Tulevaisuusaiheisia linkkejä

Verkko. Koristeellinen.

Alla olevista linkeistä voit tutustua eri tahojen tarjoamiin tulevaisuusaiheisiin sisältöihin:

Ennakointikamari

Alueellisen ennakoinnin opas (Euroopan komissio)

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

TOPI – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä-julkaisu

World Futures Studies Federation

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Journal of Futures Studies

Future Studies Research Journal

WEF:n 8 ennustusta vuodelle 2030

Eurostat

Orbis: strategista tutkimusta

Sitra

VTT

Valtioneuvoston kanslia, tulevaisuustyö ja ennakointi

Valtioneuvoston kanslia, muutostekijäkortit 2019

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset 2018

Kansallinen riskiarvio 2018

Alueelliset kehitysnäkymät-katsaus

Ammattibarometri

Business Finlandin skenaariot 2030

Huoltovarmuuden skenaariot 2030

Opetushallituksen ennakointityö

Sitra, megatrendit 2020

Kuntaliitto, ennakointi

Etelä-Savo ennakoi

Kainuun liitto, ennakointi

Hämeen liitto, alueellinen tilannekuva

Keski-Suomi ennakoi

Kymenlaakso ennakoi

Lapin luotsi

Alue-ennakointi Pirkanmaalla

Pohjanmaan liiton ennakointi- ja tulevaisuustyö

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, tilastot ja ennakointi

Pohjois-Pohjanmaan liitto, ennakointi ja tilastotieto

Pohjois-Savo tilastoi ja ennakoi

Satakuntaliitto, alue-ennakointi ja aluetieto

Uudenmaan liitto, ennakointi

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia