Ajankohtaista

Ajankohtaista

Väestönkehityksen valonpilkahdukset ja haasteet

2020-luvun alku on haastanut monella tapaa ja kriisinkestävyyttä on koeteltu usealla tasolla. Koronapandemian aiheuttamasta poikkeusolosta ollaan siirtymässä kohti uutta normaalia, vaikka virus ei keskuudestamme ole kadonnutkaan. Keväällä 2022 Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut Euroopan turvallisuustilannetta sekä taloudellista ja poliittista kenttää. Myös ilmastokriisin ratkaisemiseksi on koetettu lyödä suurempaa vaihdetta sisään. Vaikka väestönkehityksen suuret linjat ovat […]

Muuttoliike Etelä-Pohjanmaalla – näkevätkö nuoret maakunnassa mahdollisuuksia

Suomessa kaikkein muuttoaltteimpia ovat nuoret aikuiset eli noin 20-30 vuotiaat. Tuohon aikaan nuoret hakevat vielä paikkaansa maailmassa eikä asuntolaina tai perheenlisäys sido heitä yhteen paikkaan. Uusia mahdollisuuksia voidaan lähteä matalammalla kynnyksellä hakemaan muualta. Etelä-Pohjanmaalta kuten muistakin samankaltaisista maakunnista suuri osa nuorista muuttaa aikuistuttuaan suurempiin kaupunkeihin tai toisiin maakuntiin ja pääsääntöisesti se on nähty hyvänä asiana. […]

Väestökehitys pandemian aikana – käänne parempaan

Tilastokeskuksen tuottamat väestöennusteet ovat viime vuosina luoneet murheellista kuvaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan pitkän aikavälin kehityksestä. Kuntien osalta ainoastaan Seinäjoen kohdalla ennusteet ovat olleet myönteisiä ja maakuntakeskus kestää vertailun hyvin samaa kokoluokkaa edustavien yliopistokaupunkien kanssa, ollen joidenkin osalta jopa parempi. Vuonna 2021 julkaistu tuorein väestöennuste ei tuonut suurta muutosta edelliseen. Mikäli väestöennuste toteutuisi, vuonna 2030 Etelä-Pohjanmaan asukasluku […]

Korona-ajan opit maakunnan tulevaisuustyöhön

Koronakriisi on todennäköisesti monella ollut aikaa, jonka haluaisi jo jättää taaksepäin. Pandemia on korostanut yhteiskunnan ongelmakohtia ja vahvistanut joitain pitkään jatkuneita kehityssuuntia, mutta toisaalta se on auttanut kyseenalaistamaan muuttumattominakin pidettyjä trendejä. On mahdollista, että pandemian väistyttyä voi avautua mahdollisuuksia myös positiiviselle muutokselle. Kansallisen muuttoliikkeen suunta on ainakin hetkeksi muuttunut. On havaittavissa, että koronakriisi on lisännyt […]

Työvoimapulan taustalla poismuuttavat nuoret ja osaavan työvoiman puute

Työvoimapula on kiihtynyt Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2016 ensimmäisellä puolikkaalla Etelä-Pohjanmaalla oli 15 ammattia, joiden työntekijöistä oli pulaa. Vuoden 2021 toisella puolikkaalla vastaava luku on 73. Työntekijöitä hakeneista maakunnan yrityksistä lähes puolella on ollut ongelmia löytää työvoimaa, ja vuonna 2020 yli viidesosassa yrityksistä työpaikat jäivät osittain tai kokonaan täyttämättä. Aloittain tarkasteltuna tarve on laajinta sosiaali- ja terveysalalla […]

Mitä Tilastokeskuksen uusi väestöennuste kertoo Etelä-Pohjanmaasta vuonna 2040?

Tilastokeskus julkaisi uuden väestöennusteensa 30.9.2021. Ennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku, joka oli vuoden 2020 lopulla 192 150 henkeä, alentuisi vuoden 2040 loppuun mennessä 173 749 henkeen eli noin kymmenen prosenttia. Etelä-Pohjanmaa olisi edelleen väestöltään yhdeksänneksi suurin maakunta Satakunnan jälkeen, ennen Pohjanmaata. Koko Suomessa asuisi ennusteen mukaan tuolloin 5 588 011 henkeä. Maakuntakeskus Seinäjoen asukasluku kasvaisi ennusteen mukaan 68 […]

Innovaatiotilannekuva 2021 – kohti jälleenrakennuksen aikaa

Innovaatiotilannekuvan tarkoituksena on määrittää mahdollisimman ajantasainen tilannekuva, muodostaa päätelmiä kehityksen suunnasta ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista maakunnallisen päätöksenteon, aluekehittämisen ja edunvalvonnan tueksi. Koronaviruksesta aiheutunut pandemia on luonut poikkeuksellisen epävarmuuden lähitulevaisuuden näkymien luotaamiseen. Kriisi on tuonut oman vahvan näkökulmansa tilannekuvassa esiin nostettuihin päätelmiin, kuten odottaa saattaa. Innovaatiotilannekuvassa on kiinnitetty huomiota maakunnan rakenteellisiin haasteisiin ja viimeisimpiin kehityskulkuihin. Esiin […]

Etelä-Pohjanmaan tilasto- ja ennakointisivusto on avattu!

Etelä-Pohjanmaan liitto tuottaa ja koostaa yhteen monipuolisesti tietoa maakunnasta. Tilastoja ja ennakointia Etelä-Pohjanmaalta -sivustolta löytyy sekä ajankohtaista tilastotietoa että ennakointitietoa maakunnastamme. Tilannekuva ja tilastot -osion tiedot on järjestetty aiheittain seuraavasti: väestö työmarkkinat ja elinkeinoelämä hyvinvointi koulutus ja osaaminen alue- ja kuntatalous aluerakenne ja ympäristö Tulevaisuuskuvan alle on sen sijaan koottu eteenpäin katsovaa materiaalia seuraavien otsikoiden […]

Koronapandemian vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoihin

Keväällä 2020 Suomessa alkanut koronapandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoihin. Ennen pandemiaan liittyvän sulkutilan alkua, helmikuussa 2020, maakunnan työttömyysaste oli 7,7 % ja työttömiä oli 6 656 henkeä. Miesten osuus työttömistä työnhakijoista oli tuolloin hieman yli 62 prosenttia ja naisten vajaat 38. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli 12,8 prosenttia. Korkeimpia kunnittaiset työttömyysasteet olivat Soinissa […]

Maakuntasuunnitelman luonnos valmistumassa – miltä Etelä-Pohjanmaalla näyttää vuonna 2050?

Etelä-Pohjanmaan liitossa viime syksynä aloitettu maakuntasuunnitelman laadinta on edistynyt luonnosvaiheeseen. Kyseessä on maakunnan pitkän aikavälin strateginen asiakirja, joka kokoaa polkuja kohti Etelä-Pohjanmaan toivottavaa tulevaisuutta vuoteen 2050.  Tavoitteena on vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja, välttää vaarat ja varautua tulevaisuuden haasteisiin. Pyrkimyksenä ei siis ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan antaa suuntaviivoja mitä olisi tehtävä ja asettaa tavoitteita, jotka […]