-2016

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös