Yritysten lukumäärä

Päivitetty 22.11.2018

Yritysten lukumäärä Etelä-Pohjanmaalla on ollut tarkastelujaksolla 2013-2017 varsin vakaa pysytellen 15 000 tuntumassa. Vuoden 2017 lopussa maakunnassa toimi 15 040 yritystä, missä oli kasvua edellisvuoteen nähden 0,9 prosenttia. Koko maan yrityskannasta maakunnan yritysten suhteellinen osuus oli 3,9 prosenttia.

Vuodesta 2013 lähtien aloittaneita yrityksiä on maakunnassa ollut vuosittain alle tuhat, ja koko tarkastelujakson alhaisin lukema oli vuonna 2015, jolloin aloitti vain 770 yritystä. Lopettaneita yrityksiä on tarkastelujakson aikana ollut vuosittain hieman vähemmän kuin aloittaneita.

Kunnittain tarkasteltuna havaitaan, että vuonna 2017 aloittaneita yrityksiä oli lopettaneita enemmän kuitenkin vain neljässä kunnassa: Seinäjoella, Soinissa, Kuortaneella ja Lappajärvellä. Evijärven osalta vuosi oli suhteellisesti katsoen heikoin: aloittaneita yrityksiä oli 8, lopettaneita 17. Vuonna 2017 maakunnassa aloittaneista yrityksistä 40,3 prosenttia sijaitsi Seinäjoella. Samaan aikaan maakunnan olemassa olevasta yrityskannasta Seinäjoella sijaitsevien yritysten osuus oli 28,3 prosenttia.

*Yritysten lukumäärätiedot vuodesta 2013 lähtien eivät ole aikaisempien vuosien tietoihin täysin vertailukelpoisia johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuodesta 2013 lähtien tarkemmat muodostamisperiaatteet ovat nostaneet lopettaneiden yritysten määrää tilastoissa. Tilastointiperiaatteen muutoksesta johtuen tarkasteluväliksi on tässä valittu 2013-2017.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017

Kunnittain vertailtaessa suurin yrityskanta vuonna 2017 oli Seinäjoella (4 259), jonka jälkeen tulivat Kurikka (1 769) ja Kauhava (1 528). Väkilukuun suhteutettuna pienemmissä kunnissa on kuitenkin enemmän yrityksiä kuin suurissa; näin tarkasteltuna Karijoki, Isojoki sekä Evijärvi muodostivat kärkikolmikon vuonna 2017. Seinäjoen yrityskanta puolestaan oli väkilukuun suhteutettuna koko maakunnan pienin.

Yrityskanta Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2017

Liitteet:
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017
Yrityskanta kunnittain 2016-2017

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös