Tavoitteista toimenpiteiksi

Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet perustuvat edellä kuvattuihin liikennejärjestelmän kehittämistavoitteisiin ja -tarpeisiin. Kehittämistoimen määrittämisessä on otettu huomioon myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjaukset sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu.

Tavoitteiden asettelu (VLJS tavoitteet + toimenpiteet), Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja fossiilittoman liikenteen tiekartta), Tavoitteiden johtaminen toimenpiteiksi ( kärkitoimenpiteet, kestävän ja digitaalisen liikennejärjestelmän palvelut-paketti ja muut toimenpiteet)

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmassa nousevat esille mm. seuraavat asiat, jotka on otettu huomioon Etelä-Pohjanmaan kärkitoimenpiteissä.

  • Koko maan saavutettavuuden takaamiseksi varmistetaan maanteiden, ratojen ja vesiväylien riittävät hoidon ja korjausten tasot ja suunnataan lisämäärärahoja yksityisteille.
  • Panostetaan huomattavasti nykyistä enemmän kestävän liikkumisen edistämiseen erityisesti kaupunkiseuduilla. Kestävää liikkumista edistetään sekä panostamalla palveluihin että liikenneverkkoihin.
  • Olemassa olevan verkon hyödyntämiseen, kunnossapitoon ja kestävään liikenteeseen tehtyjen panostusten lisäksi kehitetään liikenneverkkoa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Digitalisaatiota edistetään mm. tiedon hyödyntämisen ja Digirata -hankkeen avulla. Automaatiota edistetään pilottihankkeilla