Ajankohtaista

Ajankohtaista

Innovaatiotilannekuva 2021 – kohti jälleenrakennuksen aikaa

Innovaatiotilannekuvan tarkoituksena on määrittää mahdollisimman ajantasainen tilannekuva, muodostaa päätelmiä kehityksen suunnasta ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista maakunnallisen päätöksenteon, aluekehittämisen ja edunvalvonnan tueksi. Koronaviruksesta aiheutunut pandemia on luonut poikkeuksellisen epävarmuuden lähitulevaisuuden näkymien luotaamiseen. Kriisi on tuonut oman vahvan näkökulmansa tilannekuvassa esiin nostettuihin päätelmiin, kuten odottaa saattaa. Innovaatiotilannekuvassa on kiinnitetty huomiota maakunnan rakenteellisiin haasteisiin ja viimeisimpiin kehityskulkuihin. Esiin […]

Etelä-Pohjanmaan tilasto- ja ennakointisivusto on avattu!

Etelä-Pohjanmaan liitto tuottaa ja koostaa yhteen monipuolisesti tietoa maakunnasta. Tilastoja ja ennakointia Etelä-Pohjanmaalta -sivustolta löytyy sekä ajankohtaista tilastotietoa että ennakointitietoa maakunnastamme. Tilannekuva ja tilastot -osion tiedot on järjestetty aiheittain seuraavasti: väestö työmarkkinat ja elinkeinoelämä hyvinvointi koulutus ja osaaminen alue- ja kuntatalous aluerakenne ja ympäristö Tulevaisuuskuvan alle on sen sijaan koottu eteenpäin katsovaa materiaalia seuraavien otsikoiden […]

Koronapandemian vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoihin

Keväällä 2020 Suomessa alkanut koronapandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoihin. Ennen pandemiaan liittyvän sulkutilan alkua, helmikuussa 2020, maakunnan työttömyysaste oli 7,7 % ja työttömiä oli 6 656 henkeä. Miesten osuus työttömistä työnhakijoista oli tuolloin hieman yli 62 prosenttia ja naisten vajaat 38. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli 12,8 prosenttia. Korkeimpia kunnittaiset työttömyysasteet olivat Soinissa […]

Maakuntasuunnitelman luonnos valmistumassa – miltä Etelä-Pohjanmaalla näyttää vuonna 2050?

Etelä-Pohjanmaan liitossa viime syksynä aloitettu maakuntasuunnitelman laadinta on edistynyt luonnosvaiheeseen. Kyseessä on maakunnan pitkän aikavälin strateginen asiakirja, joka kokoaa polkuja kohti Etelä-Pohjanmaan toivottavaa tulevaisuutta vuoteen 2050.  Tavoitteena on vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja, välttää vaarat ja varautua tulevaisuuden haasteisiin. Pyrkimyksenä ei siis ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan antaa suuntaviivoja mitä olisi tehtävä ja asettaa tavoitteita, jotka […]