Alue- ja kuntatalous

Piirroshahmo kastelee kastelukannulla kolikoita. Koristeellinen.

Tässä osiossa käsitellään alue- ja kuntataloutta koskevia tietoja. Aluetalouden osalta esitellään muun muassa Tilastokeskuksen kansantalouden aluetilinpidon tietoja sekä elinkeinorakenteeseen ja matkailuun liittyviä tietoja Etelä-Pohjanmaalta. Kuntatalouden osalta esitellään Valtiokonttorin tuottamia tietoja kuntien veroprosenteista sekä kuntatalouden tuloslaskelmiin, rahoituslaskelmiin ja taseisiin liittyvistä tunnusluvuista.