Väestö

Erivärisiä piirrettyjä ihmisten ääriviivoja.

Ennakkotietojen perusteella Etelä-Pohjanmaan väkiluku jatkaa laskuaan vuonna 2023. Tilastokeskuksen julkaiseman väestön ennakkotilaston mukaan maakunnan väkiluku syyskuussa 2023 oli 190 298 henkilöä.

Vuonna 2022 väestöltään kolmessa suurimassa kunnassa, Seinäjoella, Kurikassa ja Kauhavalla, asui yhteensä 52,6 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Seutukunnista väestörikkain on Seinäjoen seutukunta, jonka alueella asui 68,8 prosenttia koko maakunnan väestöstä vuonna 2022. Kaikki Etelä-Pohjanmaan seutukunnat ovat menettäneet väestöään. Vuosien 2012–2022 välillä eniten väestöä on menettänyt Suupohjan seutukunta (-18,7 %). Koko maakunnan väestöstä 44,2 prosenttia asuu ydinmaaseudulla, mikä tekee Etelä-Pohjanmaasta tällä mittarilla katsottuna Suomen maaseutuvaltaisimman maakunnan.

Suomessa väestönkasvu keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen, mutta vuoden 2021 aikana oli havaittavissa valtakunnallisen muuttoliikkeen muutosta myös vastakkaiseen suuntaan koronapandemian takia. 2000-luvun alusta lähtien Etelä-Pohjanmaalla on ollut yhteensä seitsemän positiivista kokonaisnettomuuton vuotta. Kokonaisnettomuutto sisältää muuttovoiton sekä Suomesta että ulkomailta. Vuoden 2021 positiivinen kokonaisnettomuutto oli myös tähän mennessä lukumäärältään suurin (264 muuttoa), kun vuonna 2022 kokonaisnettomuutto oli 205 muuttoa. Kuntien välisessä nettomuutossa Etelä-Pohjanmaan tulos oli 480 muuttoa negatiivinen vuonna 2022. Kuntien välinen nettomuutto käsittää tulomuuton ja lähtömuuton erotuksen kuntien välillä Suomessa.

Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus koko maakunnan väestöstä on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaista väestöä oli 3 % koko maakunnan väestöstä. Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaistaustaisten osuus kasvoi hitaammin kuin koko maassa ja osuus on edelleen huomattavasti pienempi kuin koko maassa keskimäärin (9,1 % vuonna 2022).

Nettomaahanmuutto Etelä-Pohjanmaalla on ollut positiivista joka vuosi 2000-luvun alusta lähtien, saavuttaen tähänastisen ennätyksensä, 685 muuttoa, vuonna 2022. Tuona vuotena nettomaahanmuutto on ollut negatiivista ainoastaan Kuortaneella, kun taas Seinäjoki kahmaisi 43,5 % koko maakunnan nettomaahanmuutosta. Vieraskielisiä Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2022 2,8 % väestöstä, kun osuus oli vuonna 2002 vain 0,5 %. Koko maassa vieraskielisiä oli 8,9 % väestöstä vuonna 2022.

Luonnollisen väestönkehityksen näkökulmasta Etelä-Pohjanmaan väestö on selkeästi vähenevä. Syntyvyys on tippunut vuonna 2016 alle 2000 syntyneeseen lapseen ja on ollut vuoteen 2022 asti jatkuvasti vähenevä lukuun ottamatta vuotta 2021. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla elävänä syntyi 1463 lasta, joka on 156 edellisvuotta vähemmän. Kuolleiden määrä oli vuonna 2022 laskenut aavistuksen edellisestä vuodesta 2 251:een.

Työikäisen väestön väheneminen aiheuttaa haasteita Etelä-Pohjanmaan väestölliselle huoltosuhteelle. Huoltosuhde oli vielä vuonna 2010 alle 60, kun vuonna 2022 väestöllisen huoltosuhteen luku oli 74,4. Tämä tarkoittaa siis 74,4:ää alle 15- ja yli 65-vuotiasta sataa työikäistä (15–64-vuotiaat) kohti.