Saavutettavuusseloste

Tämä on Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuston (www.epliitto.fi ja www.epliitto.fi/tilastot) saavutettavuusseloste. Verkkosivujamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Etelä-Pohjanmaan liiton nykyinen sivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön. 

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei ole tehty takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Myös uudempien pdf-tiedostojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita.  Osa dokumenteista (esityslistat ja pöytäkirjat) tulevat sivustolle asianhallintajärjestelmästä, jolla tuotetut dokumentit ole kaikilta osin saavutettavia. Asianhallintajärjestelmää päivitetään parhaillaan. Palvelun saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta: https://epliitto.tweb.fi/ktweb/Saavutettavuusseloste_Julkaisu.pdf

Palaute ja yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo@epliitto.fi tai puhelimitse 040 5077 510. Ei-saavutettavien dokumenttien sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Etelä-Pohjanmaan liitosta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön.

Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilta löytyy lomake ilmoituksen tekemiseen.

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Valakia Interactive oy sekä Etelä-Pohjanmaan liiton viestintä.

Saavutettavuusseloste on julkaistu 15.12.2020