AJANKOHTAISTA

8.11.2021

Työvoimapulan taustalla poismuuttavat nuoret ja osaavan työvoiman puute

Työvoimapula on kiihtynyt Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2016 ensimmäisellä puolikkaalla Etelä-Pohjanmaalla oli 15 ammattia, joiden työntekijöistä oli pulaa. Vuoden 2021 toisella puolikkaalla vastaava luku on 73. Työntekijöitä hakeneista maakunnan yrityksistä lähes puolella on ollut ongelmia löytää työvoimaa, ja vuonna 2020 yli viidesosassa yrityksistä työpaikat jäivät osittain tai kokonaan täyttämättä. Aloittain tarkasteltuna tarve…

Lue lisää

5.10.2021

Mitä Tilastokeskuksen uusi väestöennuste kertoo Etelä-Pohjanmaasta vuonna 2040?

Tilastokeskus julkaisi uuden väestöennusteensa 30.9.2021. Ennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku, joka oli vuoden 2020 lopulla 192 150 henkeä, alentuisi vuoden 2040 loppuun mennessä 173 749 henkeen eli noin kymmenen prosenttia. Etelä-Pohjanmaa olisi edelleen väestöltään yhdeksänneksi suurin maakunta Satakunnan jälkeen, ennen Pohjanmaata. Koko Suomessa asuisi ennusteen mukaan tuolloin 5 588 011 henkeä. Maakuntakeskus Seinäjoen…

Lue lisää

15.6.2021

Innovaatiotilannekuva 2021 – kohti jälleenrakennuksen aikaa

Innovaatiotilannekuvan tarkoituksena on määrittää mahdollisimman ajantasainen tilannekuva, muodostaa päätelmiä kehityksen suunnasta ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista maakunnallisen päätöksenteon, aluekehittämisen ja edunvalvonnan tueksi. Koronaviruksesta aiheutunut pandemia on luonut poikkeuksellisen epävarmuuden lähitulevaisuuden näkymien luotaamiseen. Kriisi on tuonut oman vahvan näkökulmansa tilannekuvassa esiin nostettuihin päätelmiin, kuten odottaa saattaa. Innovaatiotilannekuvassa on kiinnitetty huomiota maakunnan rakenteellisiin…

Lue lisää
Lue kaikki ajankohtaiset

ETELÄ-POHJANMAA LUKUINA

Selite

Väkiluku

192 150

- 1 120

Työttömyysaste

9,7 %

+ 2,8 %-yks.

Työllisyysaste

76 %

- 0,9 %-yks.

Bruttokansantuote / asukas

32 977 €

+ 625 €

Yritysten lukumäärä

15 697

+ 333

Yritysten liikevaihto

10 337 272 239 €

+ 2,4 %

TKI-menot / asukas

217 €

- 9,4 €